Dominee X12.

Inleiding
Met deze dominee heb ik enorm gefaald. Ik zie het als mijn taak om mensen die al te gemakkelijk over anderen heen lopen, daar op te wijzen. Met deze dominee ben ik daar enorm in tekort geschoten.
Deze dominee probeert mij aan te praten dat ik er mede een aandeel in heb dat mijn familieproblemen zo hebben kunnen escaleren. Ik schreef hem per email, dat ik zoiets niet accepteer. En ik schreef er nog eens achter: "Echt niet". Omdat deze dominee dat toch bleef volhouden heb ik deze bladzijde gemaakt.

Ik weet zeker dat de dominee X12. op een goede manier zijn leven wil invullen en zich voor anderen inzet. Dat is dus gelukkig heel iets anders dan bijvoorbeeld neuroloog H18.. Hoe deze dominee tegen mij doet, is zelfs niet eens te vergelijken met het gedrag van de huisartsen in mijn woonplaats. Het heeft ook geen invloed op de loop van mijn leven, dus dat is ook heel wat anders dan de gevolgen van het gedrag van sommige dokters.
Het gaat er voornamelijk om dat hij als dominee bleef volhouden dat ik er mede een aandeel in heb dat mijn familieproblemen zo hebben kunnen escaleren, terwijl dat niet zo is.


2012

In 2012 vroeg ik aan dominee X12. of hij zou willen helpen bij de problemen binnen mijn familie. Ik zat daar dagelijks erg mee.
In 2012 heeft de dominee veel met ons gesproken, zowel gezamelijk als apart. Daar was ik hem erg dankbaar voor, er was tenminste iemand die zich wilde inzetten.
Volgens mij heb ik duidelijk verteld dat het erg moeilijk zou zijn om de situatie te verbeteren. Achteraf denk ik dat ik dat nog veel duidelijker had moeten maken.

Bij een tweede gezamelijk gesprek (met dominee X12., mijn familielid en mij), vroeg de dominee wat wij van het vorige gesprek vonden. Ik antwoordde daarop: "triest" (dat had ik beter niet kunnen zeggen), en toen vroeg de dominee waarom (daar ik beter niet op kunnen antwoorden). Ik zei o.a. dat mijn familielid iets anders hoort dan wat ik zei. Mijn familielid ging vervolgens iedere zin die ik zei verdraaien en overdrijven. Om de emoties van mijzelf en mijn familielid wat te laten zakken ging ik even naar de keuken (dat had ik beter niet kunnen doen). Ik verwachtte er weer bij geroepen te worden.
Maar intussen dachten mijn familielid en de dominee dat ik het had opgegeven.
Nadat mijn familielid was vertrokken sprak ik nog even met de dominee.
Volgens de dominee had ik ook een aandeel in het conflict en hij zei dat hij nu zelf had gehoord dat ik mijn familielid had beschuldigd doordat ik had gezegd dat mijn familielid iets anders hoort dan wat ik zeg. Ik zei daarop dat de beschuldigingen van mijn familielid over mij niet waar zijn, maar wat ik over mijn familielid vertel wel waar is. Dat leek averechts te werken.

Vanaf dat moment gaat dominee X12. mij vals beschuldigen en verwijten maken.
Als ik toen beter had opgelet en misschien wat meer achterdochtig was geweest, dan had ik dat misschien kunnen voorkomen.

Per email werd afgesproken om daar nog eens over te praten. Ik dacht dat ik dan zou kunnen uitleggen dat ik mijn familielid niet vals heb beschuldigd, en dat ik het de dominee erg kwalijk neem dat hij mij zoiets probeert aan te wrijven.

