Keuringsarts B9.

1992

In 1992 moest ik een paar keer naar een keuringsarts voor de ZiekteWet. Dat was in de plaats Vlissingen en meestal bij keuringsarts R5., maar ook een keer bij keuringsarts B9.. Hij had een kamer rechts achteraan. Volgens mij ben ik één keer bij hem geweest. Het was toen een flink warme dag, en mijn auto had in de zon gestaan. Van het warme stuur van de auto, de duizeligheid, en de vermoeidheid, had ik zweterige handen. Toen ik keuringsarts B9. bij het begin van het gesprek een hand gaf, zei hij zoiets als: "Je voelt je zeker nogal onzeker", vanwege mijn zweethanden. En inderdaad, door die opmerking begon ik me toch wat onzeker te voelen.


1993

In 1993 ben ik op zoek gegaan naar een aangepaste stoel. Een revalidatiewinkel bleek vlakbij mijn werk te zitten.
De revalidatiewinkel zei dat ik misschien de aangepaste stoel vergoed zou kunnen krijgen. Dus heb ik daarvoor een verzoek gedaan, bij dezelfde instelling, waar over mijn WAO-uitkering geoordeeld werd.

thumbnail
Van: D.

Aan: ###Bedrijfsvereniging
Districtskantoor GAK

1 dec 1993

Geachte mevrouw of meneer,

Graag wil ik in aanmerking komen voor subsidie i.v.m. de AAW, omdat ik een aangepaste stoel voor privé gebruik wil gaan aanschaffen.

Het betreft een ### stoel {zie bijlage):
###, verhoogd model met standaard stof : f 2480,-
prijsverlaging per 1 jan 1994: - f 200,-
verlenging rugleuning: f 175,-
verbreden rugleuning: ?
verlengen zitting: f 71,-
aanpassing rugvorm: ?

Deze stoel wordt geleverd door "###" te M..

In verband met mijn beroep bent u mogelijk al in het bezit van mijn recenste medische gegevens (met name de brief van Dokter S. d.d. 23 aug 1993).

De kosten van deze stoel zijn ten dele door aanpassingen voor mijn lengte, en ten dele voor de instelmogelijkheden en aanpassingen i.v.m. met wervelkolom.

Graag verneem ik van u, of ik in aanmerking kom voor subsidie.

Mat vriendelijke groet,
D.


In de brief hierboven schreef ik over "mijn beroep", daarmee bedoelde ik mijn beroepsprocedure bij de Arrondissmentsrechtbank.

Hieronder staat een intern formulier

thumbnail
Melding/adviesaanvraag aan Gemeenschappelijke Medische Dienst

Van BV (korte naamsaanduiding) Nieuwe Industriële
  BV nr 27
Adres ###
Postcode en plaats ###
Telefoonnummer ###
Gevalsnummer BV
  zw
  aaw/wao
Naam geneeskundige BV
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

SOFI - nummer ###
Registratienummer GMD
  Naamc. ###
  Dag ###
  Mnd ###
  Jaar ###
  Aanw. ###
  C.-getal Naam(vrouw:meisjesnaam) D.
Vrouw: gehuwd met
[X]man [ ]vrouw [ ]onbekend
Voornamen/voorletters ###
Burgerlijke staat 1[X}Ongehuwd 2[ ]Gehuwd 3[ ]Wettig gescheiden 4[ ]Weduwe/Weduwnaar 9[ ]Onbekend
Adres ###
Postcode ###
Gemeentenummer
Zw-diagnose code
Datum aanvang verzekering wao
Eerste verzuimdag
Eerste aaw/wao-dag
Beroep en/of functie
Code bevolkingsgroep 01

010 [ ] Spontane melding
011 [ ] 6e maands melding
012 [ ] Melding na kennisgeving
015 [ ] Adv. aanvr. e.w.
016 [ ] Adv. aanvr. na e.w.-adv.
019 [ ] Adv. aanvr. overige tijdens wachttijd
017 [X] Adv. aanvr. voorzieningen
[ ] Wagw/57a aaw
[ ]

