rapportages van keuringsarts L6.

In november 1995 had ik een vragenlijst ingevuld, maar daar stond weinig bijzonders in, dus dat heeft volgens mij weinig invloed op de keuring gehad.

1996

Hieronder staat een intern formulier "Intake en Besluitvorming". Niet alles is goed te lezen.
thumbnail
Intake en Besluitvorming

D.

Opdrachtgever bv: 27
naam: B13.   tst: 316
Datum opdracht 21 MAART 1996

Vraagstelling Belh is een 31 jarige man tech.programmeur 15-25% WAO, werkt bij eigen wg voor RVC
Diagnose: moeheid e.c.i.
Belh wordt op ons verzoek thanks wederom gemeld.

Samenvatting
Zie nr 2,58,79. Melding op ons verzoek.
Betr. is momenteel 15-25% geschikt voor 6 upd bij eigen wg, doch hij prefereert 4 upd te werken.

datum: H21. wetstechnisch beoordelaar

Vragen/opmerkingen wt
Ft ag?
BP + pt Fisu pt baan?
Stelselherz (5x10)
CBS index.
datum 29-3-96.

Vragen/opmerkingen ad
J9. arbeidsdeskundige
datum: 1.04.'96

Vragen/opmerkingen vg
oproep ey.
vg L6.
datum: 2/4/96


Hieronder staat de oproep om naar de keuring te komen.

thumbnail thumbnail
gak nederland bv
Kantoor Goes

Aan dhr. D.

Behandeld door   K13.
Ons kenmerk   SECR.A.G. jk 0607 ###
Datum   11 JUNI 1996

Betreft: uw oproep.

Geachte heer,

Uw mate van arbeidsongeschiktheid zal door ons vastgesteld dienen te worden.

Om ons dit mogelijk te maken, verzoeken wij u op 20 juni 1996 om 10.00 uur aanwezig te zijn op het adres ### te Goes. U zult spreken met:
- L6., verzekeringsarts.

Mogelijk volgt aansluitend een medisch onderzoek.

Wilt u voor het onderzoek meebrengen:
- een geldig identiteitsbewijs

De door u gemaakte reiskosten, buiten de woonplaats, zullen op basis van openbaar vervoer (indien per trein: 2e klas) worden vergoed, als u zich vervoegt bij de receptie.

Mocht u aan deze oproep geen gehoor kunnen geven, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met K13. van de afdeling secretariaat ag, telefoon: ###.

Wij werken volgens afspraak. Wilt u op de afgesproken tijd aanwezig zijn. U dient zich eerst te melden bij de receptie.

Wij wijzen u er overigens op dat als u zonder goede reden niet aan deze oproep voldoet, dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van of uw recht op uitkering.

Hoogachtend
Gak Nederland bv


De keuring

Vanaf deze keuring heb ik serieus bijgehouden hoe de gesprekken verliepen, zodat ik achteraf nog weet wat er is gezegd.
Later volgt daarom hier nog een verslagje van hoe het ging.

Na de keuring ben ik diezelfde dag ook nog gaan werken, en toen heb ik tegen mijn collega's verteld dat ik naar een keuring was geweest, en dat ik met een keuringsarts gesproken had, maar dat dat niets te maken had met een gesprek tussen twee mensen.

Dit is het rapport dat de keuringsarts schreef.

thumbnail thumbnail
RAPPORTAGE ALGEMEEN

naam belanghebbende D.

naam rapporteur L6. verzekeringsarts

datum rapportage 20 juni 1996

Betreft:
Medisch her/vervolgonderzoek (datum laatste onderzoek 20-02-1994/07-02-1995).