Deze dominee vond het erg moeilijk en leek het opgegeven te hebben, zonder dat aan mij te laten weten.
Ik sprak de dominee er veel later een keer op aan, en ik vertelde dat het mij niet lekker zat hoe het was gegaan. Toen ik dat zei leek het alsof de dominee zich geen houding wist te geven. Hij zei dat daar een keer over gesproken kon worden.
Ik dacht toen dat hij zo reageerde omdat hij misschien wist dat hij mij belazerd had, en hij daarmee niet goed om kon gaan. Doordoor twijfelde ik of het verstandig was om door te zetten om dit probleem op te lossen.
Achteraf denk ik dat hij de leugens van mijn familielid was gaan geloven.

2014

In 2014 heb ik met deze dominee gesproken, en het bleek dat er in 2012 een misverstand was ontstaan tussen de dominee en mij.
Hij zei vervolgens dingen die ik vervelend vond. Hij zei zoiets dat hij mocht zeggen wat hij constateerde.
Het heeft er ook mee te maken met wat ik zei. Ik voelde me door hem belazerd, en ik zei tegen hem dat ik soms zin had om hem midden in de nacht op te bellen en dan keihard door de telefoon te roepen: brand in de hel.
Ik kreeg de indruk dat hij nog steeds wilde bemiddelen, bijvoorbeeld bij een gesprek met mijn familielid en mij. Ik zag dat in 2014 niet zitten, omdat het gedrag van mijn familielid zodanig verslechterd was, dat zoiets weinig goeds kon opleveren.

Het leek dus uitgesproken, en het leek alsof er niets meer in de weg stond tussen de dominee en mij.
Achteraf ging ik echter anders over dit gesprek denken. Dominee X12. had zijn excuses aangeboden dat hij mij vals had beschuldigd en ik had hem dat vergeven. Maar hij beweerde ook dat hij mij niet vals had beschuldigd.
Samen met de andere dingen die hij zei, vond ik het niet kunnen zoals hij tegen mij deed. Ik denk zelfs dat God niet van mij vraagt om dat stilletjes allemaal over mij heen te laten gaan.

2015

Ik besloot om niet zomaar over mij heen te laten gaan, wat dominee X12. in 2014 tegen mij had gezegd. Ik belde iemand van de kerk op waar de dominee bij hoort. Ik vertelde dat ik niet accepteer zoals hij tegen mij deed en dat het gevolgen voor de kerk kan hebben.
Diegene nam contact op met de dominee, waarna de dominee mij een email stuurde dat hij niet wist dat we een conflict hadden en dat hij bereid was om daarover te praten.

Daarop stuurde ik op 22 april 2015 onderstaande email:

Beste dominee X12.,

Sorry dat deze email zo lang is. Heeft u tijd om het een keertje rustig door te lezen ?

Dat gesprek leek inderdaad afdoende. Achteraf vond ik echter dat iets niet klopte, en een deel van wat u zei geloof ik niet.
Misschien is het ook beter om geen oude koeien in de sloot te laten. Maar die problemen met ###, daar zit ik dagelijks mee. Ze nemen ook elk jaar toe. ### wordt ook beïnvloedt door ### die ongeveer wekelijks ### bestookt met leugens over mij.
Daardoor ben ik steeds minder geneigd om dingen die me dwars zitten te laten rusten.

In 2014 zei ik tegen u dat ik soms zo wanhopig was dat ik soms zin had u midden in de nacht op te bellen en dan keihard door te telefoon te roepen: brand in de hel.
Daarna ging u zich tegen mij afzetten. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat wens u ik natuurlijk niet toe, ik hoop dat dat duidelijk was.
U zei onder andere dat u een patroon ziet, en niemand mij zou kunnen helpen als ik niet naar anderen zou luisteren.
Zo'n opmerking kan ik wel heel eenvoudig omdraaien.