Laatste werkgever - naam
Bij laatste werkgever in dienst sedert
Adres
Normale leeftijd van pensionering is
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Huisarts - naam
Plaats
Behandelend specialist - naam
Plaats
Belanghebbende wordt verpleegd te/houdt verblijf bij - naam
Adres, postcode en plaats

Toelichting
Blh. verzoekt in aanmerking te komen voor een aangepaste stoel. Zie bijlagen Graag advies
6-12-'93
CV


Bijlagen 2
Handtekening
[ ] P-overleg gewenst
[ ] Reeds kennisgeving gr. 1.
gezonden op
Verzonden aan vestiging
op

Ruimte voor GMD
Ontvangen op vestiging   op -8 DEC. 1993


Er werd mij een brief (van 10 december 1993) gestuurd, dan mijn vraag in behandeling werd genomen:

thumbnail
Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
NIBv
Districtkantoor Goes

Behandeld door : Dhr. B21.

De heer D.

ons kenmerk: aaw/vz. 07     ###
datum 10 DEC. 1993

Onderwerp: voorziening ingevolge de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw).

Geachte heer D.,

Hierbij delen wij u mede dat uw aanvraag voor een aangepaste stoel in behandeling is genomen.
Wij hebben de Gemeenschappelijke Medische Dienst om advies gevraagd, zodat het mogelijk is dat u door deze dienst voor een onderzoek wordt opgeroepen.

Van de uiteindelijke beslissing zullen wij u zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

doc 515/jh/18359


Mijn aanvraag voor een aangepaste huiskamerstoel werd behandeld door keuringsarts B9..
Toen we samen naar zijn kamer liepen, zei hij, dat hij mij herkende van een jaar geleden. Ik herkende hem niet meteen, maar hij zal dan de keuringsarts zijn die ik in Vlissingen heb gezien (zie helemaal bovenaan deze bladzijde).

Dokter B9. zat zelf op een speciale stoel. Het gesprek ging voornamelijk over nekklachten, want die had hij zelf ook gehad, zo vertelde hij. Hij zei, dat ik maar moest gaan zwemmen (al geprobeerd), en een SAAB moest kopen, omdat die wel genoeg ruimte in de hoogte zou hebben (voor mij niet hoog genoeg). Hij vertelde over iemand die ook lang was (zijn zoon?), maar geen problemen had. Ik zei toen, dat mijn wervelkolom langer is, maar hij heeft het niet opgemeten, om mijn bewering te controleren.
Tijdens het gesprek was keuringsarts B9. heel vriendelijk, maar de rapportage is heel wat anders geworden, dan het gesprek.

thumbnail thumbnail
Rapportage algemeen

Naam belanghebbende D.
Naamrapporteur B9.
Functie Verzekeringsgeneeskundige
Datum rapportage 14-dec-1993

Aanleiding:

Adviesaanvraag inzake een "relax" stoel van bedrijfsvereniging ## d.d. 08-12-93.

Activieteiten:

- dossierstudie
- spreekuur d.d. 14-12-93

Gegevens:

Het betreft een 28-jarige man die reeds uitgebreid bekend is bij GMD i.v.m. vermoeidheidsklachten e.c.i. Belanghebbende heeft al jaren lang last van vermoeidheden die belanghebbende toeschrijft aan afwijkende wervelstanden zowel cervicaal als lumbaal. Voor de klachten van belanghebbende is geen oorzaak vastgesteld kunnen worden.

Belanghebbende vraagt "relax" stoel aan i.v.m. de rug en nekklachten. Belanghebbende heeft naar eigen zeggen altijd pijn, met perioden van zeer ernstige pijnen. Deze laatste perioden komen na behandeling door osteopaath en manueel therapeut zelden meer voor. Alleen de nek speelt nog regelmatig op. Belanghebbende krijgt last na 1 uur wandelen, bij erge koude en bij lichte flexiestanden van hoofd, zoals bij kantoorwerkzaamheden. Werkte 6 uur op advies verzekeringsgeneeskundige P., doch nu opnieuw naar 4 uur werk. Gaat in beroep.