Gegevens verkregen uit onderzoek:
Reeds bekende gegevens (samenvatting):

Betrokkene is bekend als programmeur bij C., die zich op 21 april 1992 ziek meldde met klachten van oververmoeidheid, rugklachten, hoofdpijn. Als onderbouwing voor deze klachten wordt een blokkade van C2 (D.) gegeven. Dr. S. spreekt (13-08-1993) over een lichte scoliose links convex t.h.v. C3-C4. Neurologisch wordt er geen onderbouwing gevonden. Hoewel er in het dossier geen verslag van is, is er wel een uitspraak van betrokkene in de beroepszaak dat de door hem zelf geconsulteerde neuroloog niets kan toevoegen. Hoewel psychiater E. wel degelijk onderbouwing heeft kunnen vinden voor een ontwikkelingsstoornis in zijn persoonlijkheid, ontkent betrokkene iedere psychische oorzaak voor zijn klachten. De rugklachten zijn overigens door behandeling overgegaan wat resteerde waren de nekklachten. Dr. S. wijdt de nekpijnen ook aan spierpijn en spreekt van een mechanisch functionele! stoornis.

Na dossierstudie is de somatische onderbouwing voor rugklachten zeker in relatie tot de consequenties die de klachten hebben t.a.v. zijn functioneren niet aanwezig.

Conclusie uit dossierstudie: psychisch surmenage beeld met verhoogde tonus in de spieren de pijn in de nek veroorzaken en uitstralingshoofdpijn hoofdpijn. De overbelasting is t.g.v. gestoorde ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontkenning van het bovengestelde mechanisme waardoor het chronisch is. Dit kan m.i. niet als basis gelden voor een uitkering daar er geen objectiveerbare onderbouwing valt te leveren. Het is allemaal heel subjectief tenzij hij psychische problemen erkent, deze zijn wel in enige mate geobjectiveerd, maar hoeven niet tot ao-heid te leiden.

Anamnese:
(Psychosociale- en werk anamnese, dagverhaal)

Werkt 4 uur, volgens beroepszaak moet hij 6 uur kunnen werken. Doet dit sinds oktober 1993. Er moet dus een nieuw contract zijn: 1/2 dagen werk + 15-25 AAW/WAO. C. wilde hem niet kwijt. Wat betreft zijn gezondheid is het niet beter noch slechter geworden. Heeft de nodige aanpassingen verwezenlijkt op zijn werk en in de thuis situatie (tafels op hoogte, heeft zijn eigen tuinstoel! bij zich op spreekuur). Is verder volledig gezond. Hem nog geprobeerd het somatisch mechanisme waarin hij gevangen zit duidelijk te maken. Kan zich er slechts gedeeltelijk in vinden.

Visie belanghebbende:

Kan in huidige situatie nog niet naar behoren functioneren.

Diagnose:

Functionele nekklachten.

Beschouwing:
(Overwegingen, beperkingen, mogelijkheden).

Betreft een 30-jarige man conform leeftijd, vrij lang, die bij ons bekend is met functionele nekklachten en in staat moet worden geacht om 6 uur per dag zijn eigen werk te verrichten. Doet dit niet. Werkt per oktober 1993 4 uur per dag. Werkgever heeft hem een nieuw contract aangeboden. Heeft de beroepszaak verloren waarin hij slechts voor 4 uur instaat zou zijn te werken. Hoewel een psychiatrische expertise een duidelijke psychogene component aantoonde waardoor hij slechts voor 6 uur belastbaar zou zijn, onderkent betrokkene die niet. Er is momenteel een labiel evenwicht ontstaan, waarbij het niet wensenlijk lijkt, er veranderingen in aan te brengen. (zie rapport van psychiater E.). Hoewel er dus geen veranderingen meer zijn sinds het laatste contact lijkt het niet wenselijk middels FIS een andere klasse te riskeren.

Conclusie en planning:

Onderzoek is afgerond, advies kan uit.

L6.
verzekeringsarts


Tijdens de keuring vertelde keuringsarts L6. mij, dat hij mijn uitkering zo liet. Ik zei toen, dat ik dan niet in beroep zou gaan, want dat zou ten koste gaan van mijn werk. Tegen de beslissing ging ik dan ook niet in beroep.

