Werkgever C8.

1990

Hieronder staat mijn sollicitatie.

thumbnail thumbnail
D.

3-2-1990

onderwerp: sollicitatie
uw vak.no.: 90.007
bijlage: curriculum vitae

C.
t.a.v. afdeling Personeelszaken
M.

Geachte mevrouw of meneer,

Uw advertentie las ik in de Provinciale Zeeuwse Courant van 27 jan. j.l. De werkzaamheden waarvoor u een HTS-er zoekt spraken mij direct aan. Ik ben bijzonder geïnteresseerd in het schrijven van technische software, zonder daarbij de hardware uit het oog te verliezen.

Aan uw functie eisen denk ik te voldoen. Ik heb ruim eenjaar ervaring in het schrijven van besturings software. Mede door een goede begeleiding bij mijn huidige werkgever heb ik geleerd om kwalitatief hoogwaardige software te schrijven.

Mijn gegevens vindt u in het bijgevoegde curriculum vitae. Graag word ik uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

Hoogachtend,
D.


Mijn eerste arbeidsovereenkomst is een jaarcontract:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
In de bovenstaande arbeidsovereenkomst staat dat ik begon op 23 juli 1990 met een salaris van 2900 gulden bruto per maand voor een jaar.

1991

thumbnail thumbnail
De brief hierboven is een "Registratiebericht" van het GAK, dat ik in hun administratie ben opgenomen. Op dat moment had ik nog geen idee dat ik in het jaar daarop door gezondheidsproblemen mijn werk niet meer zou kunnen doen, en ik met het GAK te maken zou krijgen.

Na een jaar kreeg ik een vast contract:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
In de bovenstaande arbeidsovereenkomst staat dat het ingaat op 23 juli 1991 met een salaris van 3123 gulden bruto per maand.

1992

Vanaf december 1992 ging ik halve dagen werken.

1993

Hieronder staat mijn functie- en taakomschrijving:
thumbnail
FUNCTIE- EN TAAKOMSCHRIJVING

Datum: 01-01-1993

1. Functie: Ingenieur Ontwikkeling (Software)

2. Doelstelling van de functie

Het met zeer grote mate van zelfstandigheid ontwerpen van on-board en off-board systeem software en in mindere mate digitale schakelingen voor microprocessor systemen (Hardware) aan de hand van bekende doelstellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne ontwikkelings-tools.
Ook moet worden meegewerkt aan het opstellen van specificaties. Bij de ontwikkeling moet veel aandacht aan testbaarheid en een goede software documentatie worden geschonken.
Ook zal daarna een ontwikkelingsrapport moeten worden opgesteld. Het werk wordt regelmatig gecontroleerd.

3. Plaats in de organisatie

Er is nauw contact met de groepsleider Software en de projectleider. Er is geregeld contact met medewerkers uit het projectteam en met andere afdelingen voor overdracht van informatie en overleg.
De werkzaamheden worden verricht in een geschikte ruimte waar meerdere personen aanwezig zijn.

4. Taken en verantwoordelijkheden

Er is afbreukrisico daar gewerkt moet worden met soms kostbare instrumenten en onderdelen, evenals door het onzorgvuldig coderen en testen van systeem software en software modulen. Een verkeerde keuze kan aanleiding geven tot een niet betrouwbaar functioneren en het niet bereiken van specificaties.

5. Functieprofiel

Verlangde minimum kennis en ervaring:
HTS (technische) Informatica
Gedegen kennis van de Engelse taal is vereist.


Het Gak had beslist dat ik 6 uur per dag zou moeten gaan werken. Dat heb ik geprobeerd (anderhalf of twee weken), maar daarna moest ik mij ziek melden omdat ik dat niet vol hield.
Bij mijn werkgever heb ik met personeelszaken gesproken hoe dat nu moet. Ik kon niet meer werken dan halve dagen, maar ik zou van het Gak 6 uur per dag moeten werken.
Door personeelszaken zijn een paar vragen aan het Gak gesteld, en het resultaat werd met onderstaande memo aan mij gestuurd.

thumbnail
M E M O

Aan: D.
cc ###
Van: F6.
18 november 1993

D.,

op jouw verzoek heb ik kontakt opgenomen met mevr. O4. van de Gemeenschappelijk Medische Dienst om de volgende vragen beantwoord te krijgen:

1) wordt in de periode tussen 1 oktober en de dag waarop je 6 uur per dag bent gaan werken, de uitkering aangevuld voor 4 uur per dag werken of 6 uur per dag werken

antw: voor 6 uur per dag werken

2) is het mogelijk om in de periode van 1 oktober tot het moment dat er een uitspraak is in het beroep dat je hebt aangetekend 4 uur per dag te blijven werken met een volledige aanvulling door GMD/GAK

antw: nee, je uitkering zal over de hele periode 15-25% bedragen

3) moet je 4 uur of 6 uur per dag werken tot aan de uitspraak

antw: als je 6 uur per dag gaat werken zal je het beroep zo goed als zeker verliezen, je staat hierdoor zwakker. Je kunt dus 4 uur per dag gaan werken, echter mis je dan over het verschil tussen 4 en 6 uur werken uitkering.

C8. zal je dan ook over de periode van 1 oktober tot heden voor de dagen dat je 4 uur hebt gewerkt, 4 uur uitbetalen. En voor de dagen dat je 6 uur hebt gewerkt 6 uur uitbetalen.
Als je gezien het antwoord bij vraag 3) besluit 4 uur per dag te gaan werken, zullen wij je ook voor 4 uur per dag werken uitbetalen. Laat je me even weten wat je besluit?

Met vriendelijke groeten.
F6.

In de brief hierboven gaat het GAK er zomaar van uit dat ik de keuze heb om 4 uur of 6 uur te gaan werken. Terwijl 6 uur per dag werken voor mij niet mogelijk was.
Het GAK adviseert mij in bovenstaande brief min of meer om het GAK te gaan belazeren om iets te doen dat voor de procedure bij de Rechtbank beter uit zou komen.
Ik vind dat nogal bezopen. Als ik 6 uur per dag zou kunnen werken, dan zou ik 6 uur per dag gaan werken, ongeacht wat het GAK zegt.

Hieronder staat mijn antwoord aan personeelszaken:
thumbnail
Aan: F6.   H44
Van: D.   H94
Datum: 22 nov 1993
File: EJD92021.wri

Beste F6,

Naar aanleiding van jouw memo van 18 nov 1993 wil ik je hierbij toestemming vragen om vier uur per dag te gaan werken.

Omdat ik niet voor langere periode in staat ben om zes uur per dag te werken, wil ik vanaf vandaag (22 nov 1993) vier uur per dag gaan werken, totdat er een beslissing van mijn beroep (tegen de bedrijfsvereniging) is genomen, of totdat ik in staat ben om meer te gaan werken. Hierbij wil ik niet dat mijn dienstverband gewijzigd wordt, omdat deze situatie tijdelijk is. Ik ben op de hoogte van het feit, dat mijn loon evenredig verminderd wordt.

Met vriendelijke groet,
D.


1994

Het lukte mij nauwelijks om halve dagen werken vol te houden, en ik mocht niet minder gaan werken. Daarom heb ik onbetaald verlof aangevraagd om mijn baan te kunnen behouden.
Hieronder staat de reactie van personeelszaken op mijn verzoek.
thumbnail
MEMO

Aan: D.
Van: F6.
23 februari 1994

Betreft: aanvraag onbetaald verlof

Beste D.,

je hebt te kennen gegeven 20 dagen onbetaald verlof op te willen nemen in 1994. Zowel de direktie als je manager zijn akkoord met dit verzoek.
De volgende stap is de betaling, de meest voordelige manier van betaling is gespreide betaling. Je kunt dan bijv. met ingang van de eerstkomende betalingsmaand (door jou aan te geven) minder dagen uit laten betalen.

Als je akkoord gaat met een dergelijke regeling, wil je mij dan laten weten met ingang van welke datum je dit wenst te gaan betalen zodat we een en ander op papier kunnen zetten?
Met vriendelijke groeten,
F6.


Ik liet met een handgeschreven briefje weten wat ik wil:
thumbnail
Aan: F6.
Van: D.   H213
datum: 25 februari 1994

Beste F6.,

Om het onbetaald verlof te spreiden (de betaling) zou ik het volgende willen :
  spreiden over:
  -> maart t/m juli (5 maanden)
    (eventueel april t/m juli (4 maanden))

groeten,
D.


Hieronder staat de brief dat mijn werkgever akkoord gaat met onbetaald verlof.

thumbnail
C8.

REGELING ONBETAALD VERLOF

Aan: D.
Van: F6.

