Neuroloog H18.

2008

Omdat mijn klachten toenamen, en mijn eigen aanpassingen steeds meer problemen gingen geven, wilde ik toch weer eens proberen om naar een dokter te gaan voor onderzoek.
Allereerst zou ik meer willen weten over de belastbaarheid en stabiliteit van mijn nekwervels. Hoe de nekwervels ten opzichte van elkaar bewegen en in hoeverre ze druk zetten op het ruggemerg en bloedvaten (en misschien nog meer) richting mijn hersenen.
Vervolgens zou ik willen weten wat medisch mijn mogelijkheden zijn.
Omdat mijn nekproblemen waarschijnlijk een reactie zijn op de scheefstand van mijn onderrug zou ik daarna ook willen weten hoe het onderin mijn rug gedraaid staat. Is het een scheve vergroeing van mijn bekken? of staat het alleen scheef op elkaar en hoe dan?
Als er wat meer bekend zou zijn over hoe mijn nekwervels druk op mijn nek zetten, dan zou ik misschien met een dokter over pijnstillers en de bijwerkingen van pijnstillers kunnen gaan praten. Want in de voorgaande 9 jaren was me dat nog niet gelukt.
Mijn gezondheid nam af, maar als ik zorgde dat ik wat fitter was, dan was er weinig aan mijn stem te horen, en kon ik duidelijk uitleggen wat mijn klachten waren. Daarom was dit het moment om naar een specialist te gaan. Want als mijn gezondheid verder af zou nemen, dan is dat o.a. aan mijn stem te horen, en dan wordt ik over het algemeen door dokters niet meer serieus genomen.

Door patiëntenverenigingen wordt steeds gezegd dat je met nekklachten niet naar een willekeurige dokter moet gaan, maar naar een dokter die er verstand van heeft.
Maar helaas kende ik geen dokter in mijn omgeving (Rotterdam, Goes, en daartussen) waar ik van te voren van wist dat die ook echt mijn nekklachten zou onderzoeken.

Ik ging daarom naar het lokale ziekenhuis (op ongeveer een half uur rijden).
Dat ik naar het lokale ziekenhuis ging, is omdat de vorige keer dat ik naar een specialist ging (neuroloog R3. in 1999) dat leidde tot verslechtering van mijn gezondheid door de afstand en doordat ik mijzelf heb belast voor de revalidatiearts in dat ziekenhuis.
Door nu naar het lokale ziekenhuis te gaan, en me voor te nemen geen rare dingen met mijn nek te doen, hoopte ik uit te sluiten dat mijn gezondheid er door zou verslechteren.

Ik koos de dokter uit die zichzelf het meest als christen profileert, om de kans zo klein mogelijk te maken dat ik niet serieus genomen zou worden. Zo kwam ik uit bij neuroloog H18.
Ik ben zelf christen, dus ik vind dat als die dokter als christen mij zou benadelen dat die dokter dan verplicht zou zijn om het met mij in orde te maken.
Om er nog eens extra voor te zorgen dat ik serieus werd genomen ging een familielid van mij mee die in dat ziekenhuis heeft gewerkt en die de neuroloog nog wel zou kennen (dat was zo).

Neuroloog H18. was kort daarvoor verhuisd, hij woont nu op 500 meter afstand van mij.

Huisarts O3. had eerst een verwijsbrief geschreven die ik nadelig voor mij vond.
Daarom had ik aan huisarts O3. om een neutrale verwijsbrief naar deze neuroloog gevraagd.
Ik weet niet of de neuroloog mijn dossier bij mijn huisarts heeft opgevraagd, ik weet niet of de neuroloog dat dossier kan inzien zonder het op te vragen, ik weet ook niet of de neuroloog telefonisch contact met mijn huisarts heeft gehad.

In die periode (maar na het maken van de afspraak) heb ik aan drie mensen gevraagd of zij neuroloog H18. kennen. Merkwaardig genoeg waren zij alle drie bij neuroloog H18. geweest. En helaas waren zij alle drie niet positief over neuroloog H18..

Hieronder staat een brief van het ziekenhuis, dat de afspraak verzet werd.

thumbnail
### ZIEKENHUIS

dhr. D.

03 MRT 2008
uw afspraak bij dokter H18.

Geachte heer D.,

Tot onze spijt is het niet mogelijk de met u gemaakte afspraak van donderdag 10 april 2008 om 9.00 uur met dokter H18. na te komen.

Wij hebben een nieuwe afspraak gemaakt voor
Dinsdag 8 april 2008 om 11.00 uur.

U wordt dan verwacht in de polikliniek van het ziekenhuis ###.

Als de nieuwe afspraak u niet schikt, kunt u telefonisch kontakt met ons opnemen. Ons telefoonnummer hiervoor is:
### (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur).

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en bieden u onze excuses aan voor de eventueel veroorzaakte overlast.

Met vriendelijke groeten,
Afsprakenbureau Ziekenhuis ### en Polikliniek "###".

8 april 2008

Op 8 april 2008 ging ik naar de neuroloog. Ik had voor mezelf wat opgeschreven. Dat heb ik vervolgens wat netter gemaakt zodat ik het ook kon overhandigen.

thumbnail
8 april 2008, naar de neuroloog

Klachten:
• Ik ben overdag 2 à 3 uur op, en ga dan 1 à 2 uur liggen.
• Als ik niet op tijd ga liggen, dan kan ik bijvoorbeeld een telefoonnummer of postcode niet in mijn gedachten houden om te draaien of op te schrijven.
• Moeite om mijn hoofd rechtop te houden als pijn toeneemt.
• 's Nachts rust ik niet goed uit, afhankelijk van druk op mijn nek. Ik droom zelden.
• Mijn klachten zijn al snel te merken aan mijn gezicht en stem, daar reageren anderen nog wel eens op.
• Hoofdpijn. Nadat mijn nek meer belast ik geweest.
• Duizelig. Vooral als tijdens slapen mijn hoofd niet goed ligt.
• Kouwelijk. Des te meer ik mijn nek belast, des te kouder ik het krijg. Ik heb zo'n 22 uur per dag elektrische verwarming (vervarmingsvest en elektrische deken op bed).

