Huisarts A6.

2000

Mijn vorige huisarts, huisarts J5., ging met pensioen, en daarvoor in de plaats kwam huisarts A6.

In 2000 ging ik naar mijn nieuwe huisarts, voor een verwijzing naar een fysiotherapeut.
Hij vroeg toen aan mij, hoe ik de dagen doorkwam. Daarop heb ik geen duidelijk antwoord gegeven, omdat ik niet wist of ik dat risico nog durfde te nemen vanwege mijn ervaringen met de voorgaande huisartsen.


2002

Op 30 januari 2002 ging ik toch maar weer naar mijn huisarts, en heb eerlijk en open mijn problemen voorgelegd:
Ik vertelde dat mijn leven bestaat uit het tobben met mijn gezondheid, en me verweren tegen uitvoeringsinstelling UWV. En dat ik tot dan toe voornamelijk een heleboel ellende van de medische stand had gehad, en dat mijn gezondheid er meerdere keren blijvend op achteruit was gegaan, door toedoen van artsen. Ik vroeg aan hem wat ik nog aan de medische stand had.
Ik dacht dat hij als jonge huisarts er wel tegen zou kunnen, als ik zou vertellen in welke situatie ik terecht was gekomen. Maar hij ging vervolgens op een hele verkeerde manier op mij in zitten praten. Hij deed alsof de pijn het enige probleem was, en alsof er niets gevonden was, dat de pijn zou kunnen verklaren. Hij zei, dat de problemen met mijn wervelkolom gevolgen waren, en niet de oorzaken. Terwijl hij mijn dossier niet eens kende.
Hij stelde voor om mij naar revalidatie te verwijzen. En zei dat ik altijd kon komen vragen om een doorverwijzing, en dat hij het beste met me voor had.
Toen ik duidelijk wou maken, dat mijn klachten niet zomaar vanzelf waren ontstaan, en ik vertelde over verkeerde fysiotherapieoefeningen, en jarenlange verkeerde belasting, toen beschuldigde hij mij ervan dat ik zondebokken aan het zoeken was voor mijn klachten.
Toen ik vroeg hoe ik aan een betere halskraag zou kunnen komen, (voor de reis naar het revalidatiecentrum), toen beschuldigde hij mij ervan, dat door het dragen van een halskraag, ik bezig was om mijzelf "koste wat kost" nog zieker te maken. Volgens hem zou ik geen problemen krijgen als ik geen halskraag zou gebruiken, en was mijn denken verkeerd.
Volgens hem was revalidatie mogelijk, door de pijn te onderdrukken, desnoods met morfine, om zo de reis en de revalidatie mogelijk te maken. Als ik dat inderdaad zo gedaan had, zoals hij vond dat ik moest doen, dan had ik dat waarschijnlijk niet overleefd omdat ik dan problemen krijg met mijn ademhaling als mijn kracht afneemt door mijn nekproblemen. Dat heb ik hem ook verteld, maar volgens hem waren dat alleen maar "ongemakken".


Later in 2003 bij huisarts huisarts B1. vroeg ik het dossier op.
Daaruit bleek dat hij dit in de computer had geschreven:


30-01-02
S
komt met eigen tuinstoel en moeder op spreekuur, geeft aan 2 problemen te hebben, 1 probleem met GAK, ander probleem door de adviezen van de medische stand te hebben opgevolgd nu in een zeer slechte toestand terecht gekomen te zijn.
O
Van bemoeienis met problemen met GAK wens ik mij te verschonen. Bij navraag over andere probleem wordt het duidelijk dat het de strijd betreft over wel of niet lichamelijke of psychische herkomst. Ondanks alle strijd is nu de situatie ontstaan van verstijving van nek en verstarring van wervels bij iedere geringe belasting. Bij rijden in de auto soms zo pijnlijk dat hij bang is niet meer te kunnen ademen.
Is in gesprek op geen manier van somatische traject af te brengen.
E
Diagnose: "limbische disregulatie"/negatieve psychosomatische conditionering bij patient die zit verhaakt in volkomen somatisch denkpatroon.
P
Besproken dat los van voorgaande specialistische bemoeienis er geen nadrukkelijke diagnose is gesteld. Er lijkt sprake van een conditioneringsprobleem van het lichaam, te behandelen door multidisciplinaire gedragstherapie
discussie volgt over het al dan niet dragen van een halskraag bij pijnlijke autoritten. Mijn voorstel is niet dragen wel tramal. Mijn boodschap komt niet erg over, patient verklaart zich niet akkoord. Is het wel eens met absolute noodzaak tot revalidatie. Zou in zomer wel eens willen proberen, heeft dan gebruikelijk minder klachten, de reis kan dan worden volbracht. De vraag psychisch of lichamelijk is in dit stadium volkomen irrelevant. Herstel van belastbaarheid voorop.
Zal zelf met Rijndam contact opnemen (Ruimschotel?)


Ik vind het behoorlijk vreemd wat hij allemaal opschrijft.
Zijn diagnose die hij opschrijft is vanzelfsprekend ook onjuist.

Ik vind dat hij er recht op heeft, dat iemand hem verteld, dat zoiets geen manier is, om met een medemens om te gaan. Dus ging ik een week later (6 februari 2002) opnieuw naar hem toe.
Ik had een cassetterecorder meegenomen, maar hij gaf geen toestemming om het gesprek op te nemen. Dus helaas kan ik hier niet het volledige gesprek weergeven.
Ik zei dat hij de vorige keer had zitten liegen, verkeerd op mij inpraten, en mij vals had zitten beschuldigen, en vroeg of hij daarvoor zijn excuses wilde aanbieden. Hij antwoordde daarop dat hij absoluut nergens excuses voor maakt.
Ik heb ook nog verteld over het probleem met krachtsverlies en mijn ademhaling, en dat morfine om pijn te onderdrukken mijn leven in gevaar zou kunnen brengen. Het enige wat hij daarop zei, was dat hij het daar niet helemaal mee eens was.
Huisarts A6. bleef vriendelijk. Hij zei, dat hij altijd bereid bleef, om mij door te verwijzen, en beschikbaar bleef, als ik ergens over wilde komen praten.

Dit schreef hij in de computer:


06-02-02
S
Komt terug vanwege mijn onaangename uitspraken de vorige keer. Wil nu consult op band opnemen en verwacht excuses. Is van mening dat mijn advies met wel tramal maar zonder halskraag te reizen gezien de ademhalingsproblemen die hij ondervindt hem in levensgevaar hadden kunnen brengen.
P
Uitleg: Geen onaangename uitspraken proberen te doen, slechts met alle begrip mijn visie op de situatie gegeven.
Voor tot standkomen behandelrelatie in mijn ogen van groot belang dat er wederzijds vertrouwen en respect is of groeit. Bandopnames van consulten gezien mogelijkheid van onwenselijke uitspraken (N.B. opnieuw in bijzijn van overigens volledig zwijgende moeder) heeft geen pas. Geen toestemming mijnerzijds. Patient geeft te kennen "dat het dan allemaal geen zin heeft".
Tot standkomen werkbare behandelrelatie kennelijk niet mogelijk. Alsnog mijn bereidheid getoond voor andere zaken/verwijzingen/administratieve formaliteiten mijn inspanning te willen leveren.


Hierboven staat dat mijn volledig zwijgende moeder erbij was. Dat staat er wat vervelend, maar mijn moeder heeft zich deze keer inderdaad niet in het gesprek gemend. Wat eigenlijk ook wel logisch is. De reden dat mijn moeder erbij was, was enkel als getuige. Omdat ik in 1998 had besloten (naar aanleiding van de problemen met huisarts S9.), om altijd iemand als getuige mee te nemen.
Volgens mijn moeder had ik gezegd, dat ze deze keer niets hoefde te zeggen (want het ging niet om mijn gezondheid, maar om de huisarts).
Huisarts A6. schrijft op dat ik te kennen gaf: "dat het dan allemaal geen zin heeft". Dat komt nogal overdreven negatief over. Ik moet mijn aantekeningen er nog op nakijken, hoe het werkelijk gegaan is.

