Reumatoloog S8.

1993

Reumatoloog S8. is de meest deskundige en de vriendelijkste dokter die ik ken.

Hij liet ook röntgenfoto's maken.

Hieronder volgt het verslag van de radiodiagnost, de cursieve tekst heeft reumatoloog S8. er bij geschreven.

thumbnail
DIT IS EEN GEAUTORISEERD VERSLAG

ZIEKENHUIS W.
afdeling radiodiagnostiek

de Weledelgeleerde Heer S8.
secr.rheumatologie

V., 24.06.1993.

Betreft: D.

Geb.dat: ###
Pat.nr.: ###
Aanvrager : S8.
Aanvraagnr. : 141927

med.geg: Evaluatie recidiverende pijn in de nek.

cwk+twk+lwk     23.06.1993

TWK:
Verstreken thoracale kyfose. Dek- en sluitplaten zijn intact. Geen aanwijzing voor Schmorlse-impressies. Er is een lichte scoliose hoog convex naar rechts. Alle boogvoetjes zijn intact.

LWK:
Verstreken lendenlordose. Geen aanwijzing voor discopathie. Geen tekenen van lysis of listhesis. Laag lumbale scoliose convex naar links.
scheefstand t.o.v. Li en

CWK:
Aan het skelet en weke delen geen bijzonderheden.
lichte scoliose -> Li. en C3-C4; sp. osteofyt op voorzijde C5 en C6 onder rand;

SI-gewrichten     23.06.1993

Geen afwijkingen.

Met collegiale groeten,
S14., Radiodiagnost


Hieronder volgt zijn rapport aan mijn huisarts:

thumbnail thumbnail
De Weledelgeleerde Heer,
G6., huisarts

23 augustus 1993

Zeer geache collega,

Dhr. D., geb. ###, wonende ### te ###, zag ik op 23-06-'93 op mijn polikliniek wegens rugklachten, spierklachten en snelle vermoeidheid. Gevraagd werd of er reden was om aan een reumatische aandoening te denken.

Anamnese: Patiënt heeft voortdurend pijn in zijn nek, bovenrug tussen de schouderbladen, en in mindere mate onder in de rug zonder opmerkelijke stijfheid. De pijn neemt toe bij belasting in de loop van de dag en vooral in de loop van de nacht. Toch slaapt hij goed. Door hoofdpijn kan hij soms wel moeilijk weer in slapen als hij uit bed moet voor een plas. Naast de pijnklachten in nek en rug heeft hij veel hoofdpijn frontaal, last van duizeligheid, en moeheid.

De pijnklachten in zijn rug zouden 2 jaar of langer bestaan zonder duidelijke oorzaak. Patiënt werkt als programmeur bij C. in M.. Door de vele pijn en moeheid heeft hij een tijdlang niet kunnen werken. Indertijd is hij voor de pijn behandeld door S11. in Den Haag. Momenteel heeft hij behandeling bij D8., osteopaath in ###. Hij werkt nu weer halve dagen, moet 's middags wel rusten wegens zowel de pijn als de moeheid. Gezien de reeds lange duur van verzuim geeft dit geleidelijk problemen met zijn bedrijf. Gedacht is ook dat zijn klachten psychisch zouden zijn. Hij is daarvoor bij het RIAGG in Middelburg. Daar zou niet duidelijk zijn gebleken dat er psychisch problemen waren.

Overigens is patiënt gezond.

Gewrichtsonderzoek: We zagen een lange, goed gebouwde, nerveus gespannen man. Lengte 1 .95 meter.
CWK: geringe anteflexie-stand, rechte nek, normale beweeglijkheid zonder duidelijke pijn, wel hypertone nekspieren. Th.WK en LWK: scoliose met convexiteit lumbaal naar links, thoraco-lumbaal naar rechts, hoog thoracaal en cervicaal naar links, daarbij versterkte thoracale kyfose en lumbale lordose, bij bewegen redelijk normale rug met echter blokkering hoog lumbaal L1- thoracale overgang, en rechter s.i.-gewricht met locale bewegingspijn, ademexcursie 6 tot 7 cm, lumbale flexie-index 15/20cm, hand-grondafstand bij anteflexie 10 cm. S.i.-gewrichten: niet drukpijnlijk, Menelltest en Patricktest negatief, blokkering echter rechter sig.. Aan overige perifere gewrichten geen afwijkingen.

Laboratoriumonderzoek (door U verricht): Normale bloedbezinking van 4 mm, Hb 9,4mmol/l, Ht 0,431/1. Reuma/LE-serologie negatief.

Röntgenonderzoek: X-CWK: Skelet normaal. Lichte scoliose naar links convex op hoogte C3-C4. Spoor osteofytvorming aan voor-onderzijde C5 en C6. Verder geen afwijking. X-Th.WK: Verstreken thoracale kyfose. Bekken en sluitplaten intact. Er zijn geen aanwijzingen voor Shmorlse impressies. Er is lichte scoliose hoog convex naar rechts. Alle boogvoetjes zijn intact. X-LWK: Verstreken lendenlordose. Geen aanwijzingen voor discopathie. Geen lysis of listhesis. Laag lumbale scoliose convex naar links. Bekken ook lichte scheefstand t.n.v. links. X-S.i.-gewrichten: geen afwijkingen.