Als mijn nek meer belast wordt:
• Minder kracht. Dat merk ik het eerst aan mijn ademhaling, doordat ik minder lucht onder in mijn longen krijg. Soms kan ik door zelf tegen een wervel te duwen wat meer kracht krijgen.

Als de problemen nog verder oplopen:
• Soms wordt ik eerst slap, en daarna gaan vrijwel alle spieren in mijn lichaam verkrampen. Mijn vingers staan dan ook verkrampt etc. Na een half tot anderhalf uur zakt dat, dan ben ik flink duizelig.

Zo'n zes jaar geleden kon ik alleen nog met pijnstillers en met een halskraag om nog iets slapen. Ik heb toen eerst liggend tractie geprobeerd met een beugel rond mijn nek. Dat gaf vreemde effecten. Vervolgens ben ik schuin gaan liggen, zodat mijn hoofd toch redelijk vrij kan bewegen.

schets van scheef bed

Nu kom ik in de problemen omdat ik last krijg van pijn rond knieholte (trekt tot halverwege onder- en bovenbeen) en ook mijn knieën zelf gaan zeer doen.
Ik wissen nu meerdere keren per dag tussen schuin liggen en plat liggen (op de vloer). Daardoor nemen mijn nekklachten toe en ben ik vaak te duf en te beroerd om me ergens serieus mee bezig te houden.

Pijnstillers: indometacine en tramadol (beide alleen zonodig).

D.

Hierboven staat een typefoutje. Ik schreef: "Ik wissen nu ...", maar dat moet zijn: "Ik wissel nu ...".

Ik overhandigde aan de neuroloog de volgende papieren:
    • Mijn eigen papier "naar de neuroloog" dat hierboven staat.
    • Een brief van reumatoloog S8. van 23 augustus 1993.
    • Een verslag van röntgenfoto's van 24 juni 1993, met aantekeningen van reumatoloog S8.
    • Een brief van chirurg H10. van 13 januari 1971.
Deze papieren kwam ik ook tegen toen ik mijn later mijn dossier opvroeg.

Mijn eigen stoel meegenomen.
Ik zat op mijn eigen (tuin)stoel, zodat ik een beetje kon zitten tijdens het wachten, en zodat ik het gesprek bij de neuroloog goed kon doen.
Neuroloog H18. begon met de opmerking dat hij nog nooit had meegemaakt dat iemand z'n eigen stoel meenam, en dat hij dat heel bijzonder vond. Hij vroeg waarom dat was. Ik vertelde dat als ik (ook vanwege mijn lengte) op een gewone stoel ga zitten, dan mijn spieren dan sneller gaan verkrampen, en dat ik mijn nek dan niet meer ontspannen kan houden. En ik zei dat ik al meer dan 10 jaar overal mijn eigen stoel mee naar toe nam.
Hij zei dat het een "bizar patroon" was, en vroeg of ik me dat wel realiseerde, of dat me dat niet kon schelen.

Normaal gesproken zou ik dat alleen maar een vreemde opmerking vinden, en zou ik het hier niet opschrijven. Maar ik blijf het toch een vreemde opmerking vinden.
Ik nam mijn eigen stoel mee, omdat ik ook maar probeer om het beste er van te maken.

Tijdens het eerste gesprek vielen mij twee dingen heel erg op: over mijn werk en over pijnstillers.
Over mijn werk:
Ik vertelde dat ik (in 1997) te ver was doorgegaan met halve dagen werken, en dat daardoor mijn klachten waren toegenomen. Over die periode vertelde ik dat ik mijn baas had toegezegd dat hij op mij kon rekenen. Als christen wilde ik me aan die toezegging houden.
Het viel me op dat neuroloog H18. in dat deel van het gesprek steeds het werkwoord "denken" gebruikt, bijvoorbeeld zoiets als: "Dus je denkt ...".
Maar dat ik mijn nek te veel heb belast en dat daardoor mijn gezondheid is afgenomen, dat denk ik niet alleen, dat is ook echt zo (en niet zo'n beetje ook).
Achteraf blijkt uit zijn brief aan de huisarts dat hij niets van mijn uitleg heeft geaccepteerd.
Dat vind ik zeer kwetsend. Ik heb jarenlang het uiterste van mezelf gevergd. En ik was lichamelijk niet in staat om één dag langer te werken dan ik gedaan heb. Ik heb nu iedere minuut van mijn leven er mee te maken, dat ik toen te ver ben doorgegaan, omdat daardoor mijn klachten zijn toegenomen.
Over pijnstillers:
Toen ik vertelde over pijnstillers en dat ik problemen had met de bijwerkingen, toen zei neuroloog H18. dat pijnstillers wel niet zouden helpen bij mij.
Gelukkig was ik alert genoeg om hem tegen te spreken, maar dat lijkt niet geholpen te hebben. Achteraf blijkt uit de brief naar mijn huisarts dat neuroloog H18. er blijkbaar van uit gaat dat de pijn geen echte pijn is.
Dat vind ik zeer kwetsend. In 1997 deed huisarts S9. ook zo tegen mij, en dat heeft mij in een bepaald opzicht een jaar van mijn leven gekost.
Over het algemeen heb ik geen pijnstillers nodig, maar soms kan de pijn oplopen, en dan heb ik wel pijnstillers nodig. Op zulke momenten vind ik het natuurlijk extra kwetsend dat ik zo belachelijk wordt gemaakt.

De neuroloog was verder heel vriendelijk. Het duurde een half uur. Terwijl ik bij hem was kreeg hij twee keer een telefoontje, maar hij bleef net zo vriendelijk en ging helemaal niet gehaast doen of zo.

