Brief aan werkgever C8.

2002


thumbnail
Aan: C8. BV
t.a.v. mw. B.,
Manager Human Resources
M.

15 juni 2002
bijlage: rapportage bezwaar-arbeidsdeskundige, d.d. 27 mei 2002

Beste ###,

De bezwaar-arbeidsdeskundige van het Gak heeft een rapport gemaakt (zie bijlage).

Op bladzijde 2 staat: "Hij werd intensief door de werkgever begeleid, door gesprekken met hem te voeren en hem te stimuleren". Zoals het daar staat lijkt het net echt, en zou het opgevat kunnen worden, alsof jij dat gezegd zou hebben. Wil je me laten weten of jij dat gezegd hebt?

Mocht je toch zoiets gezegd hebben, kun je er dan wat meer over zeggen? Waaruit bestond die intensieve begeleiding (behalve de jaarlijkse beoordelingsgesprekken), en wat moest er bij mij gestimuleerd worden?

Alvast vriendelijk bedankt voor je reactie.

met vriendelijke groet,
D.


Daarop ontving ik de volgende reactie:

thumbnail
De heer D.

M., 19 juni 2002

Beste ###,

Naar aanleiding van je brief van 15 juni jI. het volgende:
Ik heb een uitgebreid gesprek gevoerd met de heer M.. Wat ik letterlijk tijdens dat gesprek gezegd heb, kan ik mij niet exact herinneren, maar de weergave in het rapport bevat naar mijn mening geen onjuistheden.

De intensieve begeleiding bestond naar mijn mening en herinnering uit de tijd en energie die m.n. ### destijds gedurende jouw dienstverband aan jou besteed heeft. Dit waren niet uitsluitend de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. In die betreffende periode heeft, opnieuw m.n. ###, geprobeerd je te stimuleren om aan het werk te blijven.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd en ik ga er van uit, dat deze zaak wat betreft V. B.V. hiermee is afgesloten.

Met vriendelijke groet,
V. B.V.
B.
Manager Human Resources Benelux


Bovenstaande brief komt niet overeen met wat gebeurd is. Ik heb die dan ook niet aan de rechtbank gestuurd. In die brief wordt iemand genoemd die geprobeerd heeft mij te stimuleren. Diegene is mijn toenamalige chef. Ik vind het kwetsend dat het zo op papier staat, maar ik weet niet wat anderen verteld hebben aan B. die deze brief schreef.

Laatste wijziging van deze bladzijde: augustus 2008