Raportages

2004

Hieronder staat de samenvatting van het rapport, met eerst de begeleidende brief.

thumbnail
UWV

Datum 5 mei 2004
Van Mevr. P2

De heer D.

Onderwerp

Geachte heer D.,

Recent vond in het kader van de WAO/WAZ/WAJONG een verzekeringsgeneeskundig onderzoek plaats ter vaststelling van uw belastbaarheid t.a.v. het verrichten van toonvormende arbeid.
Bijgaande dient u aan te treffen de verzekeringsgeneeskundige rapportage, die een samenvatting is van het medisch onderzoeksverslag
Het medisch onderzoeksverslag is opgenomen in uw medisch dossier en alleen voor u of u gemachtigde ter inzage.

Voor eventuele medische vragen kunt u zich schriftelijk tot mij wenden.

Met vriendeljjke groet,
P2, arts
Uitvoering Werknemersverzekeringenthumbnail thumbnail thumbnail
VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE RAPPORTAGE

Naam belanghebbende : D.
Naam rapporteur : P2
Teamnummer : 0006
Datum rapportage : 29 april 2004

Onderwerp
Het betreft een wettelijk voorgeschreven periodieke herbeoordeling.

1. Vraagstelling
Is er bij belanghebbende sprake van een vermindering van de benutbare mogelijkheden ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid, als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebrek en zo ja, hoe zijn de benutbare mogelijkheden?
Kan belanghebbende zijn huidige mogelijkheden duurzaam benutten?

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten:
Belanghebbende werd op 29 maart 2004 opgeroepen voor het spreekuur. Belanghebbende werd vergezeld door een kennis die hem naar het spreekuur had gereden. Daarnaast bracht belanghebbende zijn eigen stoel mee. Belanghebbende zit het liefst op een kunststof tuinstoel zonder kussen, omdat dit de meeste steun geeft.

Gegevens, verkregen uit onderzoek
Voorgeschiedenis algemeen:
Belanghebbende is een 38-jarige man die sedert 5 maart 1997 een WAO-uitkering ontvangt naar de klasse 45-55% ten gevolge van klachten van de wervelkolom en vermoeidheidsklachten.
Belanghebbende had op zijn vragenlijst aangegeven dat zijn klachten waren toegenomen. Op grond daarvan werd hij uitgenodigd voor het spreekuur.

Visie van belanghebbende:
Belanghebbende acht zich ten gevolge van zijn beperkingen volledig arbeidsongeschikt.

3. Diagnose
8L100

4. Beschouwing
Algemeen:
Belanghebbende is een 38-jarige man die gezien werd in het kader van een vijfdejaars herbeoordeling. Het laatste onderzoek door de primaire verzekeringsarts vond plaats op 20 mei 1999. Belanghebbende ontvangt een WAO-uitkering naar de klasse 45-55% sedert 5 maart 1997. Belanghebbende had op zijn vragenlijst ingevuld dat zijn klachten waren toegenomen. Op grond daarvan werd hij uitgenodigd voor het spreekuur.
Tijdens het spreekuurcontact kan belanghebbende geen directe onderbouwing geven voor de toename van de klachten. Hem werd gevraagd om relevante informatie op te sturen aangaande de behandeling door de manueel therapeut om zodoende tot een onderbouwing te komen. Het blijkt dat de manueel therapeut echter geen manueel therapeut is, maar een spinoloog en chiropractor. Belanghebbende stuurt 2 nota's van deze behandelaar op zonder verdere informatie. Uit eigen onderzoek bleek geen verkramping van de spieren. Er werd ook geen verhoogde spierspanning waargenomen van de cervicale musculatuur. De foto's van de röntgenfoto's die belanghebbende meebracht zijn van een eerdere datum en vormen zo geen argumentatie van toename van de klachten.
De beleving van de pijn van belanghebbende en de beperkingen komen niet overeen met oorzaak en gevolg volgens algemeen medisch wetenschappelijke maatstaven. Gesteld kan worden dat er daarom geen aanleiding is om het eerder opgestelde belastbaarheidspatroon te wijzigen. Wel worden de beperkingen zoals die toen aangegeven werden overgezet in een Functionele Mogelijkheden Lijst.

Onderzoeksbevindingen:
Geen afwijkingen bij het onderzoek te constateren.

