Medisch onderzoek, keuringsarts S12.

2001

Er zou een verslag zijn van een medisch onderzoek, waar ik zelf niet bij was geweest. Via mijn brief van 25 januari 2001 (bij punt 1) vroeg ik dat verslag op.

Op mijn brief ontving ik inderdaad het gevraagde verslag, de begeleidende brief die daarbij zat was niet zo netjes.

Het verslag van het medisch onderzoek bleek uit één zin te bestaan:

thumbnail
gak nederland bv.
GOES

Afdeling Bezwaar & Beroep
T.a.v. Dhr G4.

Contactpersoon S12.
Datum 15 februari 2000

Betreft: Dhr. D.

Geachte heer G4.,

Als medische onderbouwing van een nog uit te geven beslissing WAO art 39 verwijs ik naar de brief van va L. aan client: client wordt in het kader van Amber, wegens ontbreken objectiveerbare toename arbeidsongeschiktheid, onveranderd arbeidsgeschikt voor 6 uur per dag beschouwd en dus onveranderd 15-25% WAO beschouwd.

Hoogachtend,
S12.
verzekeringsartsLaatste wijziging van deze bladzijde: januari 2001