Conclusie: Chronisch recidiverende nek en rugklachten door spierpijnen t.g.v. scoliose en recidiverende blokkeringen op diverse niveaux. Klachtenbeeld voornamelijk mechanisch bepaald door niet goede houding. Daarbij ook nerveus-gespannen, hetgeen de spierklachten niet ten goede komt. Het probleem is niet zozeer een reumatische aandoening, danwel een mechanisch-funktionele stoornis.

Advies: Goede manuele therapie gecombineerd met houdings en ontspanningsoefeningen voor nek en rug. Mocht dit uiteindelijk onvoldoende baat geven dan is eventueel revalidatie-behandeling geindiceerd via collega R11. Als alternatief voor second opinion is collega D17., arts in het ###instituut te Amsteram een goede mogelijkheid voor advies. Ik verwees patiënt terug naar Uw spreekuur.

Met vriendelijke groeten,

S8., reumatoloog.


Reumatoloog S8. heeft mij aan de hand van de röntgenfoto van mijn nek uitgelegd hoe het zat. Volgens hem waren mijn klachten ook te verklaren door mijn nekkproblemen. Ik vertelde hem dat de keuringsartsen van het Gak daar toch niets van geloofden. Toen zei de reumatoloog zoiets als: "Dan geloven ze mij misschien ook niet.". Ik vermoed dat daardoor de nekproblemen niet zo duidelijk genoemd worden. Reumatoloog S8. had heel wat ellende kunnen voorkomen, door gewoon eerlijk de diagnose op te schrijven, zoals hij die tegen mij vertelde, maar hij heeft dat niet gedaan.

De reumatoloog heeft het hierboven over "nerveus-gespannen". De reden daarvoor was, dat ik grote moeite had om op een stoel te blijven zitten vanwege de pijn, en de (voor mij) te kleine stoel. Ik had namelijk twee uur moeten wachten tot ik aan de beurt was. Er waren ook patiënten die wel reuma hadden, en ook zo lang moesten wachten, en die keken nog moeilijker dan ik.
De reden voor dat lange wachten is, dat reumatoloog S8. zijn patiënten serieus neemt, en dus meer tijd voor zijn patiënten neemt, dan door allerlei regeltjes wordt voorgeschreven.

Hij zei tegen mij, dat ik niet zo moest blijven doorlopen met mijn nekklachten. Ik weet echter niet precies meer hoe hij dat zei, en ik had helaas niemand anders meegenomen, waar ik dat nog aan zou kunnen vragen.

Ik wist niet, dat je een dokter zomaar een brief kunt sturen, maar ik had gehoord, dat zoiets kon.
Ik heb de volgende brief gestuurd:

thumbnail
Aan: dokter S8., Reumatoloog
Streekziekenhuis W.

21 oct 1993

Zeer geachte dokter S8.,

Enkele maanden geleden heeft u mij onderzocht i.v.m. nek- en rugproblemen. Ik vertelde u toen al dat het mij niet lukt om de GMD arts te overtuigen van mijn nekproblemen. Dit heeft geleid tot de beslissing dat ik nu voor ongeveer 80% moet gaan werken. Hiertegen ga ik in beroep.

In verband met dit beroep wil ik u vragen om uw conclusies van het onderzoek naar mij toe te sturen. Wilt u s.v.p. zo volledig mogelijk zijn? En wilt u ook melding maken van de lichte scoliose naar links, en dat uw advies is om mij in eerste instantie door dhr. D8. verder te laten behandelen (dit voorkomt verwarring).

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Met vriendelijk groet,
D.


Achteraf blijkt, dat het verkeerd was, om bovenstaande brief te schrijven. Toch schreef de reumatoloog de volgende brief terug:

thumbnail
Dhr, D.,

15 november 1993

Geachte Heer D.,

In antwoord op Uw brief van 21 oktober 1993 kan ik het volgende berichten.

Allereerst is het gebruikelijk dat ik mijn patiënten die ik heb onderzocht allen persoonlijk een verslag doe van mijn bevindingen die zij al dan niet gebruiken voor een beroepszaak. Indeze is het altijd gebruikelijk dat de Raad van Beroep een deskundige raadpleegt en een expertise laat uitvoeren, en daarbij vraagt om informatie uit de behandelende sector. In dat geval stuur ik mijn bevindingen toe aan de deskundige die deze verwerkt in zijn of haar rapport.
Bovendien zou het voldoen aan deze vraagstelling enorm veel tijd benemen.
Niettemin volgen hier in het kort de conclusie en advies zoals ook neergelegd in mijn brief aan de huisarts.