Belastbaarheid:
Het belastbaarheidspatroon werd omgezet in een Functionele Mogelijkheden Lijst.

Belastbaarheidsprognose:
De prognose t.a.v. werkhervatting en aandoening is: stationair. Er bestaat momenteel een redelijke eindtoestand en op korte termijn is er geen aanzienlijke verandering in de belastbaarheid te verwachten.

Reactie van belanghebbende:
Belanghebbende werd niet naar een reactie gevraagd, omdat met belanghebbende afgesproken werd dat eerst de informatie van de manueel therapeut afgewacht zou worden.

5. Conclusie
Bij het onderzoek werden geen afwijkende bevindingen vastgesteld. In het verleden zijn echter bij belanghebbende beperkingen geconstateerd die aanleiding zijn geweest tot het geven van een urenbeperking. Er is thans geen aanleiding om daarvan af te wijken. Een onderbouwing voor een toename van klachten kon echter niet gevonden worden.

6. Planning
Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek is afgerond. De casus wordt overgedragen voor arbeidsdeskundig onderzoek.
Bij een wettelijke herbeoordeling kan er zonodig een vragenlijst worden toegezonden.

P2
Arts


Bij het bovenstaande verslag zat de Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst van 28 april 2004:

thumbnail thumbnail thumbnail
Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst

Deze lijst geeft een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te functioneren. Beperkingen van deze mogelijkheden ten opzichte van normale waarden worden in aparte rubrieken weergegeven, voor zover deze naar het oordeel van de verzekeringsarts uitingen zijn van ziekten, gebreken of ongevallen. Als normale waarden zijn die niveaus van functioneren gekozen die het dagelijks leven regelmatig vereist. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn incidentele piekbelastingen boven de aangegeven niveaus van functioneren eveneens mogelijk. Deze lijst is niet geschikt voor toepassing los van een verzekeringsgeneeskundige rapportage waarin de mogelijkheden en beperkingen aan de hand van een probleemanalyse in hun onderlinge samenhang beoordeeld, gemotiveerd en beschreven zijn.

Verzekeringsarts: P2
Cliënt: D.
Geslacht: Vrouw
Onderzoeksdatum: 28-04-2004
VA-mutatiedatum: 28-04-2004 15:47
Diagnosecode: L100
Uren: 40,00
Laatste/huidige werk: programmeur
Werkhervatting:
Versie FML: November 2002

Conclusie
De cliënt beschikt over duurzaam benutbare mogelijkheden

Toelichting
De cliënt heeft beperkingen ten opzichte van normaal functioneren (zie rubrieken)

1 Persoonlijk functioneren
9 Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid (is het functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
7 ja, de cliënt is aangewezen op werk zonder veelvuldige deadlines of productiepieken
2 Sociaal functioneren
8 Omgaan met conflicten
2 sterk beperkt, kan meestal geen conflicten hanteren
3 Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
1 Hitte
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp.boven 30 graden

2 Koude
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp. onder 10 graden


8 Trillingsbelasting
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
nekklachten
4 Dynamische handelingen
6 Werken met toetsenbord en muis
1 licht beperkt, kan zo nodig gedurende de helft van de werkdag (ongeveer 4 uren) toetsenbord bedienen en muis hanteren (beleidsmedewerker)

9 Frequent reiken tijdens het werk
3 sterk beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 300 keer reiken

11 Frequent buigen tijdens het werk
2 beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 150 keer buigen

14 Tillen of dragen
1 licht beperkt, kan ongeveer 10 kg tillen of dragen (peuter)

16 Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)
1 beperkt, kan niet tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent lasten van ongeveer 15 kg hanteren
Toelichting Verzekeringsarts
tot 10 kg


17 Hoofdbewegingen maken
1 beperkt, kan het hoofd beperkt bewegen
Toelichting Verzekeringsarts
rotatie is beperkt, 30 graden links en rechts is mogelijk
6 Werktijden
1 Perioden van het etmaal
1 beperkt, kan 's nachts niet werken (00.00 - 06.00uur)

1 Perioden van het etmaal
2 beperkt, kan 's avonds niet werken (18.00 - 24.00uur)
Toelichting Verzekeringsarts
geen wisselende diensten