13 mei 2008

Op 13 mei 2008 ging ik voor de tweede keer naar neuroloog H18.. Hij onderzocht mij lichamelijk, o.a. de reflexen en het buigen van mijn hoofd. Hij boog mijn hoofd met zijn handen voorzichtig in alle richtingen. En ik dacht dat hij wel een keer of drie mijn hoofd naar links draaide. Hij deed dat wel voorzichtig, maar het zijn vooral die dingen die achteraf problemen opleveren. En verder vroeg hij of ik met mijn ogen zijn pen wilde volgen die hij heen en weer bewoog.
Ik had net als de eerste keer een aantal copieën van röntgenfoto's en mri-scans bij me, maar het kwam er niet van om die ter sprake te brengen.
De neuroloog dacht aan een chronisch pijnsyndroom. Ik vertelde dat ik liever niet zo'n diagnose heb, maar liever zou weten wat er aan de hand was. Maar volgens de neuroloog was het toch een chronisch pijnsyndroom.
Aan het eind van het gesprek zei hij zoiets als: "Sorry, dat ik niet meer voor je kan doen".

Ik wilde er absoluut zeker van zijn dat mij nooit het verwijt gemaakt zou kunnen worden dat ik zou overdrijven. Daarom heb ik verteld dat ik best nog wel dingen doe, zoals bijvoorbeeld dat ik voor iemand anders een cd-speler van binnen had uitgezogen en nagekeken.

De neuroloog dacht dat klinische revalidatie misschien goed zou zijn. Daarvoor kreeg ik een papier mee, om dat eerst met een revalidatiearts te bespreken.
Op het eind van het gesprek vroeg hij of ik eigenlijk wel naar revalidatie wilde. En natuurlijk wilde ik dat, ik wilde weten wat mijn mogelijkheden waren.
In zijn brief aan de huisarts blijkt later te staan: "Het mooiste zou zijn een klinische revalidatie maar de patient vertoont in dat kader de gebruikelijke weerstand". Ik vraag me toch echt af, waar hij dat vandaan haalt.

thumbnail
consultformulier A 37

Exemplaar bestemd voor specialist van consulent

Consult aangevraagd aan: rev. arts
Consult aangevraagd door: neuro
Datum: 13/5/8

Vraagstelling:
chron. pijn / liepvkiag
klinische revalidatie ?

De tekst hierboven met "chron. pijn / liepvkiag" is eigenlijk niet te lezen.

Later stuurde de neuroloog een zelfde brief als naar mijn huisarts naar de revalidatiearts. Die brief is van 20 mei 2008.
De revalidatiearts heeft pas daarna zijn eigen brief geschreven.

Twee dagen later had ik een gesprek bij revalidatiearts L10..

Later kreeg ik via mijn huisarts een kopie van het verslag van de neuroloog.

thumbnail
In 2009 ontving ik de echte brief van het rapport van de neuroloog.

thumbnail thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS
ZIEKENHUIS ###

Neurologie
H18.

L10.
Revalidatie

Betreft Patient ###, briefnummer ###
D. (M), geboren ###
###

###, 20 mei 2008

Geachte collega,

Deze patient is gezien op 8-4 en 13-5-2008.

Anamnese: patient vertelt dat hij sinds 1992 klachten heeft. Het gaat om dagelijkse pijn in de nek en in mindere mate interscapulair en in de lende, een spanning die toeneemt bij inspanning, zitten en lopen en weer afneemt bij rust en bij tractie. Hij heeft een overzicht meegeleverd waarop een apparaat staat waaruit blijkt hoe hij de tractie uitoefent, hij ligt in Trendelenburg op een zelfgemaakte constructie.

Patient heeft blijkbaar weinig draagkracht meer, als hij 2 tot 3 uur op is moet hij naar bed. De klachten nemen ook toe bij kou en af bij warmte. Hij ligt om die reden op een bed met verwarmingselementen en draagt ook een verwarmingselement in zijn jasje.

De klachten nemen af bij tractie maar bij de huidige installatie leidt dat tot knieklachten omdat hij met de knieën voorkomt dat hij terugglijdt. Daarom ging hij nu naar een gewoon bed maar dan neemt de spanning in de nek niet goed af.

Lichamelijk/neurologisch onderzoek: patient komt binnen met een eigen tuinstoel maar die wordt dan gedragen door zijn zus. In een gewone stoel loopt de nekspanning te snel op.

Hij toont een wat asthene houding maar geen typische neuromusculaire verschijnselen zoals atrofie of zwakte, geen reflexstoornissen. Er is wel enige scoliose met een beperkte beweeglijkheid van de hals in alle richtingen.

Er is nog wat lab afgenomen op stoornissen in het glucosemetabolisme.

Conclusie: chronisch pijnsyndroom met een progressieve inperking van functie en met bizarre consequenties voor houding en gedrag.

Het mooiste zou zijn een klinische revalidatie maar de patient vertoont in dat kader de gebruikelijke weerstand. Ik verwees de patient nu door naar collega L10. met de vraag of hij van mening is dat dit een kandidaat is.

Met vriendelijke groet,
H18.

Verzendlijst: A6., O3., S9. te ### (Hoofdontvanger)

Briefnummer: 130846 Briefstatus: Definitief
Auteur: H18
Printdatum/tijd: 21-05-2008 13:10 Laatste mutatie:21 -05-2008 11:01 *)hoofdontvanger

Het blijkt dat hij helemaal niets serieus had genomen van ik had verteld. Hij heeft blijkbaar geen kennis van nekproblemen en hij heeft helaas niet begrepen dat al mijn klachten één en hetzelfde probleem zijn.
Om tot zijn conclusie "chronisch pijnsyndroom" te komen, negeert hij dan ook al mijn klachten, op de pijnklachten na. En van die pijnklachten doet hij alsof dat op zichzelf staat en geen functie heeft. Ik vind dit buitengewoon onzorgvuldig.

Wat neuroloog H18. heeft gedaan vind ik erg kwetsend en asociaal. Ik kan me eigenlijk nog nauwelijks voorstellen dat het echt zo gegaan is.
Als mijn nekklachten oplopen kan ik me soms flink beroerd voelen, het kost dan de nodige wilskracht om toch steeds vooruit te blijven zien. Daarom vind ik het erg kwetsend dat neuroloog H18. zo met mij is omgegaan.