Het leek weinig zin hebben om nog te proberen om serieus genomen te worden door deze dokter.
Dus ik ben daarna naar een andere huisarts gegaan: huisarts B1.


2003

Omdat de dingen die in de computer waren geschreven niet kloppen, en voor mij erg nadelig zijn, heb ik toch maar gedaan waar ik blijkbaar goed in ben: brieven schrijven.

thumbnail
Aan: Huisartsenpraktijk ###
t.a.v. de Weledelgeleerde Heer, A6., huisarts

18 november 2003

Geachte dokter A6.,

Hierbij wil ik u vragen om een aantal zinnen uit mijn dossier te verwijderen.

bij 06-02-02:
Zou u het volgende willen verwijderen:
*   De zin: "Patient geeft te kennen ..."
U geeft daar een uitspraak van mij aan, die ik volgens mij niet gezegd heb, en zeker niet letterlijk.

bij 30-01-02:
Zou u het volgende willen verwijderen:
*   De zin: "Bij rijden in de auto ...", tot en met de zin: "Besproken dat los van ...".
Dit betreft dus ook uw diagnose.
De zin na uw diagnose is volgens mij niet juist, omdat er wel een diagnose is gesteld, en dat heb ik u ook verteld.
De zin over het autorijden is niet juist, omdat het vooral te maken heeft met krachtverlies en het soort pijnstiller dat u voorstelde.

Als ik uw advies letterlijk had opgevolgd, dan zou ik nu mogelijk niet meer leven, dus ik verwacht nog steeds dat u daar uw excuses voor aanbiedt.
De diagnose die u opgeschreven heeft, lijkt vooral een uiting van uw eigen ongenoegens, en uw excuses dat u zomaar zoiets opschrijft lijkt mij dan ook op z'n plaats.

In 2002 heb ik u gezegd, dat het niet mijn bedoeling was, om een klacht in te dienen. Maar als u de genoemde zinnen niet wilt verwijderen, zal ik over twee maanden waarschijnlijk een klacht bij de huisartsenvereniging indienen. Ik geef er zelf ook sterk de voorkeur aan, om dit aan de huisartsenvereniging voor te leggen.
Of u uw excuses aanbied, laat ik geheel aan u over.

Met vriendelijk groet,
D.


Bovenstaande brief stuurde ik nog aan het oude adres van de huisartsenpraktijk, in diezelfde week was de huisartsenpraktijk namelijk verhuisd.

Vervolgens ontving ik de volgende brief van huisarts A6.:

thumbnail
21-11-2003

Geachte heer D.,

In reactie op uw brief d.d. 18 november 2003 het volgende.
Ondanks hetgeen u mij schrijft zie ik geen aanleiding om achteraf wijzigingen in ons medisch journaal aan te brengen.

Met vriendelijke groet,
A6., huisarts


Daarop heb ik een klacht ingediend bij de klachtencommissie:

thumbnail thumbnail
Aan: Klachtencommissie Huisartsenzorg

29 december 2003

Bijlagen:
• rapporten
    • brief van osteopaat, d.d. 9 augustus 1993.
    • rapport reumatoloog S8., d.d. 23 augustus 1993.
    • brief van manueel therapeut, d.d. 17 september 1999.
• briefwisseling met vorige huisartsen
    • brief aan huisarts S9., d.d. 30 januari 1999.
    • reactie van huisarts S9., d.d. 8 februari 1999.
    • brief aan huisarts J., d.d. 22 november 2002.
    • reactie van huisarts J., d.d. 2 december 2002.
• briefwisseling met huisarts A6.
    • brief aan huisarts A6., d.d. 18 november 2003.
    • afschrift uit dossier.
    • reactie van huisarts A6., d.d. 21 november 2003.

