Brief van directeur

2001


thumbnail
g
Directie

De heer D.

Contactpersoon S.
Datum 13 februari 2001

Geachte heer D.,

Gezien het feit dat u continu medewerkers lastigvalt met vragen die u reeds ergens anders ook al gesteld heeft en u tevens medewerk(st)ers dreigt met tuchtzaken indien zij niet doen wat u zegt, of indien hun antwoord u niet zint, heb ik besloten na overleg met de stafverzekeringsarts en de chef Bezwaar en Beroep dat:Hoogachtend
H6.
regiodirecteur


Bij de bovenstaande brief zat als bijlage het verslag van het medisch onderzoek van 15 februari 2001.

Ik was toch bezig om een brief te schrijven aan De Nationale Ombudsman, dus de bovenstaande brief heb ik toegevoegd bij die brief, daarin had ik een klacht voorgelegd aan De Nationale Ombudsman.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2018