Ik raak verbitterd
In 2008 raakte ik verbitterd. Dat kwam voor een deel door neuroloog H18., voor een deel door familieproblemen, en voor een deel doordat mijn nekproblemen waren verergerd.
Dat mijn nekproblemen waren verergerd was nu net de reden dat ik naar neuroloog H18. was gegaan.
In 2012 en 2013 liepen de problemen binnen mijn familie nog hoog op.
Ik heb er aan gedacht om neuroloog H18. 's nachts op te bellen als ik me flink beroerd voelde, maar ik heb me in kunnen houden.
Als hij 100 meter bij me vandaan had gewoond (in plaats van 500 meter), dan had ik 's nachts misschien wel een keer bij hem aangebeld om te zeggen dat ik het verschrikkelijk vind hoe hij mij totaal niet serieus heeft genomen.

Ik wilde het dossier opvragen en de neuroloog een brief schrijven of hij zijn conclusies wilde terugnemen. Maar omdat ik het zo kwetsend vond, kon ik dat niet opbrengen.
Tien jaar eerder bij Huisarts S9. kostte het me een jaar voordat ik het kon opbrengen, en ik had gedacht dat het deze keer niet zo lang hoefde te duren.
Maar het duurde nog vrij lang. Het zit me behoorlijk dwars dat zo iemand nog zoveel invloed op mijn leven heeft.


Dossier opvragen

Met flinke tegenzin ben ik in december 2008 dan toch maar langzaam begonnen met eerst het dossier op te vragen.
De onderstaande brief had het ziekenhuis op hun website staan, daar deed ik nog een copie van mijn identiteitskaart bij, maar verder geen begeleidende brief.

thumbnail
Aanvraagformulier

voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens

Betreft patiënt
Voorletters en naam : D.
[X] man   [ ] vrouw
Meisjesnaam :
Geboortedatum : ### 2008
Adres : ###
Postcode en Woonplaats : ###

Aanvrager:
Voorletters en naam : idem
[ ] man   [ ] vrouw
Meisjesnaam :
Adres :
Postcode en Woonplaats :
Telefoon (privé) : ###
Telefoon (werk):

Registratienummer legitimatiebewijs (kopie meesturen!) : ###
Indien u de gegevens opvraagt van een ander, dient u een machtiging mee te sturen.

Verzoekt om:
Het betreft het
[ ] Inzage in de medische gegevens
[X] Afschrift van de medische gegevens
[ ] Correctie van de (medische) gegevens
[ ] Vernietiging van de medische gegevens
Het betreft het
[X] poliklinisch dossier
[ ] klinisch dossier (ziekenhuisopname) [ ] beide

Het betreft de medische gegevens omtrent de behandeling van de specialismen / de specialisten:
neurologie: neuroloog dhr. H18.
revalidatie: revalidatiearts dhr. L10.

In welke periode(n) vond(en) de behandeling(en) plaats?
2008

Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?
Graag ontvang ik een copy van alle gegevens. Als er in de computer ook een samenvatting is (bijvoorbeeld voor de huisartsenpost) dan zou ik graag ook daarvan een copy ontvangen.
Datum: 15 december 2008
Plaats: ###
Handtekening ###


In het formulier hierboven had ik een slordige fout gemaakt.
Bij geboortedatum had ik wel de juiste dag, maar het verkeerde jaartal ingevuld (ik vulde in "2008", maar het moest "1965" zijn.

2009

Vervolgens ontving ik het dossier.
Daarin zat een begeleidende brief, de rapporten, de aantekeningen, en zijn rapport (de brief aan mijn huisarts). Zijn rapport heb ik hierboven al uitgewerkt.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

De handgeschreven papieren liet ik door een secretaressebureau uitwerken. Soms is een vertaalslag gemaakt als er een pijltje of zo op papier staat. Het was ook niet mogelijk om alles te ontcijferen.

Papier "DBC Typeringslijst Neurologie 0330":
Bij "12. Bewegingsstelsel" is omcirkeld: "1202 pseudoradiculair syndroom cervicaal".

Papier "decursus A 10":
Datum
13/5
Bevindingen:
druk op nek
dag/nacht bezig om druk op nek te reduceren
Neemt toe bij inspanning -> ?beveris?
Beleid = ?baulaut?

Papier "Neurostatus blad 1":
Anamnese:
1992 tot heden
algehele pijn in nek > ISC + lende
"een spanning" die erger wordt bij inspanning, zitten, lopen
neemt af bij rust en tractie
Géén draagkracht meer.
2 - 3 uur op, dan naar bed.
Klachten verergeren bij kou en verminderen bij warmte.
Ligt op bed met verwarmingselement en draagt verwarmingselement in jasje.
Klachten verminderen bij tractie, zie tekening
maar nu doen de knieën steeds meer pijn
dus nu gewoon bed maar dan neemt de spanning in de nek niet af.
Papier "Neurostatus blad 3":
Neurologisch onderzoek:
komt binnen met eigen tuinstoel, geeft hoge steun, in gewone stoel loopt nekspanning op.
Papier "Neurostatus blad 4":
Hogere cerebrale functies:
Taal: geen afwijkingen
Uitvoeren gesproken/gelezen opdracht geen afwijkingen
L/R oriëntatie geen afwijkingen
Gezichtsvelden geen afwijkingen
Fundus geen afwijkingen
Papier "Neurostatus blad 5":
Volgbewegingen: geen afwijkingen
Motoriek: geen afwijkingen
Tongbeweging: geen afwijkingen
Motoriek:
Houding slap
Trofische toestand goed
Spiertonus Normaal
Fasciculaties geen
Parese MRC (graad 0-5) geen
Papier "Neurostatus blad 6":
BPR   R 2     L 2
TPR   R 2     L 2
RPR   R 2     L 2
UPR   R 2     L 2
Hoffmann-Trömner   R -     L -
BHR   R +     L +
Cremaster   R +     L +
KPR   R 3     L 3
VZR   R omlaag/minder     L omlaag/minder
Coördinatie:
Gangspoor geen afwijkingen
Houdingsregulatie geen afwijkingen
Sensibiliteit:
Pijnzin geen afwijkingen
Vibratiezin geen afwijkingen
Papier "Neurostatus blad 7":
Status lokalis LWK
Stand van de rug enige scoliose
Beweeglijkheid goed
Status lokalis CWK
Beweeglijkheid beperkt in alle richtingen
Papier "Neurostatus blad 8":
Diagnose: chronische pijn-syndroom is progressieve beperking (neuro asthenie)
Programma Nader Omschreven. Eventueel metabool

De neuroloog schreef ook nog een papier voor de revalidatiearts.
Papier "consultformulier A 37:
Vraagstelling: chronische pijn   toenemend ?liepavkiag?   klinische revalidatie ?