Hieronder staat een intern formulier.

thumbnail
Intake en Besluitvorming

Opdrachtgever bv 27
Vraagstelling Behandel plan.

c.c. 34.
Bijlage: geen

Materiele inhoud   X advies
Blh. is ongewijzigd 15-25% wao
Blh. is ongew. max. 6 uur belastbaar
Einde gevalsbeh.


Handtekening ad
### 25.06.'96

Handtekening vg
### 250696

Handtekening wtb
###

Kopie wao 28/1


Op bovenstaande brief staat ook nog een gestempelde datum van "01 JUL 1996".

Hieronder staat een interne brief:

thumbnail
Codes bij advies/reïntegratiebericht

Bevolkingsgroep (max. 3 vakjes aankruisen)
[X]01 Loontrekkend, wao verzekerd
[ ]02 Loontrekkend,ABP,NSP,AMP
[ ]03 Zelfstandigen/meewerkende gezinsleden
[ ]04 Vroeg-gehandicapten
[ ]05 Overigen
[ ]09 Onbekend

Bijzondere groep (max. 2 vakjes aankruisen)
[X] Niet van toepassing
[ ]1 Wwv
[ ]2 Trm
[ ]3 Erkende inrichtingen
[ ]4 Oorlogslachtoffers (wuv en aor)
[ ]5 Wsw
[ ]6 Dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen
[ ]7 Niet erkende inrichtingen (abw)
[ ]8 Overige
[ ]9 Pro rata en verdragsgevallen

Diagnosecode
Hoofddiagnose Nevendiagnose Nevendiagnose


Codes wetsartikel
voor niet-standaardadviezen Aaw
Wao 1.111

Reïntegratieresultaat
Werksituatie
Aanvang gevalsbehandeling                  Einde gevalsbehandeling 
[ ]O Belanghebbende werkt niet               [ ]0
[X]1 Belanghebbende werkt gedeeltelijk bij eigen werkgever [X]1
[ ]2 Belanghebbende werkt gedeeltelijk bij andere werkgever [ ]2
[ ]3 Belanghebbende werkt gedeeltelijk als zelfstandige   [ ]3
[ ]4 Belanghebbende werkt gedeeltelijk in wsw        [ ]4
[ ]5 Belanghebbende werkt volledig bij eigen werkgever   [ ]5
[ ]6 Belanghebbende werkt volledig bij andere werkgever   [ ]6
[ ]7 Belanghebbende werkt volledig ais zelfstandige     [ ]7
[ ]8 Belanghebbende werkt volledig in wsw          [ ]8
Beroepsniveau   9
Aanvang ao 0
Einde gevalsbeh. 0

Advies
[ ]801 Voorlopig advies ao-beoordeling/deeladvies voorzieningen
[X]803 Advies ao-beoordeling/voorzieningen na afrondig gevalsbehandeling

Bijlage(n)
[ ] Rapp. beh.team d.d.
[ ] Rapp. alg. ad d.d.
[ ] Rapp. alg. vg d.d.
[ ] Rapp. alg. wtb d.d.

Groep 3.4

Naam wtb N.
Paraaf ###
Datum 27-6-96
Paraaf rb voor overname
Datum1997

In 1997 was ik eind februari niet meer in staat om mijn werk te doen. Ik had mijn chef op mijn werk gevraagd om dat nog niet door te geven, want als ik met het GAK te maken zou krijgen, zou dat mijn herstel belemmeren. Maar na een week bleek dat mijn gezondheid niet beter werd, en heb ik me begin maart officieel ziekgemeld.
Vanzelfsprekend kreeg ik met het GAK te maken. Omdat mijn bestaande nekklachten waren toegenomen, had een keuringsarts mij moeten keuren om te bepalen hoe mijn gezondheid was.