Sociaal:

Ongehuwd, geen vriendin of vrienden. Kan er geen sociaal leven op na houden, heeft 15 uur slaap nodig. Maakt weinig levensvreugdevolle indruk. Vlak affect.

Onderzoek:

Zeer lichte S-vormige scoliose thoracaal. Functie intact in alle richtingen. Schober 10-14 cm, kemp (-), Lasègue (-).

Nek:

Licht beperkt bij rotatie naar links. Sterke spiertonus van trapezius musculatuur.

Conclusie:

- vermoeidheidssyndroom e.c.i. = neurasthene karakterstructuur.
- geen medische indicatie relax stoel /cq een goede stoel in de reguliere handel aan te schaffen.

Planning:

Team kan advies opstellen.


Hierboven staat "vermoeidheidsklachten e.c.i." en "vermoeidheidssyndroom e.c.i.". Dat "e.c.i." staat voor "e causa ignota", dat betekent "met onbekende oorzaak".

De term "relax" heeft de keuringsarts zelf verzonnen, het betrof namelijk een huiskamerstoel. Dat ik die in de reguliere handel zou kunnen aanschaffen is niet juist. Zelfs de revalidatiewinkel kon een voldoende lange stoel niet zomaar bestellen, en zij hebben de stoel speciaal bij de fabrikant op maat laten maken. De revalidatiewinkel heeft ook nog de vorm van de rug voor mij aangepast.

Dat er geen oorzaak vastgesteld is kunnen worden, is niet juist, tijdens het gesprek heb ik verteld wat al vastgesteld was. Dat ik geen vrienden zou hebben is ook niet juist.

Voortaan neem ik mijn eigen stoel mee

Bij de conclusie staat "neurasthene karakterstructuur", dat is volgens mij overgeschreven van de diagnose van vorige keuringsarts. Die diagnose kwam misschien ook door de manier waarop ik op een stoel probeerde te zitten. Het gesprek duurde ongeveer een uur, en de pijn in mijn rug liep flink op, zodat ik nauwelijks nog kon blijven zitten. Ik heb daarna een week lang heel wat minder geslapen van de pijn in m'n rug.
Dat betekend, dat naar het GAK gaan ten koste van m'n werk zou kunnen gaan. Ik heb daarop besloten om voortaan m'n eigen stoel naar het GAK mee te nemen. Als een eigen stoel meenemen niet mogelijk was, dan zou ik niet meer naar het GAK gegaan zijn.

Hieronder staat het advies van de Gemeenschappelijke Medische Dienst:

thumbnail
Gemeenschappelijke Medische Dienst
GMD
Advies

Van GMD-kantoor te Goes
Aan Nieuwe Industrie¨le Bedrijfsver
BV nr 27

Gegevens belanghebbende
S O F I - nummer ###
Registratienummer ###
Naam(vrouw:meisjesnaam) D.

Advies vindt plaats n.a.v. Adviesaanvraag voorzieningen
Gedateerd 08-dec-1993

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst, gezien de hieronder aangehaalde bescheiden, gelet op artikel 64 van de aaw en/of artikel 71 van de wao, adviseert:

In het kader van art. 57 lid 2 aaw belanghebbende niet in aanmerking te doen komen voor een speciale stoel, omdat belanghebbende's beperkingen, voortkomend uit ziekte of gebrek, niet zodanig zijn dat er aanleiding is tot het treffen van de gevraagde voorziening.

Bijlage(n)
[X] Rapportage(s) algemeen vg 14-dec-1993

Amsterdam 06 JAN 1994
Namens het bestuur van de GMD,
Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Datum verzonden aan de BV 06 JAN. 1994
dr. W. B22.

Groep 00   Diagnose 780.7   Nevendiagnose

De districtsdirecteur uitvoering mr. P7.


Vervolgens ontving ik de volgende brief.

thumbnail thumbnail
Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
Districtskantoor Goes

NIBv 27

Administrateur Gemeenschappelijk Administratiekantoor

behandeld door Dhr. B21.

De heer D.

uw kenmerk Sofinr. ###
ons kenmerk aaw/vz. 07 ###
datum 18 JAN. 1994

BESLISSING: ingevolge de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw).
Betreft : weigering voorziening.