Beste D.,

het opnemen van onbetaald verlofdagen en de betaling daarvan zal plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

Aantal op te nemen/te betalen dagen: 20

Betaling: 4 dagen per maand
maart t/m juli 1994

Het bruto salaris zal worden verlaagd in deze maanden.

1) de premies voor pensioen en WAO gat, voor deze 20 dagen, komen voor rekening van C8.
2) het vakantiegeld zal zowel in mei 1994 als in mei 1995 evenredig verminderd worden met het aantal verrekende onbetaald verlofdagen
3) zw/wao/ww premies worden zowel door werkgever als werknemer over het salaris min onbetaald verlofdagen betaald
4) als je op je onbetaald verlofdagen bij een ander bedrijf werkt en ziek wordt, dien je je ook bij C8. ziek te melden
5) alle vergoedingen zoals reiskosten, koffiegeld etc. worden evenredig met het aantal onbetaald verlofdagen verminderd
6) in een aantal maanden kunnen we de dagen niet in mindering brengen, namelijk:
  januari, ivm berekening pensioenpremie
  november, ivm peiling ziekenfondsgrens N.V.T.

Akkoord:
D.
7 maart 1994

1995

thumbnail
D.

###, januari 1995

Geachte heer,

hierbij bevestigen wij dat uw salaris met ingang van 1 januari 1995 F 1763,00 bruto per maand zal bedragen.
U bent ingedeeld in schaal 4,00

Hoogachtend,
C8.
Mevr. F6.,
hoofd afd. Personeelszaken


1996

thumbnail
Aan: D.
Van: F6.
    januari 1996

Betreft: salariswijziging per 1 januari 1996

Hierbij bevestig ik dat het salaris per 1 januari 1996 F 1.793,-- bruto zal gaan bedragen.
De schaal is 4.

Met vriendelijke groeten, F6.,
hoofd afd. Personeelszaken


In het dossier bij het UWV zitten ook "Prestatie en beoordelings werkblad" uit 1996. Die werden door mijn chef op mijn werk ingevuld.
Deze zitten bij het getuigschrift van 1999, dus blijkbaar heb ik die aan het dossier toegevoegd.
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

1997

In de laatste weken dat ik werkte (ik werkte toen al een paar jaar halve dagen) ging mijn gezondheid achteruit. Ik vertelde een keer tegen mijn chef dat het me niet meer lukte om te blijven werken, en dat ik niet meer in staat was om mijn huishouden te doen en daar hulp van vrienden voor had.
Mijn chef reageerde daar op, door een half uur lang op mij in te praten. Aan het eind van dat half uur had ik geen verweer meer en ik zegde toe dat ik toch zou proberen om te blijven werken.

In die periode zei ik ook een keer tegen mijn chef dat het proberen te blijven werken ten koste van mezelf ging. Hij antwoordde daarop dat het wel iets mocht kosten. Op dat moment was onze afdeling bezig met een project dat belangrijk was voor het voortbestaan van het bedrijf.

Mijn laatste werkdag

Mijn laatste werkdag was op een maandag, eind februari 1997.
Ik werkte toen halve dagen, en het lukte het mij al nauwelijks om dat vol te houden.
Ik had hulp voor mijn huishouden (van vrienden), want ik was niet meer in staat om zelf heel mijn huishouden te doen naast die halve dagen werken.

Een groot probleem was, dat ik niet ontspannen kon liggen vanwege mijn rug- en nekproblemen. Dus daarom wilde ik nog weer een ander matras kopen, in de hoop dat het iets zou helpen. Ik had al zes matrassen, en met elk van die matrassen had ik problemen.

De zaterdag voor mijn laatste werkdag was ik met de auto naar Vlissingen en Middelburg gereden om een nieuw matras uit te zoeken. Dat rijden was een extra belasting voor mijn nek, maar de matrassen uitproberen door te gaan liggen en weer op te staan was een nog grotere belasting voor mijn nek.
Toen ik op maandagochtend naar mijn werk wilde gaan, had ik niet meer de kracht om op mijn benen te staan vanwege mijn nekproblemen. Ik ben toen een half uur op mijn bed gaan liggen, en daarna lukte het wel om op mijn benen te staan. Vervolging ben ik voorzichtig met de auto naar mijn werk gereden, dat is ongeveer een kwartier rijden.
Op mijn werk had ik weer voldoende kracht, en heb ik zelf mijn bureaustoel de trap afgedragen omdat er beneden een vergadering was. Mijn bureaustoel was een speciale bureaustoel voor grote mensen, waarvan ik zelf de vorm van de rugleuning voor mijn rug had aangepast.
Wat er tijdens de vergadering werd gezegd drong nauwelijks tot mij door. Na de vergadering zat ik op mijn werkplek, maar ik was zo duf dat ik mijn werk niet kon doen.