Volgens mij zei u zoiets dat anderen mij proberen te helpen, dat ze dat met goede bedoelingen doen.
En dat volgens mij er maar weinig mensen zouden zijn die in mijn ogen goed zouden kunnen doen, en dat ik meer open zou moeten staan voor ideeën van anderen.
Dat vind ik vervelend, dat u mij zo afschildert.
Mijn ervaring is dat bijvoorbeeld de patiëntenverenigingen heel goed werk doen, dus ik heb graag advies van een patiëntenvereniging. Aan de andere kant heb ik ook met mensen gesproken die hun verkeerde ideeën op mij willen leggen, en mij vals gaan beschuldigen als die ideeën niet passen in mijn situatie. Dergelijke mensen blijf ik liever uit de buurt.

U zei zoiets dat u nog nooit heeft meegemaakt dat iets voor 100% de schuld bij de een ligt en voor 0% bij de ander.
Daardoor krijg ik de indruk dat u van mening bent, dat het conflict tussen ### en mij ook voor een deel aan mij ligt.
Als er maar een heel klein beetje van die ingebeelde dingen van ### waar zou zijn, dan zou ik al een zeer verschrikkelijk mens zijn die ### het leven zuur zou maken.
Dat u mij zoiets wilt aanwrijven, dat accepteer ik niet. Echt niet.

Als ### vertelt hoe boos en dwingend ik ben, dan is dat allemaal ingebeeld. ### zegt bijvoorbeeld dat ik zou zeggen: "je moet dit, je moet dat, want anders...". Maar zoiets heb ik nog nooit gezegd. Ook dat ### bepaalde tijden hier niet zou mogen komen of op bepaalde tijden niet hierheen zou mogen bellen, of dat ik ### jarenlang bedreigd heb, of dat ik ### gedwongen heb om te liegen, dan is dat allemaal ingebeeld.
Dat gaat zo ver, dat als ik iets gewoons zeg, dat ### dan iets anders hoort.
De reden dat ik u om hulp vroeg is nu juist dat ### zich die dingen inbeeld.

Een paar dingen zijn wel waar. Dat ### tegenwoordig iedere dag voor ### zorgt, dat is waar. En ik heb 17 jaar geleden tegen ### gezegd dat ik ### nauwelijks kan vertrouwen. Dat was naar aanleiding dat ### mij belachelijk zat te maken met mijn gezondheidsproblemen, net zolang totdat ik er niet meer tegen kon. Andersom ik heb ### nog nooit belachelijk gemaakt met ### gezondheidsproblemen.

Als we hierover een gesprek hebben, hoe voorkomen we dan dat ik u op kast jaag en u van die vervelende dingen tegen mij gaat zeggen alsof ik niet voor dingen open sta ?

met vriendelijke groet,
D.

Ik dacht dat mijn email genuanceerd was, maar de dominee reageerde op mijn zin dat ik voor een deel niet geloofde wat hij had gezegd. Dat had ik inderdaad voorzichtiger op kunnen schrijven.
Verder vroeg de dominee zich of of iemand mij zou kunnen helpen, omdat het familieprobleem waarin ik zit als zo lang speelt.
Ik besloot daarop om op te schrijven van wat allemaal mogelijk is.

Op 28 april 2015 stuurde ik onderstaande email:

Beste dominee X12.,

Inderdaad, mijn email was niet genuanceerd genoeg. Sorry daarvoor. Ik schreef dat ik een deel niet geloof van wat u zei, maar ik had beter kunnen schrijven dat ik mijn bedenkingen heb bij sommige dingen die u zei.
U zei bijvoorbeeld dat u dacht dat in 2012 geen vervolggesprek nodig was. Maar dat was per email wel afgesproken, en u had toen aangegeven dat u de situatie met ons moeilijk vond.

Wat betreft mijn website:
Als u van mijn website vindt, dat daar een heleboel mensen staan die het in mijn ogen niet goed hebben gedaan, dan zegt dat meer over u dan over mij.
Mijn website is ook om een maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen.
Ik vind namelijk dat mijn website het juiste middel is om te publiceren over de keuringsartsen van het UWV.
En ik publiceer er over mijn aanpassingen en spullen bij nek- en rugproblemen.
Tot zover kan er niets mis mee zijn. Denkt u dat mijn website ook een christelijke taak kan zijn ?
Dat ik het nu gebruik om mij te uitten om de problemen met ### vol te houden, dat is nogal twijfelachtig ja.

