Huisarts S9.

2015

Vanwege problemen in mijn familie stuurde ik het onderstaande bericht via electronisch consult op 2 februari 2015.
Toen huisarts S9. een keer bij mijn moeder was, sprak ik hem aan dat ik een keer naar de huisartsenpraktijk wilde komen vanwege familieproblemen, maar dat het voor mij lastig is vanwege mijn gezondheidsproblemen.
Hij antwoorde daarop dat het ook via e-consult kan, en hij vroeg om er niet een te lang verhaal van te maken.

Ik was liever naar de huisartsenpraktijk gegaan, maar ik heb toch maar via e-consult een bericht geschreven.
Ik had erg mijn best gedaan om nette woorden te gebruiken, en het toch zo duidelijk mogelijk op te schrijven.


Beste dokter S9.,

Ik heb geprobeerd om het kort en bondig op te schrijven, maar het lukt me niet om de situatie in het kort te omschrijven.

Ik zit in de problemen vanwege het gedrag van ### en helaas heeft u daar ook een aandeel in.

In 1997 ben ik bij mijn moeder gaan wonen.
### geloofde maar weinig van wat ik vertelde over de problemen met het UWV.
Mede doordat u mij niet serieus nam, ging ### mij belachelijk zitten maken.
### ging mij stelselmatig tegen spreken en belachelijk maken zodra ik iets over mijzelf vertelde.

Tot 2008 heeft ### zich enigszins ingehouden, en ik heb vrijwel alle beschuldigingen over mij heen laten gaan.
Na 2008 wordt het gedrag van ### ieder jaar erger.

### beeld zich in dat ik vaak dwingend en boos op ### zou zijn, terwijl daar niets van waar is.
### kan ook dingen in ### geheugen verdraaien en vergeten, en ### kan liegen alsof ### leven er van af hangt.
### gevoelens naar mij toe zijn : woede, angst en zich gekwetst voelen. Dat is volledig gebaseerd op dingen die ### zich inbeeld.
Die gevoelens zijn zo sterk, dat als ik iets zeg, dat ### dan in ### hoofd iets anders hoort.

Mijn leven bestaat uit het tobben met mijn nekklachten en de hele dag proberen om niet aan de problemen met ### te denken omdat ik anders wanhopig wordt.
Voor mij is verhuizen lastig omdat ik veel aangepaste spullen heb.
Bijvoorbeeld naar een koophuis gaan kijken in Sommelsdijk zie ik niet zitten, omdat ik geen goede neksteun heb die mijn hoofd ondersteunt.

Ik heb al aan veel mensen hulp gevraagd, waaronder dominees en psychologen.
Sommige verstandige mensen adviseren mij om te verhuizen, maar anderen gaan krampachtig proberen om mij te beschuldigen en weer anderen geven het gewoon op.
Twee mensen hebben uitgebreid met ### en mij gesproken, maar zij waren volstrekt niet opgewassen tegen ###.
Bij gesprekken met anderen blijf ik steeds noemen dat het een medisch probleem is, dat het een ziekte is, maar voor zover ik weet heeft nog niemand de ###stichting eens opgebeld.

Toen u hier was noemde u een keer een maatschappelijk werker, maar dat is echt niet voldoende.

met vriendelijke groet,
D.

Twee dagen later was er een antwoord van huisarts S9.:

Ik kan geen info geven over de ###status van ###. Op ### verzoek is daar uiteraard wel naar te onderzoeken. Een maatschappelijk werker kan wel een eerste stap zijn als hulp om met elkaar in gesprek tot een oplossing te komen.

Ik weet nu niet wat ik met dat antwoord aan moet.
Ik voel me niet serieus genomen, en hij gaat tegen mij in.
Het lijkt alsof huisarts S9. twee halve zinnen heeft gelezen en dat de rest niet is doorgedrongen.

Ik beschrijf dat ik in een uitzichtloze situatie zit en noem zelfs dat huisarts S9. daar zelf een aandeel in heeft.

Gezien de voorgeschiedenis met de huisartsen, vind ik het extra vervelend om niet serieus genomen te worden.
In 2011 liet ik zelfs een papier in mijn woonplaats ronddelen, en via de beginpagina van mijn website verwees ik toen door naar de bladzijde over de huisartsen.