Betreft: Verzoek om behandeling klacht over:
  dhr. A6., huisarts
  Huisartsenpraktijk ###

Geachte mevrouw of heer,

In 2001 en 2002 was dokter A6. mijn huisarts. Wat hij opschreef, en tegen mij zei op 30 januari 2002 is de aanleiding voor deze klacht.

Oorzaak
De oorzaak van dit probleem ligt bij de zeer ver opgelopen problemen die ik heb met het UWV (Gak). Die problemen hebben helaas maar al te vaak invloed op het contact dat ik met mijn huisartsen en specialisten heb.
Verder heb ik de indruk dat huisarts A6. zomaar aanneemt dat mijn leven bepaald wordt door angst om klachten te krijgen. Terwijl mijn leven meer 'schipperen' is tussen enerzijds nog van alles willen doen, en anderzijds om mijn klachten niet te veel op te laten lopen. Huisarts A6. lijkt mij zelf niet zo bang uitgevallen, daarom kan hij er niet van uit gaan dat iemand anders dat wel is.

Doel
Graag zou ik willen, dat u huisarts A6. duidelijk maakt, dat hij te ver is gegaan, met de dingen die hij opschreef, en wat hij tegen mij zei. Uiteindelijk wil ik de onjuiste informatie uit het dossier laten verwijderen.

Klacht
1)     Huisarts A6. schrijft zomaar op, dat ik verhaakt zou zitten in een volkomen somatisch denkpatroon, en dat er geen nadrukkelijke diagnose gesteld zou zijn.
Dat is volgens mij echter niet juist, en daarmee word ik benadeeld, omdat andere artsen dat lezen.
De zin in het dossier: "Is in gesprek op geen manier van somatische traject af te brengen", geeft de indruk dat huisarts A6. zich verplicht voelt om mij iets aan te praten. Ik zou dan graag willen weten waarop hij zich baseert.

2)     Wat dokter A6. tegen mij zei, vind ik niet zo netjes.
In het begin zei huisarts A6. dat hij vermoedde dat mijn lichaam pijnprikkels ervaart, die volgens hem niet reëel zouden zijn.
Toen ik vertelde over verkeerde fysiotherapieoefeningen, en jarenlange verkeerde belasting, toen beschuldigde hij mij ervan dat ik zondebokken aan het zoeken was voor mijn klachten. Vervolgens stelde hji dat de slingering van mijn wervelkolom geen oorzaak is, maar een gevolg.
Ik vertelde dat ik in de auto een halskraag gebruik om nog grotere problemen te voorkomen. Daarop verweet huisarts A6. mij, dat ik erg eigenwijs en star in mijn denken ben, en koste wat kost bezig was om in een cirkel te blijven. Hij stelde dat als ik de halskraag niet op zou zetten, het dan weinig gevolgen zou hebben.
Huisarts A6. zei dat het doen van normale dingen, geen problemen zou opleveren. Ik vertelde dat door het doen van gewone dingen, de problemen zover oplopen, dat ik dan amper de kracht heb, om adem te halen. Maar volgens hem waren dat ongemakken, en zou ik desnoods met morfine de pijn kunnen onderdrukken.
Huisarts A6. zei dat hij er van overtuigd is, dat hij gelijk heeft, dat er met mijn lichaam weinig aan de hand is.

Bijlagen
In de bijlagen vindt u een afschrift van het dossier. Verder heb ik o.a. een rapport van een specialist en osteopaat toegevoegd.
In de bijlagen vindt u ook twee briefwisselingen met twee vorige huisartsen, die erkenden dat het anders is, dan ze in eerste instantie aannamen.

inzagerecht
Ik ga er van uit, dat huisarts A6. bekend is met het inzagerecht. Dat ik het recht heb, om onjuiste gegevens te laten verwijderen, ook als dat een diagnose is. Indien huisarts A6. nog steeds de betreffende zinnen niet uit het dossier wil weghalen, dan heb ik ook het recht dat hij alsnog daarvoor een motivatie geeft.

Met vriendelijk groet,
D.