2 Uren per dag
2 licht beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 6 uur per dag werken

3 Uren per week
2 licht beperkt, kan gemiddeld ongeveer 30 uur per week werken

Volgens de bovenstaande lijst ben ik een vrouw, dat is een vergissing, want ik ben een man.
Later bleek dat gecorrigeerd te zijn. Hieronder staat de gecorrigeerde versie van 5 juli 2004, die voor de rest hetzelfde is:

thumbnail thumbnail thumbnail
Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst

Deze lijst geeft een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te functioneren. Beperkingen van deze mogelijkheden ten opzichte van normale waarden worden in aparte rubrieken weergegeven, voor zover deze naar het oordeel van de verzekeringsarts uitingen zijn van ziekten, gebreken of ongevallen. Als normale waarden zijn die niveaus van functioneren gekozen die het dagelijks leven regelmatig vereist. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn incidentele piekbelastingen boven de aangegeven niveaus van functioneren eveneens mogelijk. Deze lijst is niet geschikt voor toepassing los van een verzekeringsgeneeskundige rapportage waarin de mogelijkheden en beperkingen aan de hand van een probleemanalyse in hun onderlinge samenhang beoordeeld, gemotiveerd en beschreven zijn.

Verzekeringsarts: P2.
Cliënt: D.
Sofinummer: ###
Geslacht: Man
Onderzoeksdatum: 28-04-2004
VA-mutatiedatum: 05-07-2004 08:34
Uren: 40,00
Laatste/huidige werk: programmeur
Werkhervatting:
Versie FML: November 2002

Conclusie
De cliënt beschikt over duurzaam benutbare mogelijkheden

Toelichting
De dient heeft beperkingen ten opzichte van normaal functioneren (zie rubrieken)

1 Persoonlijk functioneren
9 Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid (is het functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
7 ja, de cliënt is aangewezen op werk zonder veelvuldige deadlines of productiepieken
2 Sociaal functioneren
8 Omgaan met conflicten
2 sterk beperkt, kan meestal geen conflicten hanteren
3 Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
1 Hitte
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp. boven 30 graden


2 Koude
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp. onder 10 graden


8 Trillingsbelasting
1 beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
nekklachten
Dynamische handelingen
6 Werken met toetsenbord en muis
1 licht beperkt, kan zo nodig gedurende de helft van de werkdag (ongeveer 4 uren) toetsenbord bedienen en muis hanteren (beleidsmedewerker)

9 Frequent reiken tijdens het werk
3 sterk beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 300 keer reiken

11 Frequent buigen tijdens het werk
2 beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 150 keer buigen

14 Tillen of dragen
1 licht beperkt, kan ongeveer 10 kg tillen of dragen (peuter)

16 Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)
1 beperkt, kan niet tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent lasten van ongeveer 15 kg hanteren
Toelichting Verzekeringsarts
tot 10 kg

17 Hoofdbewegingen maken
1 beperkt, kan het hoofd beperkt bewegen
Toelichting Verzekeringsarts
rotatie is beperkt, 30 graden links en rechts is mogelijk
6 Werktijden
1 Perioden van het etmaal
1 beperkt, kan 's nachts niet werken (00.00 - 06.00uur)

1 Perioden van het etmaal
2 beperkt, kan 's avonds niet werken (18.00 - 24.00uur)
Toelichting Verzekeringsarts
geen wisselende diensten

2 Uren per dag
2 licht beperkt, kan gemiddeld niet meer dan ongeveer 6 uur per dag werken

3 Uren per week
2 licht beperkt, kan gemiddeld ongeveer 30 uur per week werken

De bovenstaande gecorrigeerde lijst is van 5 juli 2004. Dat is dezelfde datum waarop de arbeidsdeskundige de computer heeft geraadpleegd welke banen voor mij geschikt zouden zijn. Dat leverde een hele stapel papieren op.

Op 10 mei 2004 heb ik gebeld naar het UWV, dat ik het hele verslag van keuringsarts P2. zou willen hebben. Hieronder staat het verslag wat de medewerker van het UWV van het gesprek maakte.

thumbnail
Van: KCCCR###
Verzonden: maandag 10 mei 2004 14:28
Aan: k.ccpb4###
Onderwerp: 000918: Uitkeringsvraag AG - Overige - RIT Sofinr: ### afd. arbeidsgeschiktheid

Berichtmarkering: Follow Up
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Bericht van het KCC verzonden door KCCCR.