Ik zou kunnen proberen tot huisarts S9. door te dringen, of ik zou andere huisartsen te proberen. Maar daar zie ik tegenop. Ik heb tien jaar lang geprobeerd dat de huisartsen mij serieus zouden nemen met mijn nekklachten. Dat is niet gelukt, en ik kan nog steeds niet met mijn nekklachten bij mijn huisartsen terecht.
Het schijnt dat iemand bij de huisartsen is aangewezen als klachtenfunctionaris. Daar zou ik contact mee kunnen opnemen, maar ik heb slechte ervaringen met iemand die bemiddeld en met klachtencommissies.
Het liefst zou ik een advertentie in een lokale krant zetten, met een open brief aan huisarts S9.. Dat lijkt me vanwege de familieproblemen helaas op dit moment niet verstandig om te doen.

2016

In 2016 wilde ik een kopie van mijn dossier.
Op 24 februari vroeg ik dat op met onderstaande bericht via eConsult (via internet):

eConsult huisarts
Graag ontvang ik een kopie van mijn dossier.
Zonder tegenbericht zal ik het begin volgende week ophalen.

Dezelfde dag kreeg ik het volgende antwoord:

eConsult huisarts
Ik zie dat u laatste tijd contacten had met collega van O3.. Vraag rijst waarom u een copy wil? Ik stel voor dat u dat persoonlijk bij collega van O3. komt bespreken.

Opnieuw gaat huisarts S9. mij tegenwerken.
Ik hoef trouwens helemaal niet aan te geven waarom ik inzage wil.
Dezelfde dag heb ik dan maar bij huisarts O3. een kopie van mijn dossier opgevraagd.

Op 30 augustus 2016 belde ik naar de huisartsenpraktijk, om te vragen wie de klachtenfunctionaris is. Dat konden ze me niet vertellen, maar als ik gebruik zou maken van het klachtenformulier op de website, dan zou het bij de klachtenfunctionaris terecht komen.

Op 7 september 2016 schreef ik op de website van de huisartsenpraktijk de onderstaande klacht:
thumbnail
Voornaam: ###
Achternaam*: D.
Adres: ###
Postcode: ###
Plaats: ###
Telefoon: ###
Email*: ###

Uw klacht*:

Ik wil een klacht indienen over huisarts S9..

Hij heeft in 1999 een brief geschreven waarin hij zijn spijt betuigt, maar op die brief na heeft hij nooit iets anders gedaan dan mij niet serieus nemen, tegen mij ingaan, en mij tegenwerken.

Daar heb ik al 19 jaar grote nadelen van.

Als reactie op die brief heb ik huisarts S9. laten weten dat ik hem heb vergeven. Ik wist toen echter nog niet dat hij die brief niet aan het dossier had toegevoegd en de schadelijk opmerkingen op de medische kaart heeft laten staan.
Ik wist ook nog niet hoeveel nadelen ik zou gaan krijgen van een onderzoek in Breda, en dat de problemen met ### zo zouden oplopen.

In 1998 vertelde ik huisarts J5. over de situatie met huisarts S9., en huisarts J5. deed alsof hij er begrip voor had.
Maar toch heeft huisarts J5. in 1998 een vervelende verwijsbrief geschreven voor een arts in Breda, die achteraf zeer nadelig voor mij was.
Onder andere doordat de reis naar Breda te belastend voor mij was, is mijn gezondheid er op achteruit gegaan. Het is me sindsdien niet meer gelukt om op het niveau te komen van voor ik naar Breda ging.
Indien huisarts J5. op een goede manier zijn werk had gedaan, en mij eerlijk had geïnformeerd, dan had dat voorkomen kunnen worden.
Naar mijn mening heeft huisarts S9. daar een aandeel in vanwege zijn opmerkingen op de medische kaart.

Bij huisarts A6. en huisarts O3. ontstaan ook al problemen.
Beide huisartsen proberen er naar toe te werken om mijn nekklachten als psychisch te duiden.

Huisarts S9. is ook van invloed geweest bij het ontstaan van de vervelende situatie in mijn familie.
Toen hij in 1997 mijn klachten niet serieus nam, was dat voor ### een extra aanleiding om mij en mijn klachten belachelijk te maken.