De keuringsarts schreef dingen op een medische kaart:
thumbnail thumbnail
Op de medische kaart hierboven staan de datums: 5, 12 en 21 maart 1997, 10 april 1997, 6, 21 en 26 mei 1997.
De tekst daarvan laat ik hieronder ik stukjes zien.

Door het GAK zijn die twee handgeschreven medische kaarten uitgewerkt. Daarbij is een fout gemaakt, die volgens mij bewust is gemaakt. Er stond "UD week 19", en dat was in de getypte versie "UD 1 week" geworden. Als ik namelijk 4 weken in de ziektewet zou zitten, dan zou dat gevolgen hebben voor mijn WAO-uitkering. En met "UD week 19" (uitstel tot week 19) zou dat vier weken zijn. Door daar echter "UD 1 week" (uitstel 1 week) zou dat niet zo zijn.
Op de uitgewerkte versie heb ik dan dat zelf gecorrigeerd, en erbij geschreven dat ik dat gecorrigeerd heb.
thumbnail thumbnail

Het verslag hieronder, van 12 maart 1997, was niet naar aanleiding van een gesprek. Het is naar aanleiding van mijn ziekmelding.


12-3-97

Nekklachten. Zelf denkt hij aan overbelasting van de nek tijdens oefeningen voor de rug 5 jaar geleden. Is zeer frequent a.o..

Oproep va z.s.m.


Op 21 maart 1997 om 14:45 had ik een afspraak bij de keuringsarts L6.. Het gesprek ging nogal raar, zeg maar gerust bizar. Mijn aantekeningen moet ik later nog beter uitwerken.
Een paar dingen zijn bijvoorbeeld:
Ik vertelde dat ik te ver was doorgegaan met werken, en dat dat ten koste van mijn gezondheid is gegaan. Daarop antwoorde keuringsarts L6. dat ik dat alleen maar dacht, en dat ik zal afglijden zolang ik dat blijf denken.
Toen ik het over pijn had, toen zei hij dat ik eens 100 km zou moeten fietsen. Daarop zei ik dat ik dat niet red. Hij zei toen: "dat kan niet, ligt op het kerkhof".
Hij zei ook recht in mijn gezicht dat de feitelijke oorzaak tussen mijn oren zit.
Ik vraag me serieus af of hij bezig was om mij de dood in te praten. Dat zal niet zijn bedoeling zijn geweest, maar ik vind wel dat hij een gevaar voor patiënten is.
Hij vond mij blijkbaar zeer minderwaardig. In werkelijkheid ben ik in mijn leven nog niet iemand tegengekomen die in loondienst was en die zo ver gegaan is als ik om te proberen mijn werk vol te houden (ze zijn er wel, maar ik heb ze nog niet ontmoet).
De gevolgen gaan veel verder dan alleen mijn WAO-uitkering. Dit soort dingen heeft ook gevolgen als ik naar een huisarts of specialist ga. Ik kan dus gerust stellen dat hij probeerde mijn leven te ontwrichten.


21-03-97
14.45 uur

A.o. vanaf september steeds frequenter verzuimen-kreeg steeds sneller last van de nek.
- Er is niets nieuws geobjectiveerd. Heeft zich ook niet onder behandeling gesteld.
- Hiermee bekend. FIS wordt niet beinvloed.
Amber is welliswaar aan de orde doch klasse veranderd niet !

- Geen toegenomen beperkingen.

H per 1.4.97


niet!
Naar aanleiding van bovenstaande keuring, ontving ik een beslissing ziektewet. Die werd teruggedraaid, en ik werd eerst beoordeeld door een dokter voor de ZiekteWet, keuringsarts K2..

Bij het bovenstaande verslag wordt gedaan alsof er een F.I.S. (Functie Informatie Systeem) voor mij zou zijn gedaan, dat zou inhouden dat er ook een "belastbaarheidsprofiel" zou zijn opgesteld. Pas in augustus 1999, erkende de uitvoeringsinstelling, via een brief over F.I.S. gegevens, dat die F.I.S. gegevens niet bestaan.