Wat betreft iemand die kan helpen in de situatie met ###:
Volgens mij heb ik vorig jaar tegen u gezegd, dat ik niet denk dat een gesprek tussen ### en mij op dit moment tot verbetering kan leiden.
Ik heb het vorige week nog aan de ###patiëntenvereniging voorgelegd, en zij adviseerden om niet te proberen tot een gesprek te komen.
Dus als iemand zou kunnen helpen, dat is het vooral indirect.
Is het nodig dat ik dat allemaal ga opschrijven ? Het is nogal veel en dan lijkt het net alsof ik iets te bewijzen heb. Maar goed, ik zal de rest van deze email er mee vullen. U hoeft dat niet allemaal te lezen hoor.

--------------------------------

U zou mij kunnen helpen, door serieus op de dingen in te gaan, die ik in mijn email noemde. En dan met name dat u zei dat u nog niet eerder heeft meegemaakt dat het voor 100% aan de een ligt en voor 0% aan de ander.
U zou misschien kunnen helpen, door misschien tegen ### te zeggen dat u met mij heeft gesproken en dat er in 2012 een misverstand was. Ik ging naar de keuken omdat ### en mijn emoties opliepen, en ik verwachtte dat ik er weer bij geroepen zou worden. Ik weet niet hoe dat uitpakt, dus ik weet niet of het goed zou zijn als u dat zou doen.
Als mijn nekklachten minder zijn, dan kan ik de andere problemen beter aan. Ook zouden anderen kunnen helpen om gemakkelijker zelfstandig te (gaan) wonen.
Iemand van de huisartsen zou kunnen helpen, zodat ik daar met mijn nekklachten bij terecht kan. Ik zoek nu dingen vooral zelf uit, en ik koop bijvoorbeeld migraine-medicijnen op internet.
Een specialist zou kunnen helpen, voor een gedegen diagnose van mijn nek- en rugklachten.
Een eerlijke keuring door een keuringsarts zou kunnen helpen. Met een eerlijke keuring zou ik er financieel op vooruit gaan, en kan ik gebruik maken van meer zorg. Dan zou zelfstandig wonen heel wat eenvoudiger zijn.
Iemand zou twee keer per week mijn nek en rug kunnen masseren. Dat kan iedereen zijn, die een beetje kracht in de armen heeft.
### zou lid kunnen worden van de ###patiëntenvereniging.
### zou bijvoorbeeld een gesprek met mij kunnen hebben, terwijl we dat filmen. Achteraf zouden we dan samen kunnen bekijken waar het mis gaat.
###, ### en ### zouden kunnen verhuizen, in plaats van ik.
Er zijn talloze mensen van het UWV zoals keuringsartsen, die recht zouden kunnen zetten wat ze verkeerd hebben gedaan. Veel is moeilijk aan te tonen, maar het TuchtCollege heeft mij twee keer gelijk gegeven (een dokter kreeg een waarschuwing, de andere helaas niet). Sommige dingen hebben grote gevolgen gehad. Als zo'n dokter bereid zou zijn om dat ongedaan te maken, zou dat heel veel kunnen uitmaken.
De internist van ### zou misschien kunnen helpen als die internist maar wist van de situatie in onze familie. Het is echter niet toegestaan om buiten ### om met internist contact te zoeken. De huisartsen mogen zoiets al helemaal niet doen.
Iemand met zeer veel kennis van ###problemen en van het specifieke gedrag dat ### heeft, zou een uiterste poging kunnen doen door bijvoorbeeld met ### te praten, en misschien daarna met mij er bij.
### zou bij de boekhouder kunnen smeken om te kijken wat voor mij te regelen is. Nu kijkt de boekhouder alleen naar wat financieel goed is.
### kan misschien geld vrijmaken, maar om een huis te kopen voor mij is er dan nog 50.000 euro te kort. Iemand zou financieel kunnen helpen. Dat zouden ook ### en ### kunnen zijn. Ik zou kunnen laten vastleggen in een testament, dat het huis naar diegene (of diens familie) gaat. Of bij een gebouw met meerdere huurders, zou ik de beheerder kunnen zijn.
Iemand met een leegstand huis zou mij er een half jaar in kunnen laten wonen, dan heb ik even wat rust.
Met Kerst en Pasen en zo, dan zit mijn familie beneden en doen alsof ik niet besta. Ik kan daar niet goed tegen. Iemand zou kunnen helpen als ik op zulke momenten met mijn ligmat ergens een middag op de grond kan liggen. En nee, niet bij u, die afstand lopen levert voor mij problemen op.
Een goede osteopaat in de buurt zou voor mij gemakkelijk zijn. In ### zit een osteopaat die mijn nek losser krijgt, maar de afstand is een probleem. In ### zit een orthomanuele therapeut met een techniek die mogelijk goed geschikt is voor mij, maar dat is helemaal te ver weg. Daarom zou iemand kunnen helpen om samen met mij een halskraag te maken die ik in de auto kan dragen. Misschien iemand met kennis van medisch gebruik van gietkunststoffen.
God zou voor een wonder kunnen zorgen op meer manieren dan dat ik kan bedenken.