In 2015 legde ik via e-consult de problemen met ### voor aan huisarts S9.. De tekst was door mij goed doordacht, zodat het zo duidelijk mogelijk de situatie zou beschrijven.
Huisarts S9. gaat er tegenin en neemt mij niet serieus.
Indien het om iets anders zou gaan dan familieproblemen, dan had ik een open brief in een krant aan huisarts S9. geplaatst.

In 2016 vraag ik mijn dossier op via e-consult.
Ik had er niet eens aan gedacht dat huisarts S9. dat ook al tegen zou kunnen werken. Maar dat doet hij wel.

Bij ieder consult bij huisarts S9. zou ik een klacht kunnen indienen.

Indien deze klacht te lang is voor huisarts S9., dan ben ik bereid om het voor te lezen.


Op 28 september 2016 ontving ik een brief per post van huisarts O3..
thumbnail
HUISARTSENPRAKTIJK ###

###, 22-09-2016

Aan: Dhr. D.

Geachte heer D.,

Uw klacht dd 7 september 2016 is in goede orde ontvangen.
De brief hebben wij in de maatschap besproken. Wij hopen dat e.e.a. in de toekomst beter zal verlopen.
Bij medische problematiek bent u overigens vrij om een afspraak te maken bij een huisarts naar uw keuze.

Namens de maatschap A6., O3., S9.,

Met vriendelijke groet,
O3.


Huisarts O3. is een collega van huisarts S9., die in dezelfde huisartsenpraktijk werkt, en die ik met naam had genoemd in mijn klacht.
Die brief was gedateerd 22 september 2016.
Het viel me op, dat de gegevens van de huisartsenpraktijk die bovenaan de brief staan, van vele jaren geleden zijn en achterhaald. Dat geeft niet, maar nu lijkt het net alsof huisarts O3. voor het eerst sinds jaren een brief aan iemand heeft gestuurd.

Op 6 oktober 2016 belde ik naar mijn zorgverzekering. Zij konden mijn klacht registreren. Dat heb ik niet laten doen, omdat ik daar zelf niets aan heb.
Verder konden ze weinig voor me doen. Naar een andere huisarts gaan helpt bij mij niet, want in mijn woonplaats zitten alle huisartsen in dezelfde huisartsenpraktijk, en naar een ander dorp gaan is erg lastig voor me.
Bij CZ maakten ze een verslag van dat telefoongesprek. Dat verslag komt bij mijn documenten, en kan ik dus online inzien.

2017

Op 21 augustus 2017 ging ik naar huisarts S9.
Op die dag had ik last van veel druk op mijn nek en daardoor had ik maar weinig kracht om op mijn benen staan. Dat kwam doordat ik onder andere te lang krom gehurkt had gezeten om onkruid uit mijn voortuin te halen. Met een hele hete douche en een vorm onder mijn rug lukte het me om een half uur van tevoren mijn nekwervels wat losser te krijgen. Dus ik hoefde de afspraak niet af te zeggen.
Ik had een dubbele afspraak gemaakt en ik had van alles opgeschreven en dat afgedrukt.
thumbnail
Maandag 21 augustus 2017
13:40 - 14:00 bij huisarts S9.

Al 20 jaar kan ik met mijn klachten vrijwel niet bij de huisartsen terecht. Daar zijn jullie als huisartsen verantwoordelijk voor, omdat het een bewuste keuze is om mij niet serieus te nemen, onjuiste dingen op te schrijven, gegevens weg te gooien, gegevens te verdraaien en mij onheus te bejegenen.

Staat u nog steeds achter uw brief van 1999 ?

Is er door de huisartsen een gezamenlijk beleid naar mij toe ?

Hoe moet dat nu verder als u met pensioen gaat ?

Huisarts van O2. heeft verzonnen dat ik door het Riagg zou zijn behandeld en dat artsen niets kunnen vinden. Dat is beide niet juist. Weet u daar iets van ?

Hoe is de sollicitatieprocedure van huisarts van O3. en huisarts A6. gegaan ? Het lijkt wel alsof ze speciaal zijn uitgezocht om heel snel klachten in een psychische hoek te duwen. Dat is uitzonderlijk. Geen enkele deskundige en genuanceerde dokter doet dat op die manier.