2010

In 2010 had ik al lang een afspraak willen maken, om te proberen uit te leggen hoe onzinnig zijn rapport is, en ik zou hem vragen of hij een brief aan mijn huisarts zou willen sturen waarin hij zijn rapport terug neemt. Als dat niet had geholpen dan had ik neuroloog H18. bij het Tuchtcollege willen aanklagen. Maar ik was nog steeds verbitterd, en mede daardoor kon het niet opbrengen om een afspraak met hem te maken.

Mijn bedoeling was om een beroep op een dokter te doen, zonder dat mijn gezondheid er daardoor op achteruit zou gaan. Maar doordat ik zo verbitterd raakte, heb ik meer moeite om mij te ontspannen. Daardoor is de spierspanning in mijn nek regelmatig wat hoger, waardoor mijn nekproblemen toenemen.
Dat ik een beroep op neuroloog H18. deed, heeft daarom (op een indirecte manier) een negatief effect op mijn gezondheid.
De kans om nog een serieus gesprek met een andere dokter (zoals een huisarts) te kunnen voeren is door neuroloog H18. een stuk kleiner geworden. En of ik ooit nog met een dokter over pijnstillers van gedachten kan wisselen is maar de vraag.

Om deze bladzijde over neuroloog H18. te schrijven en aan te vullen ben ik tientallen keren daar al snel mee gestopt, omdat ik het zo onrechtvaardig vind, dat ik me niet meer ontspannen kon houden.Van deze webpagina maakte ik een document, en dat stuurde ik naar het huisadres van neuroloog H18..
Hieronder staat alleen de begeleidende brief uitgewerkt, want de rest is een kopie van deze webpagina. Deze webpagina heb ik daarna nog wel uitgebreid en aangevuld.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Aan: dhr. H18.

Datum: 4 oktober 2010

Geachte dokter H18.,

Bij deze brief zit een verslag waarin ik heb beschreven hoe het contact tussen u en mij is gegaan. Dat verslag publiceer ik ook.

met vriendelijke groet,
D.

Hier doe ik de brief in de bus:
brief gaat in de bus

Naar aanleiding van mijn brief werd ik op 6 oktober 2010 gebeld door de secretaresse van neuroloog H18., of het goed was dat er de volgende dag een telefonische afspraak met neuroloog H18. zou zijn. Dat vond ik goed.

7 oktober 2010, telefoongesprek

Op 7 oktober 2010 belde neurloog H18. mij op.
Hij begon het gesprek door te zeggen dat het hem spijt dat het bij mij zo slecht gevallen was en dat ik daar nadelen van ervaar.
Over het publiceren zei ik dat ik het als mijn maatschappelijke plicht en misschien ook wel als mijn christelijke taak zie, om dit soort onrecht aan de kaak te stellen. Neuroloog H18. wilde weten hoe ik dat zou willen doen. Ik zei toen iets van dat ik het openbaar wil maken, maar dat ik niet ga vertellen hoe ik het publiceer.
Neuroloog H18. had het nog over "laster", en dat de bestemming van zijn brief niet publiekelijk is, en dat ik het daarom niet openbaar mag maken. Dat zijn brief zelfs geheim is. Maar ik vond het niet geheim, want volgens mij heeft dat met mijn privacy te maken.
Over zijn mening in zijn brief zei ik dat het "complete waanzin" is.
Dat had ik beter wat af kunnen zwakken, omdat het beter is om de discussie open te houden natuurlijk.
Ik vertelde een paar voorbeelden:
• Als ik op een normale ontspannen manier doe, gewoon 's ochtends opsta en normale dingen doe, dan lopen mijn nekklachten zover op, dat ik niet meer de kracht heb om ergens naar toe te kruipen. En als dan de neuroloog met een pijnsyndroom komt aanzetten, dan vind ik dat nergens op slaan.
• Bij een vorige specialist in 1999 heb ik op een hometrainer gefietst, en toen ik daar van af stapte, leek het alsof ik op luchtkussentjes liep.
• Dat ik geprobeerd heb mijn werk vol te houden, en toen ik door de druk op mijn nek niet meer op mijn benen kon staan, eerst even ben gaan liggen en alsnog te proberen naar mijn werk te gaan.
• Mijn hoofdkussen op mijn bed maakt al veel uit voor de pijn als dat een halve centimeter hoger of lager ligt.
Ik zei dat ik het zelfs iets vind voor het Medisch Tuchtcollege.
Ik vertelde hem dat hij zich bij God zal moeten verantwoorden hoe dat hij met mij is omgegaan, want het komt bij mij over alsof hij mij compleet belachelijk maakt. En dat was dan vooral om die twee dingen die in mijn brief had geschreven (dat de pijn geen echte pijn zou zijn, en dat ik alleen maar zou denken dat ik mijn gezondheid had beschadigd door tot het uiterste te proberen mijn werk vol te houden).
Neuroloog H18. zei toen dat mijn werk niet de oorzaak is, want werk op zich is niet ziekmakend.
Dit vind ik een zeer vreemde uitspraak. Maar ik weet niet wat ik hierop zou moeten zeggen.
Het ging ook nog over scoliose, volgens hem kon de situatie waarin ik terecht was gekomen niet aan scoliose toe te schrijven zijn. Volgens mij kan dat wel.
Ik legde de lat nog wat hoger door te zeggen dat het eigenlijk nodig zou zijn, dat hij een advertentie in een regionale krant zou zetten waarin hij vergeving vraagt aan iedereen waar hij zo tegen gedaan heeft.
Het ging ook nog over zijn diagnose: "chronisch pijnsyndroom". Volgens hem kon ik steeds minder door de pijn.
Het belangrijkste dat ik zei was waarschijnlijk dat ik tegen neuroloog H18. zei dat hij een vrouw heeft en misschien kinderen en dat hij in de auto kan stappen als hij ergens naar toe wil rijden, en dat hij vervolgens iemand als mij nodig heeft om belachelijk te maken.
Ik heb hier later God voor gedankt, dat ik de gelegenheid had om dit tegen hem te zeggen. Wat mij betreft is dit waar het om gaat. En ik vind het ook goed, dat iemand dit tegen hem heeft gezegd.
Ik dacht dat ik bij het ziekenhuis binnen een jaar een klacht in zou moeten dienen, en dat het daarvoor te laat was. Neuroloog H18. zou liever willen dat ik een klacht zou indienen, in plaats van het te publiceren. Daarover zei hij dat het beter zou zijn als ik de goede weg zou bewandelen (via de klachtenregeling).
We spraken af dat ik een klacht bij de klachtencommissie zou indienen.