Onderstaande vraag is binnengekomen via het KCC en kon daar niet beantwoord worden:

vraag:
Specifieke vraag AG

Betrokkene verzocht om de volledige rapportage medisch verslag van VA P2. Heeft nu een samenvatting ontvangen.

Wil tevens inzage in correspondentie richting ex-werkgever.
Mem meegedeeld dat hij dit per fax kan aanvragen en hem het fax. nr van Staf/Ag gegeven gezien het verhaaltje in ?GS.

De n.a.w. gegevens van de vragensteller zijn als volgt:

voornaam:
voorletters: ###
achternaam: D.
partnernaam:

sofinummer: ###
geslacht: Man
geboortedatum:
overlijdensdatum:

straatnummer + huisnummer: ###
postcode + plaatsnaam: ###
telefoon: ###

naam van de beller: Gelijk aan contactnaam
relatie beller-klant: Beller is klant

terugbel informatie (indien informatie niet aanwezig dan niet terugbellen):
Telefoonnummer voor terugbellen: ###
Terugbeldatum:
Voorkeurstijdstip ligt tussen: -

Deze vraag is in het KCC behandeld door j. (KCC G.) op 10-05-2004, 14:11:13


Met de brief hieronder vraag ik het volledige rapport op.

thumbnail
Aan: UWV
Kantoor G.

Per Fax: ###

10 mei 2004Beste mevrouw of heer,

Wilt u mij een kopie sturen van de volledige verzekeringsgeneeskundige rapportage van 29 april 2004? Ik ontving per brief van 5 mei 2004 een samenvatting.

Tevens zou ik graag een kopie willen ontvangen van de briefwisseling met mijn voormalige werkgever. Bevindt zich dat in een ander dossier dan het medische of het juridische dossier?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens kreeg ik de volgende brief:

thumbnail
UWV
G.

De heer D.

Datum 13-05-2004
Van UWV Telefoon T 0900-9294

Onderwerp
Overdracht uitkeringsdossier.

Geachte heer D.,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Binnen UWV wordt thans de gevalsbehandeling van dossiers van gerechtigden gereorganiseerd.
Uw dossier wordt overgedragen aan het kantoor van UWV B..
Vooralsnog heeft dit voor u de volgende concrete gevolgen.

Verhuizing van dossiers van UWV G. naar UWV B.

Voor informatie omtrent uw uitkering dient u zich te vervoegen bij UWV B..

Het correspondentieadres van kantoor UWV B. is:
    UWV B.
    Afdeling ag
    Postbus ###     B.

Voor telefonische vragen kunt u contact opnemen met 0900-9294.

Bezoek na afspraak

Wilt u voortaan UWV G. bezoeken, belt u het bovenstaande nummer dan eerst even voor een afspraak. Zo kunnen wij voldoende tijd reserveren om u goed te woord te staan en hoeft u niet lang te wachten.

Met vriendelijke groet,
B.
Teamleider uitkering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen


Ik weet niet of bovenstaande brief een algemene brief is, of een antwoord op mijn brief.
Voor de zekerheid stuurde ik de volgende brief:

thumbnail
Aan: UWV B.
Afdeling ag
B.

14 mei 2004
Betref: verzoek voor inzage (kopie)

Beste mevrouw of heer,

Graag zou ik een kopie ontvangen van de volledige verzekeringsgeneeskundige rapportage van 29 april 2004. Ik ontving per brief van 5 mei 2004 een samenvatting.

Tevens zou ik graag een kopie willen ontvangen van de briefwisseling met mijn voormalige werkgever. Bevindt zich dat in een ander dossier dan het medische of het juridische dossier?

Bij voorbaat dank.

Op de achterzijde heb ik mijn fax van 10 mei 2004, en de brief van UWV G. van 13 mei 2004 afgedrukt.

Met vriendelijke groet,
D.


Vervolgens kreeg ik onderstaande brief als reactie op mijn brief van 10 mei 2004. Ik heb toen naar het UWV gebeld, dat mijn brief van 14 mei 2004 komt te vervallen.
Hieronder staat de email waarin dat telefoongesprek beschreven wordt door het klantencontactcentrum van het UWV (dit is een intern document van het UWV).

thumbnail
P.