Ik woonde bij mijn moeder en ben in 2015 verhuisd naar huurhuis om weg te vluchten voor ###.
Nu ben ik veel tijd kwijt met huishouden en mijn gezondheid gaat wat achteruit.
Het lukt me niet om een enigszins flexibele halskraag maken die het gewicht van mijn hoofd ondersteunt om te gebruiken als passagier in een auto.

Kleinere medische ongemakken:
• ###.
• In januari heb ik ruim twee uur op tandartsstoel gelegen, en nu kan ik mijn linkerarm nog maar voor de helft gebruiken. Ik wordt regelmatig na zo'n twee uur wakker van de pijn en ik lig al erg ongemakkelijk vanwege mijn nek.
• Kan ik van mijn schuine bed gebruik blijven maken. Vaak een kloppende buik.
• Bultje (blaasje) op knie.


Ik had het twee keer afgedrukt en gaf één er van aan de huisarts.
Huisarts S9. was vriendelijk en behulpzaam, hij probeerde op al mijn vragen antwoord te geven, en hij gaf tips en adviezen.

2018

Op 24 september 2018 ging ik weer naar huisarts S9.. Ik had weer een dubbele afspraak gemaakt.
Net de nacht voordat ik naar de huisarts zou gaan, kon ik niet meer slapen van de pijn in mijn nek. Ik heb 's nachts nog snel iets aan mijn kussen veranderd. Dat hielp gelukkig en daardoor heb ik nog wat kunnen slapen.

2020

Als ik terug kijk op het contact met huisarts S9., dan is hij steeds bezig om tegen mij in te gaan als iets met mijn nekklachten te maken heeft.
Ik had eigenlijk al opgegeven dat ik ooit nog bij een huisarts terecht zou kunnen met mijn nekklachten, maar toen las ik in een medische standaard voor huisartsen dat armproblemen het gevolg kunnen zijn van mechanische problemen in de wervelkolom.
Huisarts S9. had op dat punt dus geen enkele reden om tegen mij in te gaan.

Omdat het me de afgelopen 23 jaar blijkbaar niet was gelukt om huisarts S9. duidelijk te maken dat ik nekproblemen heb, heb ik in augustus 2020 de volgende beoordeling op verschillende websites geplaatst:

Huisarts S9. ontkent stelselmatig mijn nekproblemen door steeds te proberen om iets anders van mijn klachten te maken, ook als dat in strijd is met de medische standaarden voor huisartsen.

Dat heeft een lange voorgeschiedenis.
Toen ik in 1997 naar ### verhuisde had ik al een psychologische test gedaan en twee psychologen hadden me al verteld dat mijn klachten niet psychisch waren en een specialist in het ziekenhuis heeft aan de hand van een röntgenfoto van mijn nek verteld wat de oorzaak van mijn klachten was.
In 1997 ging ik naar huisarts S9., maar hij hing de theorie aan dat de nek het enige deel van het menselijk lichaam is dat niet een oorzaak van gezondheidsproblemen kan zijn.
Hij vond dat het psychisch was, zonder daar enige onderbouwing voor te geven.

Daarmee heeft hij de andere huisartsen beïnvloed die soms op overtrokken manier mijn klachten als psychisch willen duiden.
Als ik verwezen wordt dan worden er verkeerde gegevens doorgegeven, met meestal grote gevolgen.

De huisartsen weten niet wat mijn klachten zijn, ze weten de voorgeschiedenis niet en ze weten niet waarom mijn nekproblemen zo zijn opgelopen.
Als ik iets over mijn klachten vertel, dan staat ze dat niet aan en schrijven ze het daarom meestal niet op.

Ik zit dag en nacht te tobben met nekproblemen en daar kan ik al 23 jaar niet voor bij de huisartsen in ### terecht.
De huisartsen in ### hebben mij een vrijwel niet te overziene hoeveelheid leed en ellende bezorgd. Ik denk dat ik kan stellen dat huisarts S9. een desastreuze invloed op mijn leven heeft.