Daarop verwijderde ik deze pagina van internet, om eerst het resultaat van de klachtenprocedure af te wachten.

Op dat moment was ik bezig een andere brief te schrijven, en ik wilde naar de klachtencommissie toch goed beschrijven wat mijn klacht was.
Daarom duurde het allemaal veel langer dan ik dacht.
Om toch iets te doen, liet ik de volgende advertenties in twee regionale kranten plaatsen op 19 en 21 oktober 2010.
advertentie in krant advertentie in krant
De kosten waren 37,87 + 40,94 euro.
Er reageerde niemand op dat email-adres.
Een paar maanden later bestond die eerste website al niet meer, omdat het was overgenomen door een andere.

Op 26 oktober 2010 werd ik opgebeld door de klachtencommissie van het ziekenhuis. Neuroloog H18. had mijn brief aan de klachtencommissie gegeven. Ik liet weten dat ik toch wel een duidelijk klacht wilde schrijven, maar dat zou nog 2 maanden kunnen duren.

2011

Met veel moeite lukt het om onderstaande brief af te ronden. Nog net voordat het drie jaar geleden zou zijn, dat ik voor het eerst bij neuroloog H18. was.
Om er zeker van te zijn dat het binnen drie jaar was, verstuurde ik deze brief aangetekend.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
Aan: Raad van Bestuur ### Ziekenhuis
T.a.v. De Klachtencommissie

(aangetekend)

Datum : 14 maart 2011

Bijlagen :
• Brief van huisarts S9., d.d. 8 februari 1999.
• Brief van mij "naar de neuroloog", d.d. 8 april 2008 (overhandigd aan de neuroloog).
• Brief met verslag van mij aan neuroloog H18., d.d. 4 oktober 2010.

Geachte leden van de klachtencommissie,

Hierbij dien ik:

Naam : D.
Geboortedatum : ###
Adres : ###
Woonplaats : ###
Telefoonnummer : ###

een klacht in tegen:

Behandelaar : Neuroloog H18.
Datum en Tijd
      • 8 april 2008, 11:00, ziekenhuis ###
      • 13 mei 2008, 9:30, ziekenhuis ###
      • 7 oktober 2010, 9:30, telefoongesprek
Afdeling : Neurologie
Locatie : ###

Ik wil wel bericht ontvangen naar aanleiding van het interne onderzoek over mijn klacht.

Inleiding

In 2008 ging ik twee keer naar neuroloog H18.. Mijn ervaringen beschreef ik in een verslag (zie bijlage) en dat ik stuurde aan Neuroloog H18.. Ik schreef erbij dat ik dat verslag ook publiceer. In een telefonische afspraak vertelde Neuroloog H18. mij dat voor zoiets een klachtencommissie bedoeld is. Wij spraken toen af dat ik een klacht zou indienen bij de klachtencommissie. Dat is deze brief.

Mijn klacht in het kort

Neuroloog H18. negeert vrijwel al mijn klachten en hij negeert de papieren die ik meenam, zonder dat hij daarvoor een onderbouwing geeft.

Hij trekt een conclusie waar hij ook geen enkele onderbouwing voor geeft.

Mijn klacht uitgebreid

(1)
Neuroloog H18. heeft het idee opgevat dat het bij mij om een chronisch pijnsyndroom zou gaan. Volgens hem heb ik lang pijn zonder dat een oorzaak de ernst kan verklaren en zou ik als gevolg daarvan steeds minder kunnen, en is nu mijn hele leven gevangen in de pijn.
Dat is echter door hem zelf verzonnen.
Om aan zijn idee vast te houden negeert hij vrijwel al mijn klachten.

Tijdens de gesprekken in het ziekenhuis heb ik allerlei voorbeelden gegeven en over mijn klachten verteld. Ik heb onder andere verteld dat mijn klachten afhangen van de belasting van mijn nek, en dat het grootste probleem de druk op mijn nek is. Neuroloog H18. negeert dat allemaal.

(2)
In het telefoongesprek van 7 oktober 2010 komt hetzelfde probleem naar voren als bij de afspraken in het ziekenhuis. Als ik iets zeg over mijn klachten (klachten die geen pijnklachten zijn), dan negeert neuroloog H18. dat.
Ik gaf onder andere deze voorbeelden:
• Als ik normale dingen doe (zoals de meeste andere mensen), dan kunnen mijn nekklachten zover oplopen dat ik dan niet meer de kracht heb om ergens naar toe te kruipen.
• In 1999 heb ik voor een specialist op een hometrainer gefietst, en toen ik daar van af stapte, leek het alsof ik op luchtkussentjes liep.
Deze voorbeelden worden dus door neuroloog H18. genegeerd.