Geachte heer D.,

U hebt ons gevraagd om in aanmerking te komen voor een speciale stoel.

Welke voorzieningen kunnen worden verstrekt.
In de Algemene arbeidsongeschiktheidswet is bepaald dat een voorziening,
behoudens een aantal beperkingen, kan worden verstrekt als:
- deze dient tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid
- het een genees- of heelkundige voorziening betreft
- het een voorziening betreft welke strekt tot verbetering van de levensomstandigheden.

Er is hier sprake van een voorziening welke strekt tot verbetering van de levensomstandigheden.

Resultaat onderzoek.
Na onderzoek is gebleken dat de gevraagde voorziening niet kan worden
verstrekt, omdat uw beperkingen, voortkomend uit ziekte of gebrek, niet
zodanig zijn dat er aanleiding is tot het treffen van de gevraagde
voorziening.

Artikelen.
Deze beslissing berust op de artikelen 57, 64, 79 en 80 van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.

Beroep.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan hoeft u zich daar niet bij neer te leggen. U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Arrondissementsrechtbank Middelburg, Sector Bestuursrecht, Postbus ###, Middelburg. U moet dan echter wel binnen een maand na dagtekening van deze beslissing in beroep gaan, omdat u anders de kans loopt dat de Arrondissementsrechtbank uw zaak niet in behandeling neemt. Op een bijlage bij deze beslissing staat wat u moet doen als u in beroep wilt gaan.

Inlichtingen.
Als u iets niet duidelijk is, dan kunt u kontakt met ons opnemen (zie bijlage). Zorgt u er dan wel voor, dat u binnen een maand in beroep gaat als u het niet eens bent met onze beslissing.

Hoogachtend
Gemeenschappelijk Administratiekantoor

doc 515/jh/19390

Achteraf gezien had ik hiertegen in beroep moeten gaan. Niet om de huiskamerstoel gesubsidieerd te krijgen, maar omdat in het rapport verkeerde dingen staan, waar de volgende keuringsartsen zich weer op baseren.
Ik werkte toen echter halve dagen, wat amper vol te houden was, zodat ik dat er niet allemaal bij kon doen.

De huiskamerstoel kreeg ik dus niet vergoed, maar heb ik natuurlijk toch gekocht, omdat ik ook wel eens een beetje wil zitten.
Hieronder volgt de rekening van de stoel (de bedragen zijn in guldens).

thumbnail
K.
REVALIDATIETECHNIEK

dhr. D.

FAKTUUR

Bij betaling vermelden:
  Klantnummer 250309
  Faktuurnummer 000840
  Faktuurdatum 24-02-94

Wij faktureren u ingevolge de volgende aan u geleverde goederen en/of diensten:

ART.NR.   OMSCHRIJVING          PRIJS  AANTAL KORT% BEDRAG
-------------------------------------------------------------------------
b&sCJG stan CJG-2000 Huiskamerst. stan.  2480.00   1 0.00 2480.00
       hoog of laag-model/met gaslift
b&sCJG-aanp. Huiskamerstoel, CJG 2000    317.00   1 0.00  317.00
       individuele aanpassingen 
dkrt-H    Individuele aanpassing     160.00   1 0.00  160.00
       torso + lumbaal
                          Totaal bedrag 2957.00
                          korting 0.00 % 0.00
BTW%:  0.00 %  6.00 %  17.50 % 
OVER:  0.00    0.00  2957.00            totaal: 2957.00
BTW :       0.00   517.48              BTW: 517.48

Betalingstermijn 30 dagen              te betalen : 3474.48

De bovenstaande rekening is natuurlijk in guldens.

Ik denk dat keuringsarts B9. meer te verwijten valt, dan de meeste andere keuringsartsen. In tegenstelling tot sommige andere keuringsartsen was hij bij zijn volle verstand, en in tegenstelling de de meeste andere keuringsartsen was hij bekend met nekklachten. Hij heeft er blijkbaar toch voor gekozen om met zijn collega's mee te doen, en een rapport te schrijven wat met de rapporten van zijn collega's overeen komt.

Laatste wijziging van deze bladzijde: juli 2011