met vriendelijke groet,
D.

Ik schrijf hierboven: "..iemand met een leegstand huis..", maar ik bedoel: "..iemand met een leegstaand huis..". In mijn woonplaats zijn er leegstaande huizen, zelfs op loopafstand.

De dominee reageerde wat later door vakantie. Hij reageerde op 26 mei 2015.
Hij schrijft sommige dingen heel voorzichtig op, maar hij herhaalt duidelijk dat hij van mening is dat ik ook een aandeel in de opgelopen familieproblemen heb als hij schrijft:
"Waar het me om gaat is dat jullie er allebei een aandeel in hebben gehad dat de hele situatie zo heeft kunnen escaleren".
Dat accepteer ik dus echt niet. Ik vind dat hij mij daarmee vals beschuldigd.
Als ik dat met christelijke woorden beschrijf, dan vind ik dat de dominee tegen mij zondigt door mij vals te beschuldigen. Hij volhardt daar zelfs in.
Volgens mij heeft dominee X12. zich nog niet laten informeren bij de patiëntenvereniging van de hormoonziekte van mijn familielid. Om dan toch zo'n mening te hebben over deze aparte situatie kan gemakkelijk verkeerd gaan.

Over mijn hele lange lijst van mogelijkheden schrijft hij dat sommige opties natuurlijk irreëel zijn.
Dat vind ik erg jammer. Graag zou ik willen weten welke volgens hem irreëel zouden zijn. Ik vind het zelfs niet christelijk. Hij laat mij in het ongewisse, en ik zit me af te vragen welke van al die punten niet reëel zouden zijn.

Verder schrijft hij dat hij niet ziet hoe mijn website een christelijke taak zou kunnen hebben.
Daar heb ik begrip voor dat hij dat schrijft. Als ik zelf nog zou kunnen werken, en niet in een vervelende situatie terecht was gekomen, dan zou ik zelf misschien ook zo iets schrijven. Maar nu zie ik dat natuurlijk heel anders.
Ik heb bijvoorbeeld erg veel moeite gedaan om mijn aangepaste spullen te beschrijven en dat zelfs in het engels vertaald, zie: Hulpmiddelen voor rug en nek. Ook het aan de kaak stellen van onrecht door de keuringsartsen heeft een maatschappelijke functie en kan volgens mij ook een christelijke taak zijn.