Omdat mijn klachten opliepen dacht ik dat ik maar beter naar huis zou kunnen gaan, want als ik nog langer zou wachten dan zou ik niet meer zelf met de auto kunnen rijden.
Mijn chef was in bespreking met anderen, en ik heb zoiets gezegd dat ik het niet tegen mijn chef durfde te zeggen maar dat ik mezelf ziek melde.
Voor zover ik me kon herinneren kwam mijn chef mij achterna om te vragen hoe het zat, en of hij op me kon rekenen dat ik weer terug kwam.
Ik weet niet wat ik daarop geantwoord heb, maar ik dacht toen nog dat als ik mijn nek voldoende rust zou geven dat ik daarna mijn werk wel weer zou kunnen doen.
Na een paar weken bleek echter dat de belastbaarheid van mijn nek flink was afgenomen, en het zag er naar uit dat de belastbaarheid niet zou toenemen.
Op dat moment heb ik dan ook mijn chef opgebeld om hem dat te laten weten.

1999

Hieronder staat mijn getuigschrift:

thumbnail
De heer D.

M., 5 augustus 1999

GETUIGSCHRIFT

De heer D. is bij ons in dienst geweest van 23 juli 1990 tot 1 oktober 1999 als Elektronica en Software Engineer binnen onze afdeling Research & Development. De heer D. heeft zijn werkzaamheden altijd naar volle tevredenheid uitgevoerd en wij hebben hem leren kennen als een collegiaal en vriendelijk persoon. In verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is de regionaal directeur voor de arbeidsvoorziening toestemming gevraagd de arbeidsverhouding op te zeggen.

Wij wensen de heer D. al het goede toe voor de toekomst.

C8. B.V.
B.
Hoofd Personeelszaken
Van anderen hoor ik dat een werkgever soms heel veel moeite doet om van iemand af te komen, als diegene gezondheidsproblemen heeft. Dat was bij mij gelukkig niet zo. Er vallen natuurlijk heel wat op- en aanmerkingen te maken, maar mijn problemen waren vooral met het UWV (dat daarvoor "het Gak" heette).

Hieronder staat een overzicht van enkele losse onderwerpen over werkgever C., en daaronder nog enkele opmerkingen.

Van december 1992 tot en met februari 1997 heb ik halve dagen gewerkt. Ik hield er rekening mee dat er best wel iemand vervelend zou gaan doen. Maar ondanks dat het werk eigenlijk vereiste dat ik er hele dagen zou zijn, is dat niet gebeurd. Onze afdeling bestond uit zo'n acht man, maar mijn collega's hebben altijd normaal tegen mij gedaan.
Ik heb hen toen vrijwel niets over mijn gezondheidsproblemen verteld, en vrijwel niets over de manier waarop ik probeerde mijn werk vol te houden. Ik deed dat omdat ik niet wilde dat zij anders tegen mij aan zouden kijken, en omdat ik vond dat het mijn problemen waren, waar niemand iets mee te maken had. Achteraf gezien had ik mijn collega's gerust kunnen vertrouwen en daar best over kunnen vertellen.
Als ik met het UWV te maken had, was het alsof ik een volstrekt andere wereld binnenstapte. Dan kreeg ik opeens met zeer veel arrogantie, minachting, haat, irritatie, leugens, etc. te maken. Voordat ik met het Riagg (Centrum E., psychisch onderzoek) en het UWV (het Gak) te maken had, wist ik niet eens dat zoiets bestond.

Toen ik halve dagen werkte heb ik voor mezelf (voor thuis) een voor mij aangepaste bureaustoel gekocht. Die nam ik toen mee naar m'n werk om eens te proberen of dat beter zou zijn. Zodra mijn chef en zijn chef dat zagen, zeiden ze tegen mij dat de werkgever die kan vergoeden, maar ik vertelde dat ik het alleen nog maar aan het proberen was. Toen na een tijdje de stoel toch een verbetering bleek te zijn, heeft mijn werkgever zonder problemen zo'n zelfde stoel vergoed.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2014