Voor zorgkaartnederland.nl heb ik de tekst ingekort, omdat er maar 1000 tekens gebruikt mogen worden. Ze stuurden mij een bericht dat er geen beschuldigingen in mogen staan, en ze stelden voor om die zinnen weg te halen.
Op zorgkaartnederland.nl kwam dit te staan:
Waardering over S9.
Afspraken 9
Behandeling 1
Omgang medewerkers N.v.t.
Informatie 1
Luisteren 1
Accomodatie 6
Gemiddeld cijfer 3.6

Toelichting

Huisarts S9. ontkent stelselmatig mijn nekproblemen door steeds te proberen om iets anders van mijn klachten te maken. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Toen ik in 1997 naar ### verhuisde hadden twee psychologen me al verteld dat mijn klachten niet psychisch waren en een specialist in het ziekenhuis had aan de hand van een röntgenfoto van mijn nek verteld wat de oorzaak van mijn klachten was. In 1997 ging ik naar huisarts S9., maar hij hing de theorie aan dat de nek het enige deel van het menselijk lichaam is dat niet een oorzaak van gezondheidsproblemen kan zijn. De huisartsen weten niet wat mijn klachten zijn en ze weten de voorgeschiedenis niet. Als ik iets over mijn klachten vertel, dan schrijven ze het meestal niet op. Dat heeft veel gevolgen gehad en daardoor kan ik al 23 jaar niet bij de huisartsen in ### terecht met mijn nekproblemen waar ik dag en nacht mee zit te tobben.

Ook op independer.nl mochten er maar 1000 tekens gebruikt worden.
Op mijn website maak ik veel anoniem. Bij independer hebben ze er voor gekozen om de naam van de huisarts te schrijven als "huisarts X". Dus de "X" hieronder is geen afkorting van mij, maar dat staat zo op de site van independer.nl.
Op independer.nl kwam dit te staan:
"Al 23 jaar slecht behandeld"

Huisarts X ontkent stelselmatig mijn nekproblemen door steeds te proberen om iets anders van mijn klachten te maken. Dat heeft een lange voorgeschiedenis. Toen ik in 1997 naar ### verhuisde hadden twee psychologen me al verteld dat mijn klachten niet psychisch waren en een specialist in het ziekenhuis had aan de hand van een röntgenfoto van mijn nek verteld wat de oorzaak van mijn klachten was. In 1997 ging ik naar huisarts X maar hij hing de theorie aan dat de nek het enige deel van het menselijk lichaam is dat niet een oorzaak van gezondheidsproblemen kan zijn. Dat heeft veel gevolgen gehad en daardoor kan ik al 23 jaar niet bij de huisartsen terecht met mijn nekproblemen. De huisartsen weten niet wat mijn klachten zijn en ze weten de voorgeschiedenis niet. De huisartsen in ### hebben mij veel leed en ellende bezorgd. Ik denk dat ik kan stellen dat huisarts X een desastreuze invloed op mijn leven heeft.

Op zorgkiezer.nl werd de lange tekst wel geaccepteerd, maar er werd niets op de website gezet.In december 2020 stelde ik een vraag over een medicijn dat niet met mijn rug- en nekklachten te maken heeft.
Dosering ###

Geachte dokter S9.,

Ik heb steeds meer ### nodig en ik gebruik nu ### per dag, soms ###.
Ik probeer om dagelijks ###. ### zijn daardoor ### en daar heb ik geen last meer van.
Soms heb ik veel last van ###.

Ik gebruik weinig zout, anders krijg ik krampen in mijn benen.
Een proef met ### (inclusief ### en ###) gaf een metaalsmaak in mijn mond.
Binnenkort wil ik ook ### eens proberen.

Vraag 1:
Kan de voorgeschreven hoeveelheid aangepast worden, zodat ik minder vaak naar de apotheek hoef ?

Vraag 2:
Hoe zit het met mijn Kalium ?

Met vriendelijke groet,
D.


Daarop kreeg ik het volgende antwoord:
Antwoord:
Bij ### soms nodig te titreren: afhankelijk van het resultaat meer of minder te gebruiken. Ik heb recept met dubbele hoeveelheid gemaakt. Op te halen bij de apotheek. Over het algemeen heeft ### geen effect op Kalium. Als u graag wilt weten moet er labcontrole volgen. Succes.