In zijn reactie schrijft de dominee dat hij van harte bereid is mij te helpen en te ondersteunen. Hij schrijft dat als ik concrete gedachten daarover heb, dat hij dat dan graag hoort.
Dat is heel mooi natuurlijk. Daar ben ik echter huiverig voor. Iemand die mij dingen wil aanwrijven die niet waar zijn, daar blijf ik liever bij uit de buurt.

Nadat ik deze pagina had gemaakt, stuurde ik op 12 juni 2015 een email aan dominee X12. met een verwijzing naar deze bladzijde.

Ongeveer vier weken later vond ik dat dominee X12. voldoende tijd had gehad om er over na te denken, en dat het tijd was om het wat scherper op te schrijven.
Door mij te beschuldigen zonder te noemen wat ik verkeerd heb gedaan, geeft dominee X12. mij niet de gelegenheid om te erkennen dat ik iets verkeerd zou hebben gedaan, en dominee X12. geeft mij dus ook niet de gelegenheid om het goed te maken. Dat vind ik niet christelijk.
De manier hoe dominee X12. tegen mij doet is iets anders dan wat hij vanaf de preekstoel zegt. Ik ben dan ook van mening dat hij niet op een preekstoel hoort te staan.

Op 9 juli 2015 stuurde ik een mail dat ik deze bladzijde had aangevuld, en ik schreef er bij: "Ik ben van mening dat u niet op een preekstoel hoort te staan".

Ongeveer 10 minuten later ontving ik daarop een antwoord.
Daarin schrijft dominee X12. dat hij deze pagina over hem niet heeft gelezen en dat ook niet gaat doen.
Verder wekt dominee X12. de indruk dat hij een oplossing heeft aangedragen, maar dat die mij niet zou bevallen.
Ik begrijp niet wat hij daarmee bedoeld. Misschien bedoelt hij dat hij bereidt was om gesprekken met ons te voeren. Ik heb in 2014 tegen dominee X12. verteld dat zulke gesprekken volgens mij niet tot verbetering van de situatie zou leiden, omdat het gedrag van mijn familielid in 2014 verslechterd was ten opzichte van een paar jaar eerder. Mijn mening daarover was een zeer serieuze en weloverwogen mening.
In zijn antwoord wekt dominee X12. ook de indruk dat ik alle oplossingen verder weg zou brengen als hij schrijft:
"Weet dat ik uit oprechte intenties heb gehandeld, ook als de aangedragen oplossing je niet bevalt. Wat er nu gebeurt is dat je weer teleurgesteld bent in iemand die je wilde helpen. Uiteindelijk brengt dat alle oplossingen alleen maar verder weg. Jammer."
Dat vind ik vervelende opmerkingen. Zoiets verwacht ik niet van een christen, en al helemaal niet van een dominee.

Het is me blijkbaar nog niet gelukt om dominee X12. duidelijk te maken dat ik het niet accepteer dat hij mij vals beschuldigt.

Omdat dominee X12. deze bladzijde op internet niet wilde lezen, was het mijn bedoeling om deze bladzijde af te drukken en aangetekend naar dominee X12. te sturen.
Dat zou wel een beetje kinderachtig van mij zijn, en ik zag er tegenop om dat allemaal te regelen. Dus ging ik door met de volgende stap, en heb ik de leiding van de kerk geïnformeerd met onderstaande email die ik op zondag 30 augustus 2015 verstuurde:

Onderwerp: over dominee X12.

Aan de kerkenraad van de ###

Beste kerkenraad,

Allereerst wil ik zeggen dat ik geen lid van de ### ben.
In het verleden ben ik wel lid geweest van een kerk, maar omdat het door gezondheidsproblemen voor mij niet goed te doen is om naar kerk te gaan ben ik geen lid geworden.