Op 21 mei 1997 moest ik opnieuw naar het Gak en had opnieuw een gesprek met keuringsarts L6.. De oproep was bij mij aangekomen, maar daar stond een verkeerde plaatsnaam bij. Hieronder staat eerst de oproep.

thumbnail
GAK
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

dk-zw 0107
su-rayon 0607
datum afgifte 15-5-97
sofi-nummer ###
aansl. ident.

MEDISCHE ZAKEN/ ZIEKTEWET

Mevrouw/Mijnheer,

Om uw arbeidsongeschiktheid te beoordelen verzoeken wij u op onderstaande tijd en plaats op het spreekuur te komen van dokter L6.

spreekuuradres
###
Goes
Telefoon ###
datum 21/3
uur 1300

Dit formulier meenemen en geldig legitimatiebewijs

Wilt u de achterzijde van dit formulier invullen en dit formulier in zijn geheel zo spoedig mogelijk aan ons toe sturen in bijgevoegde envelop.
- als u vóór of op de oproepdatum volledig hersteld bent. - als u om gezondheidsredenen niet op het spreekuur kunt komen.

Als u niet aan dit verzoek voldoet, dan kan dat gevolgend hebben voor uw uitkering van ziekengeld.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

naam D.
adres ###
postcode/woonplaats ###

21/5
moet ### zijn !Hieronder volgt het verslag wat keuringsarts L6. opschreef.


21-5-97
13.00 uur

De klachten van februari zijn iets anders. Nu ook tintelingen in de rechterhand. Had dat links ook. Komt hier ook in lichte mate terug m.n. aan de ulnairezijde. Kent van vroeger dode vingers. Door oefeningen van B. en slapen met hoofd naar links is dat indertijd overgegaan.
De vermoeidheid en snelle verkramptheid is erger dan in februari.
Heeft de huisarts over het slechte jaar geinformeerd. Toen huisarts R. vroeg wat hij van hem wilde wist hij dat niet.

Hij kan zich nog steeds niet verenigen met wat ik in ieder consult naar voren breng. Hij zit vast in zijn cirkel-pijn-rust. Te weinig op trainen slechte conditie nog sneller pijn - nog meer rust - nog minder conditie etc.. Hij moet juist wat gaan doen !

Hij denkt dat er mechanisch iets is en zowel de behandelaar als ik denken dat het functioneel is. (behandelaars zijn psychiater, orthopeet, reumatoloog, huisarts)

Om hem voor verder medisch afglijden te behoeden en omdat er medisch objectief geen redenen zijn te duiden waarom hij zijn werk niet zou kunnen, moet ik hem hersteld melden.
Daar hij het hier mee niet eens is zal ik een zorgvuldigheidstermijn aanhouden en hem per volgende week maandag 26-05-97 pas als H beschouwen.

H per 26-05-97


doen!
Omdat ik mijn werk niet meer een paar uur achter elkaar kon doen, en omdat ik het niet eens was met alle leugens, ben ik in beroep gegaan. In die beroepszaak schreef keuringsarts L6. nog een motivering. Maar eerst ontving ik een beslissing waar ik tegen in beroep kon gaan, dat werd mijn vijfde beroepszaak.

Keuringsarts L6. doet alsof de reumatoloog van oordeel is, dat het psychisch is. De reumatoloog heeft in zijn brief van 18 december 1997 nog eens aangegeven, dat hij niet op psychische problemen doelde met zijn term "mechanisch(e)-funktionele stoornis".
Maar de volgende keuringsartsen schreven gewoon de leugen over, dat de reumatoloog zou vinden dat het psychisch zou zijn, dus moet ik blijkbaar de bron aanpakken, en daarom heb ik een klacht tegen keuringsarts L6. ingediend.

Laatste wijziging van deze bladzijde: maart 2018