Na onderzoek luidde mijn conclusie: Chronisch recidiverende nek en rugklachten door spierpijnen t.g.v. een scoliose met convexiteit lumbaal naar links, thoraco-lumbaal naar rechts, en hoog thoracaal en cervicaal naar links, en daarbij versterkte thoracale kyfose en lumbale lordose, met recidiverende blokkeringen op diverse niveaux. Het klachtenbeeld werd voornamelijk mechanisch bepaald door niet goede houding. Daarbij ook nerveus-gespannen, hetgeen spierklachten niet ten goede komt. Het probleem is niet zozeer een reumatische aandoening, danwel een mechanisch-funktionele stoornis.

Mijn advies luidde: Goede manuele therapie gecombineerd met houdings- en ontspanningsoefeningen voor nek en rug. Behandeling door Dhr. D8., fysiotherapeut en osteopaath in ### heb ik in eerste instantie geadviseerd. Eventueel manueeltherapie elders. Mocht dit uiteindelijk onvoldoende baat geven dan is eventueel revalidatie-behandeling geindiceerd via collega R11. Als alternatief voor second opinions is collega D17., arts in het ###instituut te Amsterdam een goede mogelijkheid.

Vertrouwende U hiermee voldoende steun te hebben gegeven, teken ik

Hoogachtend,

S8., reumatoloog.1997

In 1997 vroeg mijn advocaat of de reumatoloog wat uitleg over de term "mechanisch functionele stoornis" wilde geven.

thumbnail
###
ADVOCATEN

Ziekenhuis W.
t.a.v. Dr. S8., reumatoloog

M., 10 december 1997

Weledelgeleerde heer,

In bovengenoemde kwestie treed ik op voor de heer D., voorheen wonende te ### aan de ###, momenteel wonende te ### aan de ###.

Ik treed voor cliënt op in een beroepsprocedure in het kader van de AAW/WAO welke momenteel aanhangig is bij de arrondissementsrechtbank te M..

In het dossier bevonden zich twee brieven van u gedateerd 15 november 1993 en 23 augustus 1993 (zie bijlagen).
Gaarne moge ik u verzoeken mij de term "mechanische-funktionele stoornis" te preciseren in relatie tot de problematiek van cliënt.

Zijn aan dit verzoek kosten verbonden, dan zullen deze vanzelfsprekend worden voldaan.

Hoogachtend,
P12.


Het antwoord van de reumatoloog is heel duidelijk:

thumbnail thumbnail
S8.
REUMATOLOOG

De Weledelzeergeleerde Heer,
P., advocaat

18 december 1997

Betreft: D.

Geachte Heer,

In antwoord op Uw brief van 10 december 1997 inzake beroepsprocedure betreffende bovengenoemde patiënt, kan ik het volgende berichten.

In Uw dossier bevonden zich twee brieven van mij gedateerd 15 november 1993 en 23 augustus 1993. Daarin heb ik gebruikt de term "mechanische-funktionele stoornis". U vroeg mij deze term te preciseren in relatie tot de problematiek van cliënt.
Zoals vermeld in mijn brief van 23 augustus 1993 is er sprake van een niet goede lichaamshouding met een scoliose van de rug en bovendien een versterkte thoracale kyfose dat wil zeggen dat Dhr. D. scheef staat respectievelijk wat voorover gebogen staat. Indien dit langdurig bestaat leidt dit tot pijnklachten met spierpijnen en blokkeringen in de rug. Een blokkering is een op locaal niveau gestoorde kringloop van gewrichtsstand-zenuwsignaal-spieraanspannen-gewrichtsstandcorrectie-zenuwsignaal ect.. Met al leidt tot een funktionele stoornis of funktie-stoornis van de rug op meerdere niveaux en daarmee in het totaal funktioneren van een patiënt, indeze van Dhr. D..

Voor alle duidelijkheid, funktioneel betekend indeze niet dus psychisch.

Vertrouwende U hiermee voldoende inlichtingen te hebben gegeven ,teken ik

Hoogachtend,

S8., reumatoloog.

Verzendlijst:
P12., advocaat2002

Het rapport van de reumatoloog werd door de keuringsartsen nog steeds verkeerd uitgelegd. Dus stuurde ik in 2002 nog een brief aan de reumatoloog, of hij het nog een keer kon verduidelijken.

2018

In 2018 keek ik op zorgkaartnederland.nl naar de waarderingen van reumatoloog S8.. Er zijn maar een paar waarderingen per jaar, maar die zijn altijd hoog. Hij krijgt vaak een 10. De laagste waardering die hij krijgt is nog altijd een 7.
Volgens mij staat de deskundigheid en de betrokkenheid van reumatoloog S8. niet ter discussie.
Er zijn veel andere dokters en anderen die uit minachting voor mij een soort bezetenheid hebben om het rapport van reumatoloog S8. belachelijk te maken. Dat ligt dus echt aan de slechte bedoelingen van die andere dokters.

In 2018 is reumatoloog S8. met pensioen gegaan.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2019.