2004

Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail thumbnail
Klachtenregeling huisartsenzorg

de heer D.

Ons kenmerk R04.107-01
Datum 6 januari 2004

Betreft: klacht tegen de heer A6., huisarts te ###

Geachte heer D.,

Op 5 januari 2004 heeft de klachtencommissie van u een brief ontvangen, waarin u een klacht indient tegen de heer A6., huisarts te ###. De klacht betreft: de bejegening door dokter A6.. U wenst dat dokter A6. een aantal aantekeningen uit uw dossier verwijdert

Gesprek met de arts
Om een klacht te kunnen behandelen is het nodig dat de klachtencommissie informatie verzamelt. De commissie heeft uw toestemming nodig om de klacht aan de heer A6. voor te leggen en om hem alle relevante informatie te vragen over de klacht.
Om de motivatie van arts te vernemen inzake zijn handelwijze doet de voorzitter van de commissie u het dringende verzoek om de klacht met de arts te bespreken. De hoop wordt uitgesproken dat u zult instemmen met het voorstel tot een gesprek. Mocht u het onprettig vinden om met de arts alleen een gesprek aan te gaan dan kan de commissie zorg dragen voor een onafhankelijke bemiddelaar die het gesprek tussen u en de arts in goede banen leidt. Opgemerkt zij dat de commissie u een bemiddelaar alleen aanbiedt als u met de huisarts niet tot een oplossing van de klacht kunt komen.

Behandeling klacht door de klachtencommissie
Mocht u en/of de arts geen gesprek wensen of mocht de bemiddeling niet tot het beoogde resultaat leiden dan zal de commissie overgaan tot behandeling van de klacht.
De commissie zal de arts vragen om binnen drie weken een schriftelijk verweer aan de commissie te doen toekomen. Indien het verweer van de arts ontvangen is wordt het u in kopie toegezonden. In het kader van het onderzoek is het mogelijk dat de commissie u en/of de arts daarna om nadere informatie vraagt. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten op een hoorzitting van de commissie. De afhandeling van de klacht zal ca. vier en een halve maand in beslag nemen. Na sluiting van het onderzoek zal de commissie gemotiveerd meedelen of zij de klacht gegrond of ongegrond acht.

In verband met de voortgang van de procedure wordt U verzocht om uiterlijk binnen een week na dagtekening van deze brief bijgevoegd formulier ingevuld en ondertekend aan het secretariaat van de klachtencommissie te retourneren.

Met vriendelijke groet,
mw. mr. ###, secretaris klachtencommissie huisartsenzorg

Bijlagen :
  Formulier inzake machtiging/ gesprek met de arts
  Informatiefolder patiënten


Ik stuurde daarop de volgende brief:

thumbnail thumbnail
Aan: Klachtenregeling huisartsenzorg
t.a.v. mw. mr. ###, secretaris

7 januari 2004

Geachte mevrouw ###,

Hierbij stuur ik u de ingevulde machtiging.

Ik heb geen bezwaar om mijn klacht met mijn huisarts te bespreken, doch dit heb ik al gedaan (een week later op 6 februari 2002). Maar ik wil best nogmaals in een gesprek met hem proberen om dit probleem op te lossen, indien hij dat zinvol vindt.

Met vriendelijk groet,
D.

Gesprek met de arts : MACHTIGING

Ondergetekende D.

Geboren ###

Wonende in ###

Telefoonnummer ###

wenst een gesprek te voeren met de arts zonder bemiddelaar ja/nee*)
ik heb geen bezwaar, zie brief

wenst een gesprek te voeren met de arts onder leiding van een bemiddelaar ja/nee*)

- machtigt hierbij de leden en de secretaris van de klachtencommissie huisartsenzorg de ingediende klacht voor te leggen aan de heer A6..

- machtigt hierbij de leden en de secretaris van de klachtencommissie huisartsenzorg om alle op deze klacht betrekking hebbende medische, verpleegkundige en andere bescheiden betreffende ondergetekende in te zien, te kopiëren en op te vragen voor zover dit van belang kan zijn voor het onderzoek naar de ingediende klacht.