Van: KCCCR###
Verzonden: dinsdag 18 mei 2004 11:30
Aan: BOAGB.###
Onderwerp: 001001: Ter Informatie - ### - onbekend

Berichtmarkering: Follow Up
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Bericht van het KCC verzonden door KCCCR.

Onderstaande specifieke vraag is binnengekomen via het KCC en is daar ook beantwoord. Ter informatie is de vraag doorgestuurd:

vraag:
Specifieke vraag AG

Cliënt heeft een brief gestuurd naar kantoor b. d.d. 14 mei 2004. Deze brief is overbodig geworden. Deze wordt door kantoor G. al afgehandeld.

Ter Info.

Deze vraag is bereikt door de volgende structuur te volgen:
- Thema: WAO Werknemer (Backoffice)
- Subthema: Betaalmoment (WAO)
- Onderwerp: Specifieke vraag AG

De n.a.w. gegevens van de vragensteller zijn als volgt:
voornaam:
voorletters: ###
achternaam: ###
partnernaam:

sofinummer: ###
geslacht: Man
geboortedatum:
Overlijdensdatum:

straatnummer + huisnummer: ###
postcode + plaatsnaam: ###
telefoon: ###

naam van de beller: Gelijk aan contactnaam
relatie beller-klant: Beller is klant

terugbel informatie (indien informatie niet aanwezig dan niet terugbellen):
Telefoonnummer voor terugbellen: ###
Terugbeldatum:
Voorkeurstijdstip ligt tussen: -

Deze vraag is in het KCC behandeld door h. (KCC G.) op 18-05-2004, 11:19:45thumbnail
UWV
G.

Datum 17 mei 2004
Van Afd. Arbeidsgeschiktheid

De heer D.

Onderwerp
Medisch onderzoeksverslag

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 10 mei 2004 sturen wij u hierbij het volledige medisch onderzoeksverslag d.d. 29-04-04.

Uw vraag inzake de briefwisseling met uw voormalige werkgever is voorgelegd aan de staf procesbegeleider. U wordt binnenkort hierover geïnformeerd.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Arbeidsgeschiktheid (AG). Het telefoonnummer staat boven aan de brief.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen
N.


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV
Regio Z.
Afd. AG
G.

Medisch onderzoeksverslag

Naam belanghebbende : D.
Gehuwd met :
Woonplaats : ###
Naam rapporteur : P2.
Teamnummer : 0006
Datum rapportage : 29 april 2004

Onderwerp
Het betreft een wettelijk voorgeschreven periodieke herbeoordeling.

1. Vraagstelling
Is er bij belanghebbende sprake van een vermindering van de benutbare mogelijkheden ten aanzien van het kunnen verrichten van arbeid, als rechtstreeks en objectiveerbaar gevolg van ziekte en/of gebrek en zo ja, hoe zijn de benutbare mogelijkheden?
Kan belanghebbende zijn huidige mogelijkheden duurzaam benutten?

2. Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten:
Belanghebbende werd op 29 maart 2004 opgeroepen voor het spreekuur. Belanghebbende werd vergezeld door een kennis die hem naar het spreekuur had gereden. Daarnaast bracht belanghebbende zijn eigen stoel mee. Belanghebbende zit het liefst op een kunststof tuinstoel zonder kussen, omdat dit de meeste steun geeft.

Gegevens, verkregen uit onderzoek
Voorgeschiedenis algemeen:
Belanghebbende is een 38-jarige man die sedert 5 maart 1997 een WAO-uitkering ontvangt naar de klasse 45-55% ten gevolge van klachten van de wervelkolom en vermoeidheidsklachten. Belanghebbende had op zijn vragenlijst aangegeven dat zijn klachten waren toegenomen. Op grond daarvan werd hij uitgenodigd voor het spreekuur.

Medische voorgeschiedenis:
Belanghebbende is een 38-jarige man die een WAO-uitkering ontvangt naar de klasse 45-55% ten gevolge van wervelkolomklachten en moeheidsklachten. Hij viel uit op 21 april 1992 voor zijn werk als programmeur ten gevolge van de rugklachten en vermoeidheidsklachten. Het laatste onderzoek door de primaire va is gebeurd op 20 mei 1999. Er werden toen functionele nekklachten vastgesteld. Belanghebbende had op zijn ingestuurde vragenlijst aangegeven dat zijn klachten waren toegenomen, met name gericht op de klachten van de nek. Op grond daarvan werd hij uitgenodigd voor het spreekuur.

