Financiële kosten 1994

Normaal gesproken zou ik een aangepaste stoel vergoed krijgen, maar door keuringsarts B. moest ik hem zelf betalen: aagepaste huiskamerstoel 3474 gulden.
Arrondissementsrechtbank beroepszaak Ziektewet 25 gulden
Arrondissementsrechtbank beroepszaak WAO 50 gulden
Advocaat P. 588 gulden
Advocaat P. 1351 gulden
vakbond 12 * 23 = 276 gulden
postzegels, telefoongesprekken, etc. 30 gulden

Totaal 5794 gulden = 2634 euro


Niet meegetelde vergoedingen:
Door de advocaatskosten als beroepskosten op te geven, kreeg ik van de belastingdienst geld terug.

Laatste wijziging van deze bladzijde: november 2000