Keuringsarts K4.

2005

Voor de herkeuring ontving ik onderstaande oproep.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
UWV

Datum 22 november 2005
Van UWV Telefoon T ### F
Ons kenmerk ###

De heer D.

Onderwerp
Uitnodiging gesprek verzekeringsarts

Geachte heer D.,

Met deze brief nodigen wij u uit voor een herbeoordelingsgesprek met onze verzekeringsarts, dhr. K4., op donderdag, 8 december 2005 om 10.15 uur. Aansluitend wordt u doorverwezen naar het vervolggesprek met onze arbeidsdeskundige dhr. L1.. Ons adres is UWV, ###, ### G.. Over de herbeoordeling heeft u de afgelopen tijd waarschijnlijk al meer gehoord en gelezen.

Verschijnt u niet op de uitnodiging en heeft u niet tevoren afgebeld met een geldige reden, dan wordt de betaling van uw uitkering onderbroken en bij hervatting tijdelijk verlaagd.

Wat kunt u verwachten?
Het gesprek duurt maximaal een uur. Met de arts bespreekt u uw medische klachten en wat dat betekent voor uw mogelijkheden om te werken. Soms doet hij ook een lichamelijk onderzoek. Als u wilt, kunt u iemand meenemen. In de bijgevoegde brochure leest u meer over de herbeoordeling.

Moet u nog iets meenemen?
Neem naar het gesprek met de arts het volgende mee:
- deze brief;
- een geldig identiteitsbewijs. Onderaan de brief staan alle geldige bewijzen op een rij;
- als u medicijnen gebruikt: uw medicijnen (in de originele verpakking met uw naam erop);
- als u onder behandeling bent van een specialist: uw afsprakenkaart;
- als u dat heeft: medische informatie van uw huisarts of specialist.

Reiskostenvergoeding
Als u reiskosten heeft, dan kunt u in sommige gevallen een vergoeding van ons krijgen. U kunt die vergoeding aanvragen met het formulier 'Declaratie reiskosten'. Vraag ernaar bij de receptie van ons kantoor als u op het gesprek met de verzekeringsarts komt. Taxikosten krijgt u alleen vergoed als u om medische redenen niet met eigen of openbaar vervoer kunt reizen. Kunt u alleen per taxi reizen? Bel ons dan voordat u naar de verzekeringsarts gaat, dan kunnen we hierover afspraken maken. Het is belangrijk dat u belt, anders krijgt u namelijk geen taxi kosten vergoeding.

Na het gesprek
Als u volgens de verzekeringsarts mogelijkheden heeft om te werken, krijgt u binnen enkele weken een uitnodiging voor een tweede gesprek met de arbeidsdeskundige. Als u dat gesprek heeft gehad, krijgt u de beslissing over uw uitkering. Daarin staat of uw uitkering verandert, en zo ja, wat dat precies voor u betekent.

Meer informatie
Wij kunnen u nu helaas nog geen zekerheid geven over uw uitkering. Wel doen we er ook de komende tijd alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Via onze website www.uwv.nl en via het blad 'UWV Perspectief'.

Heeft u nog vragen?
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon 0900 - ### (lokaal tarief). Als u belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen
G.
Teamondersteuner

Bijlagen:
Brochure over de herbeoordeling

Identiteitsbewijzen
Heeft u een afspraak met een medewerker van UWV? Neem dan altijd een geldig identiteitsbewijs mee. Hieronder vindt u een opsomming van geldige identiteitsbewijzen. Uiteraard mag het identiteitsbewijs niet verlopen zijn. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft:
- een paspoort;
- een (Europese) identiteitskaart.
Een rijbewijs kan niet worden geaccepteerd.

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft
- een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort;
- een diplomatiek of dienstpaspoort;
- een Europees paspoort of een Europese identiteitskaart;
- een paspoort met een verblijfsaantekening;
- een vreemdelingendocument.

Bijlage Reiskosten:

Sofi nummer: ###
Naam : D.
Adres : ###
Woonplaats : ###

Reiskosten worden vergoed aan degene die in een andere woonplaats woont dan waar het spreekuur gehouden wordt.
De vergoeding geschiedt op basis van de kosten van het openbaar vervoer (indien per trein: 2e klas), of op basis van eigen vervoer: Euro 0,10 per km.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor reisgeld dient u hieronder uw bankrekening- of gironummer in te vullen voordat u op het spreekuur komt. Dit formulier kunt u in G. afgeven bij de receptie.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk de reiskosten aan u overmaken.

Bankrekening- of Gironummer: ###
Ten name van : ###
Handtekening belanghebbende : ###

Met vriendelijke groet,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Door administratie in te vullen:
Naam arts/ad : ...
Datum bezoek : ...
Bedrag reiskosten: ...