Anamnese:
Belanghebbende is een 38-jarige man die gezien werd in het kader van een vijfdejaars herbeoordeling. Belanghebbende ontvangt een WAO-uitkering naar de klasse 45-55%. Het laatste onderzoek door de primaire va is gebeurd op 20 mei 1999.

Belanghebbende bezoekt het spreekuur samen met een kennis die hem gereden heeft. Deze kennis draagt ook voor belanghebbende de stoel. Belanghebbende wil graag op zijn eigen stoel zitten in verband met het feit dat hij op een normale stoel klachten van de rug krijgt. Belanghebbende brengt een witte kunststof tuinstoel mee zonder kussen. Hij heeft de stoel aangepast, zodat het precies de bochten van zijn rug volgt, zoals belanghebbende aangeeft. Hij vertelt dat hij ook zijn eigen stoel meeneemt als hij op visite gaat.
Aan belanghebbende wordt uitgelegd dat het mijn taak is om uit te zoeken hoe de toename van klachten eventueel is ontstaan. Belanghebbende geeft aan dat er de laatste tijd nog meer problemen van de nek zijn ontstaan. Hij is voor het laatst bij een manueel therapeut geweest op 1 maart 2004. Op 16 januari 2004 is hij ook bij die therapeut geweest. Andere medische behandelingen hebben niet plaats gevonden in de afgelopen periode. Belanghebbende vertelt dat hij wel pijnmedicatie heeft, maar die wil hij zo weinig mogelijk gebruiken in verband met de bijwerkingen. Hij wordt er suf van.
Belanghebbende vertelt dat hij bij zijn moeder woont. Zijn moeder verzorgt hem, zij kookt voor hem en doet verder zijn was. Belanghebbende heeft op de bovenverdieping een soort eigen etage met een slaapkamer en een zitkamer. Daar heeft hij een televisie en een eigen computer. Belanghebbende vertelt dat hij veel tv kijkt. Hij gaat wel beneden eten. Hij kan zonder problemen traplopen. Belanghebbende vertelt dat hij nu wel een normaal dag- en nachtritme heeft. Hij doet zijn bezigheden overdag en 's nachts slaapt hij. Als er gevraagd wordt naar de bezigheden van belanghebbende, geeft hij aan dat hij overdag voornamelijk bezig is met brieven schrijven aan 'het G.', brieven schrijven aan zijn advocaat en brieven van zijn advocaat doorlezen. Belanghebbende luistert ook naar muziek via zijn computer, hij doet zijn e-mail. Daarnaast wandelt hij wat in de tuin, doet kleine boodschappen. Hij geeft aan ongeveer 200 meter zonder problemen te kunnen lopen. Belanghebbende kan zich normaal zelf aan- en uitkleden, kan eigen schoenen en kousen aantrekken. Heeft verder wat dat betreft geen beperkingen.
Op de vraag wat het grote probleem is, geeft belanghebbende aan dat hij spanning krijgt van de nekspieren. Er ontstaat daarna pijn en door die pijn kan belanghebbende minder functioneren. Om zijn verhaal te onderstrepen laat belanghebbende foto's zien die van röntgenfoto's zijn gemaakt in het verleden. Belanghebbende wordt uitgelegd dat dit op zich geen onderbouwing is voor een eventuele arbeidsongeschiktheid. Hem wordt verteld dat er op straat veel mensen lopen met afwijkingen van de wervelkolom die normaal hun werkzaamheden kunnen verrichten. Met belanghebbende wordt besproken of de manueel therapeut die hij bezocht heeft op 1 maart 2004 mogelijk relevante informatie kan geven om de onderbouwing te krijgen voor een toename van zijn klachten. Belanghebbende geeft aan dat hij liever zelf met zijn behandelaar contact opneemt en mij zonodig bericht zal sturen. Dit wordt met belanghebbende afgesproken.
Op de vraag of er bijkomende medische problemen zijn, geeft belanghebbende aan dat hij ook nog steeds last heeft van migraine. Hij gebruikt geen migrainemedicatie.