- verleent eveneens toestemming aan allen die - in het kader van de klachtenbehandeling informatie of inzage wordt gevraagd - tot het geven van de gevraagde inlichtingen en het verstrekken van inzage aan de leden en/of secretaris van de klachtencommissie huisartsenzorg.

### (plaats), 7 januari 2004 (datum)

Handtekening

*) omcirkelen hetgeen van toepassing is


De volgende brief ging naar huisarts A6., en ik ontving daar en kopie van.

thumbnail
Klachtenregeling huisartsenzorg

de heer A6., huisarts

Ons kenmerk R04.107-02
Datum 13 januari 2004

Betreft: klacht ingediend door heer D.

Geachte heer A6.,

Bij schrijven d.d. 29 december 2003, ingekomen bij de klachtencommissie huisartsenzorg op 5 januari 2004, heeft de heer D. een klacht tegen u ingediend. De klacht betreft de bejegening van U jegens de heer D..

Gesprek met heer D.
Wellicht is de brief voor u een reden om contact te zoeken met klager en de klacht te bespreken. Klager heeft aangegeven open te staan voor een dergelijk gesprek. Mogelijk leidt dit gesprek tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Heeft een dergelijk gesprek al plaatsgevonden dan verneemt de commissie hiervan graag het resultaat.

Behandeling klacht door de klachtencommissie
Mocht u geen gesprek wensen of mocht het gesprek niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid dan zal de commissie overgaan tot behandeling van de klacht.
De commissie zal u dan vragen om schriftelijk verweer te voeren.
Voor de verdere procedure verwijs ik u naar de bijgevoegde informatiefolder.

In verband met de voortgang van de procedure verzoek ik u vriendelijk om mij voor 22 januari a.s. te berichten of er een gesprek met de heer D. heeft plaatsgevonden en zo ja, wat het resultaat hiervan is

Met vriendelijke groet,
mw. mr. ###, secretaris klachtencommissie huisartsenzorg
Bijlagen: Informatiefolder huisartsen
    Klachtbrief ontvangen 5 januari 2004
    Machtiging ontvangen 8 januari 2004
Cc: de heer D.


Op 14 januari 2004 belde huisarts A6. mij op. Hij dacht dat ik niet het recht had om het dossier te laten wijzigen. Hij zou dat navragen, en als dat wel zo was, wilde hij wel een gesprek met een onafhankelijke derde erbij.

Vervolgens ontving ik onderstaande brief van de klachtencommissie.

thumbnail
District Huisartsen Vereniging
Klachtenregeling huisartsenzorg

de heer D.

Ons kenmerk R04.107-04
Datum 17 februari 2004

Betreft: bemiddelingsgesprek

Geachte heer D.,

Hierbij deel ik u mee dat conform uw verzoek een lid van de commissie, de heer L., binnenkort contact met u zal opnemen teneinde een afspraak te maken voor een bemiddelingsgesprek.

Met vriendelijke groet,
mw mr. ###,
secretaris klachtencommissie huisartsenzorg


Op 19 februari 2004 ontving ik van huisarts A6. de volgende brief:

thumbnail
16 februari 2004

Dhr. D.

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw klacht bij de klachtencommissie en ons daarop volgend telefoongesprek het volgende. Naar aanleiding van uw verzoek journaalregels te verwijderen van consulten d.d. 06-02 2002 en 30-01 2002 heb ik u toegezegd juridisch advies in te winnen. U gaf aan van mening te zijn dat u zich op uw inzage- dan wel mutatierecht kon beroepen. Ik was van mening dat dit niet het geval was. Een en ander is uitgezocht door mevr. mr. H., deskundige van de klachten commissie. Het blijkt inderdaad zo te zijn dat u als patiënt mag eisen dat stukken journaal uit uw dossier worden verwijderd. Daarnaast benadrukt mevrouw H. dat aan een verzoek zoals het uwe binnen drie maanden dient te worden voldaan. In uw geval betekent dit voor 18 februari 2004 gezien de dagtekening van uw eerste brief.
De mate van selectiviteit waarmee u mij echter verzoekt passages uit de gehele tekst van de betreffende consulten te verwijderen, ondermijnt de strekking van het verhaal en daarmee de essentie van mijn verslaglegging. Hiertegen mag ik dan ook bezwaar maken.
De tijd om dit standpunt te motiveren binnen de gestelde wettelijke termijn van drie maanden ontbreekt.
Om desondanks tijdig aan uw verzoek te voldoen heb ik de gehele verslaglegging van de bovengenoemde consulten op 17 februari 2004 definitief uit uw medisch dossier verwijderd.