Ik liet de verzekeringsarts van te voren weten, dat ik het gesprek op zou nemen.

thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. dhr. K4., verzekeringsarts
G.

(aangetekend)

28 november 2005
Uw kenmerk: ###

Geachte dokter K4.,

Hierbij laat ik u weten, dat ik van plan ben om een geluidsopname te maken bij het komende herbeoordelingsgesprek, met de vrijheid om dat te gebruiken zoals bijvoorbeeld bij (tucht)rechtelijke- en klachtprocedures. Indien u geen toestemming wilt geven voor het maken een geluidsopname, dan zou ik dat graag ruim van tevoren willen weten zodat ik kan proberen om iemand te vinden die steno kent.

Om te voorkomen dat ik het vergeet, wil ik alvast een verzoek doen om gebruik te maken van de mogelijkheid om eerst op uw rapport te kunnen reageren, zoals staat beschreven in het "Rapportageprotocol verzekeringsgeneeskunde" van maart 1999:
"Voordat de verzekeringsarts een beslissing neemt, is het raadzaam de cliënt een afschrift van de rapportage te verstrekken als het aannemelijk is dat de cliënt hierdoor een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de beoordeling. Ook is dat raadzaam als de cliënt zelf aangeeft dat hij een dergelijke inzage vooraf op prijs stelt. Dit is met name van belang wanneer de beoordeling complex is of een potentiële bron van misverstanden vormt. De verzekeringsarts stelt de cliënt door inzage vooraf in de gelegenheid feitelijke onjuistheden te corrigeren en neemt eventueel wantrouwen zoveel mogelijk weg."


Ik neem aan de de uitspraak van de Rechtbank van 17 augustus 2005 bekend is, en ook dat er over beslissingen van 1997 en 1999 een procedure loopt bij de Centrale Raad van Beroep. Verder heb ik middels mijn brief van 10 oktober 2005 bij de de regiodirecteur een verzoek ingediend om beslissingen van 1993 en 1994 opnieuw te doen.

met vriendelijke groet,
D.


Zo'n zelfde soort brief als hierboven stuurde ik ook naar de arbeidsdeskundige.

thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. dhr. L1., arbeidsdeskundige
G.

(aangetekend)

28 november 2005
Uw kenmerk: ###

Geachte heer L1.,

Hierbij laat ik u weten, dat ik van plan ben om een geluidsopname te maken bij het komende gesprek, met de vrijheid om dat te gebruiken zoals bijvoorbeeld bij rechtelijke- en klachtprocedures. Indien u geen toestemming wilt geven voor het maken een geluidsopname, dan zou ik dat graag ruim van tevoren willen weten zodat ik kan proberen om iemand te vinden die steno kent.

De aanleiding voor deze brief is een brief van het UWV van 22 november 2005 over een herbeoordelingsgesprek, waarin staat dat ik naar een vervolggesprek met u zal worden doorverwezen.
met vriendelijke groet,
D.thumbnail
UWV
G.

De heer D.

Datum 1 december 2005
Van UWV Telefoon T ###, F
Ons kenmerk ###

Onderwerp

Geachte heer D.,

Uw schrijven d.d. 28-11-05 is alhier in goede orde ontvangen en door mij gezien. Mijnerzijds zijn er geen bezwaren t.a.v. de door u naar voren gebrachte zaken rond een geluidsopname en het bieden van inzage door het verstrekken van een afschrift van de rapportage.

Met vriendelijke groet,
K4.
Verzekeringsarts
Uitvoering werknemersverzekeringen


UWV kantoor

Toen ik thuis kwam, heb ik de twee gesprekken elk naar een cassettebandje overgezet, en die zijn dezelfde dag aangetekend naar de keuringsarts en de arbeidsdeskundige verstuurd.

thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. dhr. K4., verzekeringsarts
G.

(aangetekend)

8 december 2005
Uw kenmerk: ###
bijlage: cassettebandje

Geachte dokter K4.,

Ter bevestiging van het herbeoordelingsgesprek van vandaag om 10:15 uur, stuur ik u hierbij een cassettebandje met een kopie van de opname van dat gesprek.

met vriendelijke groet,
D.thumbnail
Aan: UWV G.
t.a.v. dhr. L1., arbeidsdeskundige
G.

(aangetekend)

8 december 2005
Uw kenmerk: ###

Geachte heer L1.,

Hierbij stuur ik u een cassettebandje met een kopie van de opname van ons gesprek.

met vriendelijke groet,
D.


De gesprekken heb ik uit laten schrijven. Kijk bij het letterlijk verslag van de keuring en bij het letterlijk verslag van gesprek met arbeidsdeskundige.

Naar aanleiding van de keuring schreef keuringsarts K4. een eerste versie van zijn rapport.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2005