Tractus-anamnese:
De verdere tractusanamnese leverde geen bijzonderheden van belang op.

Medicatie:
Zonodig Indometacine en zonodig Tramadol.

Intoxicatie(s):
Geen.

Persoonlijk en sociaal functioneren:
(zelfverzorging, gezinsniveau, sociale contacten buiten gezin)
Belanghebbende ziet er goed verzorgd uit. Hij ziet er jonger uit dan zijn leeftijd. Belanghebbende is lang van stuk, hij heeft een normaal looppatroon en gaat ook normaal zitten. Uit het dagverhaal blijkt dat belanghebbende weinig sociale contacten heeft. Hij gaat eens per jaar met Oud en Nieuw bij familie op bezoek. Verder zijn er weinig sociale contacten met leeftijdsgenoten. Via e-mail heeft hij wel contacten, echter niet persoonlijk. Belanghebbende bezoekt geen kerk. Hij kan niet zolang in de kerk zitten, geeft hij aan. Belanghebbende woont weer in het ouderlijk huis. Hij wordt door zijn moeder zonodig verzorgd. Belanghebbende is wel ADL-zelfstandig.

Visie van belanghebbende:
Belanghebbende acht zich ten gevolge van zijn beperkingen volledig arbeidsongeschikt.

Lichamelijk onderzoek:
Algemene indruk: betrokkene maakt een jongere indruk dan zijn kalenderleeftijd aangeeft. Belanghebbende zit tijdens het spreekuurcontact rustig in de stoel en gaat niet verzitten of verschuiven.
Cervicale wervelkolom: er is een beperkte beweeglijkheid in alle richtingen. Belanghebbende beweegt het hoofd heel voorzichtig. Hij kan echter wel bewegen. Als belanghebbende papieren uit zijn tas pakt kijkt hij opzij naar de tas. Bij palpatie voelen de spieren van de nek niet gespannen aan. De musculus trapezius is normaal ontspannen aan beide zijden. Er kan met name geen instabiliteit van de cervicale wervelkolom geconstateerd worden. Belanghebbende houdt zijn hoofd normaal recht. Er is geen verkramping van de spieren. Verder onderzoek werd niet verricht, omdat dit geen meerwaarde heeft voor het onderzoek.

Onderzoek psyche:
Bij oriënterend onderzoek ten aanzien van bewustzijn, concentratie, stemming, oriëntatie, waarnemen en denken geen afwijkingen. Voorts ook geen andere aanwijzingen voor psychopathologie en/of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
Met belanghebbende werd besproken dat er in het verleden psychische afwijkingen waren geconstateerd. Belanghebbende is van mening dat hier geen sprake van is. Er zijn geen psychische afwijkingen, constateert hij.

Informatie van derden:
Er werd geen nadere informatie ingewonnen bij de curatieve sector, omdat belanghebbende alleen bij de manueel therapeut onder behandeling is geweest. Belanghebbende zal zelf de informatie opvragen en die naar mij toesturen. Op 5 april werd die informatie ontvangen. Het bleek om een nota te gaan van een spinoloog/chiropractor. Er is geen sprake van een gewone manueel therapeut. Het betreft informatie in de vorm van een rekening waarop aangekruist is dat alle regio's van de wervelkolom, behalve het coccyx, behandeld zijn. Het betreft 2 nota's. Een nota van 2 maart 2004 en van 16 januari 2004. Uit deze informatie blijkt dus niet dat belanghebbende een toename van klachten zou hebben. Er wordt geen enkele informatie aangaande de aard van de behandeling gegeven.