Hoogachtend,
A6.


Daarop heb ik mijn klacht ingetrokken. Volgens mij was er ook sprake van onheuse bejegening, maar ik ben niet doorgegaan met mijn klacht.
In mijn klacht van 29 december 2003 had ik geschreven, dat huisarts A6. volgens mij niet zo bang lijkt uitgevallen, maar als ik bovenstaande brief goed doorlees, dan denk ik erover om misschien mijn mening op dat punt aan te passen.
Onderstaande brief stuurde ik per fax aan de klachtencommissie, en naar de huisartsenpraktijk.

thumbnail
Aan: Klachtenregeling huisartsenzorg
t.a.v. mw. mr. ###, secretaris
Per fax: ###

Copy: Huisartsenpraktijk ###
t.a.v. dhr. A6., huisarts
Per fax: ###

19 februari 2004
Uw kenmerk: R04.107-04
bijlage: brief van huisarts A6., d.d. 16 februari 2004.
        (ontvangen op donderdag 19 februari 2004)

Geachte mevrouw ###,

Hierbij trek ik mijn klacht in.

Huisarts A6. heeft mij per brief laten weten, dat hij zijn verslagen uit het dossier heeft verwijderd. Daarmee ondervind ik voortaan niet meer de nadelen daarvan, en trek ik mijn klacht in.

Over het gesprek van het consult heb ik in mijn klacht al geschreven, en ik hoop dat huisarts A6. zich daar iets van aantrekt.

Met vriendelijk groet,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail
District Huisartsen Vereniging
Klachtenregeling huisartsenzorg

de heer D.

Ons kenmerk R04.107-05
Datum 24 februari 2004

Betreft: sluiten dossier

Geachte heer D.,

Conform uw verzoek, gedaan per faxbericht d.d. 19 februari 2004, is de commissie overgegaan tot sluiting van het dossier.

Met vriendelijke groet,
mw. mr. ###
secretaris klachtencommissie huisartsenzorg
2010

Van deze webpagina maakte ik een brief, en dat stuurde ik naar huisarts A6..
Hieronder staat alleen de begeleidende brief uitgewerkt, want de rest is een kopie van deze webpagina.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
PERSOONLIJK

Aan: dhr. A6., huisarts

Datum: 11 oktober 2010

Geachte dokter A6.,

Bij deze brief zit een verslag waarin ik heb beschreven hoe het contact tussen u en mij is gegaan. Dat verslag publiceer ik ook.

met vriendelijke groet,
D.

Hier doe ik de brief in de bus:
brief gaat in de bus

2018

Zoals aan het begin van deze pagina staat, vroeg ik in 2002 hoe ik aan een betere halskraag kon komen.
Pas in 2018 is het mij na jaren proberen gelukt om een zelfgemaakte halskraag met goede ondersteuning te maken waarmee ik als passagier in een auto kan zitten.
Met die halskraag bleek het mogelijk te zijn om een rondje te lopen en sindsdien maak ik iedere dag een wandeling met die halskraag om.
Die zelfgemaakt halskraag heeft mijn leven verbeterd. Dat is wel een hele grote tegenstelling met wat huisarts A6. zei, die beweerde dat door het dragen van halskraag ik mijzelf "koste wat kost" nog zieker zou maken.

Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2020