Dominee X12. heeft mij in 2012 willen helpen bij een conflictsituatie.
Helaas zei hij dat wat ik over de situatie vertelde niet juist was terwijl dat toch echt zo is.
Ik vroeg hem in 2015 om duidelijkheid, en die geeft hij als hij mij mailt: "Waar het me om gaat is dat jullie er allebei een aandeel in hebben gehad dat de hele situatie zo heeft kunnen escaleren".

Ik zit dagelijks erg met deze conflictsituatie en nu beschuldigd dominee X12. mij er van dat ik er zelf een aandeel in zou hebben.
Dat vind ik een erg vervelende beschuldiging. Ik ben zelfs van mening dat ik me buitengewoon heb ingezet om problemen te voorkomen en om de situatie te verbeteren en dat ik meer heb ingeleverd dan wat van een mens gevraagd kan worden.

Vervolgens lijkt het alsof dominee X12. zich tegen mij gaat afzetten, en mij verwijten maakt (dat ik bijvoorbeeld aangeboden hulp niet zou willen accepteren, of dat mijn website een lijst van mensen is die het volgens mij niet goed doen).

Jullie als kerkenraad zitten zo niet in elkaar, dus ik vraag me af waarom jullie iemand in dienst hebben die wel zo doet.

Omdat dominee X12. bij zijn beschuldiging blijft, heb ik er een bladzijde op mijn website over gemaakt: http://www.dossierd.nl/ds_x12.html

met vriendelijke groet,
D.

Aan dominee X12. mailde ik een copie, met daarboven de tekst:

Onderwerp: kerkenraad gemaild

Beste dominee X12.

De onderstaande email stuurde ik aan de kerkenraad.

met vriendelijke groet,
D.

Daarna was er wat email contact.
Vervolgens verhuisde ik in oktober 2015 om weg te vluchten voor de conflictsituatie in mijn familie.
Omdat ik bleef herhalen dat dominee X12. onchristelijk tegen mij deed, schreef dominee X12. dat hij bereid is om bij mij langs te komen om met mij te praten.

Om die afspraak te maken gingen er een paar mailtjes heen en weer. Ik die mailtjes negeerde dominee X12. consequent waar het over ging, en daarom bleef ik herhalen waar het om gaat. Namelijk dat hij van mening is dat ik er mede een aandeel in zou hebben dat de situatie zo heeft kunnen escaleren.
Ik stelde ook vragen in die mailtjes, maar daar kreeg ik geen antwoord op.

Op 12 november 2015 kwam hij bij mij langs.
Het ging er dus om dat hij had geschreven: "Waar het me om gaat is dat jullie er allebei een aandeel in hebben gehad dat de hele situatie zo heeft kunnen escaleren".
Dat had ik intussen al zo'n vier keer in de mailtjes genoemd. Van een christen verwacht ik meer.
Ik ontmoet niet veel mensen, toch heb ik de afgelopen jaren iemand ontmoet die het beste met andere mensen voor heeft. Des te beter ik diegene leerde kennen des te dieper bleek zijn oprechte betrokkenheid bij zijn medemens. Bij dominee X12. is dat helaas andersom, des te beter ik hem leerde kennen des te meer verbaasd ik was hoe onchristelijk hij in het leven staat.
Ik ben zelf van mening dat hij zijn zonden vermeerdert door zichzelf "dominee" te laten noemen.

Voor mij was het belangrijk dat hij zei dat het woord "aandeel" misschien het verkeerde woord was. Daarmee zwakte hij zijn bewering af. Dat is voor mij voldoende om het te laten rusten.
Ik liet vervolgens de kerkenraad weten dat ik het laat rusten.

2017

In 2017 stopte hij met zijn werk als dominee voor deze kerk, en werd voorganger bij een andere kerk.
Volgens hem had God in zijn hart gelegd om te stoppen als dominee bij deze kerk.
Ik ben van mening dat hij daarmee God's naam ten onrechte gebruikt. Hij had ook gewoon kunnen vertellen wat de reden was.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2017