(3)
Volgens neuroloog H18. zouden de gevonden oorzaken (zoals scoliose) niet de ernst van mijn klachten kunnen verklaren. Naar mijn mening raakt die stelling kant nog wal.
Neuroloog H18. onderbouwt die stelling niet. Ik zou bijvoorbeeld graag van hem willen weten welke klachten door welke oorzaak niet verklaard zouden kunnen worden.
Dat reumatoloog S8. het in zijn brief van 1993 over scoliose heeft, kan neuroloog H18. niet gebruiken om in 2008 te doen alsof dat mijn klachten niet kan verklaren. Ik deed nu juist een beroep op neuroloog H18. omdat mijn klachten zijn toegenomen (o.a. omdat ik niet meer zo lang op mijn "schuine bed" kon liggen), en ik graag meer wilde weten over bijvoorbeeld over de druk die mijn nekwervels op mijn nek zetten, over de stabiliteit, de belastbaarheid, wat het weefsel na zoveel jaren heeft gedaan, etc. De tweede reden dat ik naar neuroloog H18. ging is om te vragen wat op dit moment medisch mijn mogelijkheden zijn. Dat ik voor die redenen naar neuroloog H18. ging heb ik ook gezegd.

(4)
Ik heb verteld over pijnstillers, en dat ik problemen heb met de bijwerkingen. Ook heb ik verteld dat ik alleen pijnstillers neem als het nodig is. Neuroloog H18. heeft zelf echter nauwelijks naar de pijn gevraagd, zoals: waar het zit, en hoe dat toe- en afneemt, en welke pijnstillers ik in welke situatie gebruik.
Vanzelfsprekend vind ik deze werkwijze van neuroloog H18. onzorgvoldig. Hij vat mijn klachten enkel als pijnklachten op, zonder te willen weten hoe het zit.

Gevolgen

De brief die neuroloog H18. schreef had al meteen gevolgen.
Na neuroloog H18. ging ik naar revalidatiearts L10..
De essentie van het gesprek met de revalidatiearts was dit:
• Volgens revalidatiearts L10. zou revalidatie weinig zinvol zijn, omdat fysiotherapie-oefeningen voor mij al niet mogelijk zijn. Volgens hem zou het dan alleen maar op een teleurstelling uitlopen.
• Ik vroeg of ik dan met iemand van een revalidatiecentrum kon spreken over aanpassingen. Dat was volgens revalidatiearts L10. mogelijk. Ik vroeg vervolgens of hij een naam van iemand wist, en hij noemde ook de naam van een arts.
In de brief die revalidatiearts L10. aan neuroloog H18. schreef, staat dit echter niet. Revalidatiearts L10. schrijft zijn brief in de trant van de brief van neuroloog H18.. De brief van revalidatiearts L10. gaat nog verder en vind ik zelfs kwetsender dan de brief van neuroloog H18..

Mijn bedoeling met deze klacht

Graag zou ik zien, dat neuroloog H18. een brief naar mijn huisarts stuurt, waarin hij zijn brief uit 2008 terug neemt.

Over de bijlagen

Omdat ik meerdere keren de naam van huisarts S9. heb genoemd, heb ik ook de excuus-brief van huisarts S9. toegevoegd.

Het papier dat ik overhandigde aan neuroloog H18. en mijn brief met verslag van 4 oktober 2010 heb ik ook voor de volledigheid toegevoegd.
In mijn verslag schreef ik twee alinea's uit mijn hoofd op. Die alinea's zou ik nu op deze manier verwoorden:

Tijdens het eerste gesprek vielen mij twee dingen heel erg op: over mijn werk en over pijnstillers.
Over mijn werk:
Ik vertelde dat ik (in 1997) te ver was doorgegaan met halve dagen werken, en dat daardoor mijn klachten waren toegenomen. Over die periode vertelde ik dat ik mijn baas had toegezegd dat hij op mij kon rekenen. Als christen wilde ik me aan die toezegging houden.
Het viel me op dat neuroloog H18. in dat deel van het gesprek steeds het werkwoord "denken" gebruikt, bijvoorbeeld zoiets als: "Dus je denkt ...".
Maar dat ik mijn nek te veel heb belast en dat daardoor mijn gezondheid is afgenomen, dat denk ik niet alleen, dat is ook echt zo (en niet zo'n beetje ook).

Over pijnstillers:
Toen ik vertelde over pijnstillers en dat ik problemen had met de bijwerkingen, toen zei neuroloog H18. dat pijnstillers wel niet zouden helpen bij mij.
Gelukkig was ik alert genoeg om hem tegen te spreken, maar dat lijkt niet geholpen te hebben. Achteraf blijkt uit de brief naar mijn huisarts dat neuroloog H18. er blijkbaar van uit gaat dat de pijn geen echte pijn is.
Dat vind ik zeer kwetsend. In 1997 deed huisarts S9. ook zo tegen mij, en dat heeft mij in een bepaald opzicht een jaar van mijn leven gekost.
Over het algemeen heb ik geen pijnstillers nodig, maar soms kan de pijn oplopen, en dan heb ik wel pijnstillers nodig. Op zulke momenten vind ik het natuurlijk extra kwetsend dat ik zo belachelijk wordt gemaakt.

Hoogachtend,
D.

Vervolgens vroeg ik opnieuw een afschrift van mijn dossier op. Want ik nam aan dat de neuroloog van het telefoongesprek in 2010 wel iets in mijn dossier had geschreven.

thumbnail
Aanvraagformulier

voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens

Betreft patiënt
Voorletters en naam : D.
[X] man   [ ] vrouw
Meisjesnaam :
Geboortedatum : ### 1965
Adres : ###
Postcode en Woonplaats : ###

Aanvrager:
Voorletters en naam : D.
[X] man   [ ] vrouw
Meisjesnaam :
Adres : ###
Postcode en Woonplaats : ###
Telefoon (privé) : ###
Telefoon (werk):

Registratienummer legitimatiebewijs (kopie meesturen!) : ###
Indien u de gegevens opvraagt van een ander, dient u een machtiging mee te sturen.

Verzoekt om:
  [ ] Inzage in de medische gegevens
  [X] Afschrift van de medische gegevens
  [ ] Correctie van de (medische) gegevens
  [ ] Vernietiging van de medische gegevens
Het betreft het
  [X] poliklinisch dossier
  [ ] klinisch dossier (ziekenhuisopname)   [ ] beide

Het betreft de medische gegevens omtrent de behandeling van de specialismen / de specialisten:
  neurologie: neuroloog dhr. H18.