3. Diagnose
8L100 Nekpijn (functionele nekklachten)

4. Beschouwing Algemeen:
Belanghebbende is een 38-jarige man die gezien werd in het kader van een vijfdejaars herbeoordeling. Het laatste onderzoek door de primaire verzekeringsarts vond plaats op 20 mei 1999. Belanghebbende ontvangt een WAO-uitkering naar de klasse 45-55% sedert 5 maart 1997. Belanghebbende had op zijn vragenlijst ingevuld dat zijn klachten waren toegenomen. Op grond daarvan werd hij uitgenodigd voor het spreekuur.
Tijdens het spreekuurcontact kan belanghebbende geen directe onderbouwing geven voor de toename van de klachten. Hem werd gevraagd om relevante informatie op te sturen aangaande de behandeling door de manueel therapeut om zodoende tot een onderbouwing te komen. Het blijkt dat de manueel therapeut echter geen manueel therapeut is, maar een spinoloog en chiropractor. Belanghebbende stuurt 2 nota's van deze behandelaar op zonder verdere informatie. Uit eigen onderzoek bleek geen verkramping van de spieren. Er werd ook geen verhoogde spierspanning waargenomen van de cervicale musculatuur. De foto's van de röntgenfoto's die belanghebbende meebracht zijn van een eerdere datum en vormen zo geen argumentatie van toename van de klachten.
De beleving van de pijn van belanghebbende en de beperkingen komen niet overeen met oorzaak en gevolg volgens algemeen medisch wetenschappelijke maatstaven. Gesteld kan worden dat er daarom geen aanleiding is om het eerder opgestelde belastbaarheidspatroon te wijzigen. Wel worden de beperkingen zoals die toen aangegeven werden overgezet in een Functionele Mogelijkheden Lijst.

Onderzoeksbevindingen:
Geen afwijkingen bij het onderzoek te constateren.

Belastbaarheid:
Het belastbaarheidspatroon werd omgezet in een Functionele Mogelijkheden Lijst.

Belastbaarheidsprognose:
De prognose t.a.v. werkhervatting en aandoening is: stationair. Er bestaat momenteel een redelijke eindtoestand en op korte termijn is er geen aanzienlijke verandering in de belastbaarheid te verwachten.

Reactie van belanghebbende:
Belanghebbende werd niet naar een reactie gevraagd, omdat met belanghebbende afgesproken werd dat eerst de informatie van de manueel therapeut afgewacht zou worden.

5. Conclusie
Bij het onderzoek werden geen afwijkende bevindingen vastgesteld. In het verleden zijn echter bij belanghebbende beperkingen geconstateerd die aanleiding zijn geweest tot het geven van een urenbeperking. Er is thans geen aanleiding om daarvan af te wijken. Een onderbouwing voor een toename van klachten kon echter niet gevonden worden.

6. Planning
Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek is afgerond. De casus wordt overgedragen voor arbeidsdeskundig onderzoek.
Bij een wettelijke herbeoordeling kan er zonodig een vragenlijst worden toegezonden.

P2.
Arts


Over de vraag om inzage in de briefwisseling met mijn voormalige werkgever had ik een aantal weken later nog geen antwoord, daarop stuurde ik een fax.

Hieronder staat een intern document.

thumbnail
team 3

Aanvraag sociaal/medisch oordeel

Van BV: Nieuwe Industriële BV nr: 27

DK nr: 07   Adres: ###

Postcode en woonplaats: ###

Gevalsnummer BV: ###   Sofinummer: ###

Naam : ###
Adres : ###
Woonplaats: ###

Code burgelijke staat: 1   Geslacht: M

Code verzekerde wao: 10   waz: 00   Wajong: 00   Bdat geval: 23-03-1993

Spec aaw
Datum Ingang  ao-kl perc  grondslag    perc  prorata cd
                       part      kenm
01-01-1998   4   35.00 45.13      0.00  0.0000  10

Spec wao
Datum Ingang  ao-kl perc  cd dagloon   perc  prorata cd
                 geind reken part      kenm
01-07-2003   1   14.00 01 93.46 93.46 0.00  0.0000  0


Toelichting:

Betreft : Herkeuring voortzetting

1-6-04


Onderstaande interne memo zat in mijn dossier.

thumbnail
Van: F2.
Verzonden: donderdag 10 juni 2004 10:27
Aan: R.

Hallo I.

zie snr. ###, D..

Wij willen graag de rapportage van de bezwaar a.d. hebben d.d. 4-2-03 en de cbbs uitdraai.
Heeft enorme spoed!!!!

Geaag deze week nog.

Bij voorbaat dank.

A3.


De procedure van mijn herkeuring ging verder, en ik werd opgebeld door arbeidsdeskundige L1..

Later stuurde ik een kopie van mijn aanvullend bezwaarschrift ook naar deze keuringsarts, met mijn begeleidende brief van 12 november 2004.

2007

In 2007 stuurde ik keuringsarts P2. een oproep om naar de zitting te komen, van mijn negende beroepszaak bij de Rechtbank.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2007