Ik heb geen directe aanleiding om te twijfelen aan mijn hoeveelheid Kalium, behalve het gebruik van dat medicijn.
Op dit moment lijkt me een bloedonderzoek niet nodig, dus daar heb ik niet meer om gevraagd.
De huisarts had deze vraag afgesloten.

Vervolgens belde de Apotheek mij op dat ze twee keer zoveel klaar hadden staan als anders, maar dat de dosering nog steeds op 1 eenheid per dag staat (ik gebruikt 4 eenheden per dag).
Daarom stelde ik opnieuw dezelfde vraag, maar met andere woorden.

Dosering ###, deel 2

Geachte dokter S9.,

Mijn vraag was of de dosering aangepast kan worden.
De apotheek belde mij op dat de dosering nog steeds op ### staat.

Ik gebruik op dit moment ###, dat is ### per dag en soms ### voor ###.

met vriendelijke groet,
D.


Daarop kreeg ik het volgende antwoord:

Lastig bij een zonodig dosering.
AUB de apotheek vragen of die aan onze assistente door willen geven welke doseercode moet worden ingevoerd.


Dat begrijp ik niet.

Aan de apotheek stuurde ik de volgende mail:

Beste Apotheek ###,

Ik gebruik ###, ### per dag.
De dosering vanuit de huisartsen staat echter nog steeds op ### per dag.
Een herhaalrecept doe ik via de website van de huisartsen.

Het lijkt mij handiger als de huisartsen de dosering aanpassen naar ### per dag, maar dat lukt me niet.
Huisarts S9. schrijft: "Lastig bij een zonodig dosering. AUB de apotheek vragen of die aan onze assistente door willen geven welke doseercode moet worden ingevoerd".

Ik zag dat de fabrikant ook ### heeft. Dat is gemakkelijker dan ###.

Kunt u er voor zorgen dat de huisartsen de dosering aanpassen naar ### per dag ?
Als ik het de volgende keer opnieuw bestel, dan wil ik graag ### bestellen. Is dat mogelijk ?

met vriendelijke groet,
D.


Het lijkt gelukt te zijn, want de apotheek stuurde mij onderstaand bericht:
Dosering is aangepast. Bij de volgende bestelling gaan we de ### proberen te bestellen. Deze zijn soms niet leverbaar.


2021

Op 20 juli 2021 ging ik naar huisarts S9. om duidelijk te maken dat ik het niet meer accepteer om belachelijk gemaakt te worden.

Ik had vooraf bedacht wat ik zou zeggen als hij zou vragen wat ik wilde. Dan zou ik zeggen:
  • Dat ik voortaan met mijn nekklachten bij de huisartsen terecht kan.
  • Een schadevergoeding van minstens 100.000,- euro.
  • Dat een rechter hem een gevangenisstraf oplegd.
Maar om het niet teveel op de spits te drijven heb ik besloten om dat niet te zeggen.

Vanzelfsprekend werden mijn nekklachten volstrekt niet serieus genomen. Hij dacht namelijk aan een centrum waar ze onbegrepen rugklachten behandelen (ik heb geen onbegrepen rugklachten) en waar ze patiënten leren hun nekspieren weer normaal te gebruiken als er geen oorzaak voor nekklachten is. Mijn grootste probleem is nu juist dat er wel een oorzaak voor mijn nekklachten is omdat er altijd een mechanische druk op mijn nekwervels staat door de torsie/verdraaiing in mijn wervelkolom.

Op 23 juli 2021 vroeg ik aan huisarts S9. om een kopie van mijn dossier.
Geachte dokter S9..

Graag wil ik een kopie van mijn dossier. Ik kan het zelf aan de balie ophalen.
In 2016 heb ik ook een kopie opgevraagd, dus vanaf 2016 tot heden is voldoende.

Met vriendelijke groet,
D.


Op 27 juli 2021 kreeg ik onderstaand antwoord:

Oke. Ik zal het einde spreekuur uitprinten. Vanaf morgen op te halen aan de balie.
Met vriendelijke groet,
S9.

thumbnail thumbnail thumbnail

Op 17 augustus 2021 diende ik een klacht tegen huisarts S9. in.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2021