In welke periode(n) vond(en) de behandeling(en) plaats?
  De behandeling vond plaats in 2008 (maar daar heb ik al een afschrift van).

Indien het verzoek bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?
  In 2008 vroeg ik al een afschrift van mijn dossier. Het gaat mij om gegevens van na 2008.
  Bijvoorbeeld aantekeningen van een telefoongesprek van 2010.

Datum: 21 maart 2011
Plaats: ###
Handtekening ###


Hier doe ik de brief in de bus:
brief gaat in de bus

Ik ontving een reactie van de klachtencommissie:

thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS

De heer D.

###, 21 maart 2011
Onderwerp : uw klacht ontvangen op 17-03-11
Kenmerk : TA/AKB/023-11/Kl.cie 1
Uw kenmerk

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik namens de Klachtencommissie de ontvangst van uw klacht. Een afschrift van uw klacht is toegezonden aan degene op wie de klacht betrekking heeft, met het verzoek om binnen 15 werkdagen te reageren. Zodra deze reactie bekend is, wordt u hiervan in kennis gesteld.

Met het toezenden van de reactie, zult u ook nader geïnformeerd worden over het verdere verloop van de procedure.

De commissie is samengesteld uit de volgende leden: mr. A8., voorzitter, mevrouw L12., de heer H19., mevrouw M10. en de heer H20.. Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen deelname van één of meerdere leden aan de behandeling van uw klacht, dan dient u binnen 14 werkdagen na dagtekening van deze brief uw bezwaren schriftelijk kenbaar te maken bij de voorzitter van de klachtencommissie. De voorzitter zal vervolgens een beslissing nemen.

Naast het behandelen van uw klacht door de Klachtencommissie bestaat ook de mogelijkheid om via bemiddeling te komen tot een gesprek tussen u en degene die de klacht betreft. Wellicht is het mogelijk om op deze wijze uw klacht op te lossen. Indien u dit wenst, verzoek ik u mij dit telefonisch te melden via het nummer ###. U zult vervolgens benaderd worden voor het maken van een afspraak.

Voor een adequate behandeling van uw klacht kan het noodzakelijk zijn dat inzage door de klachtencommissie en/of door haar voorzitter van uw medisch dossier nodig is. Door het indienen van uw klacht wordt aangenomen dat u hiervoor toestemming verleent. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan verzoek ik u dit per omgaande aan de commissie te laten weten.

Hoogachtend,
mw. K16.
secretaresse Klachtencommissie


Van degenen in de klachtencommissie is alleen de voorzitter dhr. mr. A8 een onafhankelijke advocaat. De anderen zijn werkzaam in dit ziekenhuis. Mevrouw L12. is "bedrijfsleider business unit snijdend". De heer H19. is KNO-arts. Mevrouw M10. is anesthesioloog. De heer H20. is "bedrijfsleider business unit beschouwend". Mevrouw K16. is ook secretaresse van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Ik besloot niet te bellen, maar de reactie van de neuroloog af te wachten.

Daarna ontving ik een kopie van de nieuwste dingen uit het dossier dat ik had aangevraagd.
De papieren hieronder waren dingen uit mijn dossier die ik al had, en mijn eigen brief, en aantekeningen van het telefoongesprek. Hieronder staat de begeleidende brief en de aantekeningen van het telefoongesprek van de neuroloog.

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS
De heer D.

###, 24 maart 2011
Onderwerp : aanvraag medisch dossier
Kenmerk : PvdV/ims/30.23/brief 3-1
Uw kenmerk :

Geachte heer D.,
Naar aanleiding van uw verzoek om kopieën van uw medisch dossier ontvangt u hierbij de door u opgevraagde kopieën.

Wij verzoeken u om de vergoeding hiervoor ad € 4,50 over te maken op bankrekening ### ten name van ### Ziekenhuis, onder vermelding van 'Dossier' gevolgd door uw naam.
Met vriendelijke groet,
Dr. V15.
Medisch lid Raad van Bestuur
Kopie: EAD t.a.v. mw. P17.
7/10/11
telefonisch contact
"mening slaat nergens op"
"beschouwd het als een maatschappelijk plicht om dit aan de orde te stellen a/o kaak te stellen"
"wil het openbaar maken, in de publiciteit brengen"
"vindt het iets voor het tuchtcollege"
"vind het een erg dat u mij belachelijk maakte"
"kunt u dat verantwoorden tegenover God"
"vergeving in advertentie vragen"
Advies klacht indienen
"Ik had m'n hoop op u gericht"
"Je bent niet serieus genomen"
"Je hebt mij nodig om belachelijk te maken"

De handgeschreven tekst van het telefoongesprek hierboven was niet altijd goed te lezen.

Vervolgens ontving ik onderstaande brief met daarbij de reactie van de neuroloog.

thumbnail

### ZIEKENHUIS

De heer D.

###, 21 april 2011
Onderwerp : uw klacht ontvangen op 17-03-11
Kenmerk : TA/AKB/23-11/Kl.cie3
Uw kenmerk

Geachte heer D.,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de reactie van degene over wie u een klacht heeft ingediend. De Klachtencommissie zal op woensdag 18 mei a.s. om 17.00 uur uw klacht behandelen.

Tot 7 dagen voor de vergadering kunt u nog een nadere schriftelijke toelichting geven op uw standpunt. Ook kunt u nader reageren op de reactie van de betrokkene van het ziekenhuis.

Indien u dit wenst, kunt u ook uw standpunt tijdens de vergadering toelichten. U dient dit dan wel uiterlijk 7 dagen voor de vergadering te melden via telefoonnr. ###. De commissie kan hier dan rekening mee houden bij het voorbereiden van de vergadering. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat u de inhoudelijke bespreking van de klacht door de Klachtencommissie niet kunt bijwonen.

Nadat de commissie uw klacht heeft behandeld, zal zij binnen 15 werkdagen haar oordeel kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. Een afschrift hiervan zal gelijktijdig aan u en de betrokkene van het ziekenhuis worden uitgereikt. Het medisch lid van de Raad van Bestuur zal vervolgens binnen 20 werkdagen u nader berichten.

Hoogachtend,
mw. K16.
secretaresse Klachtencommissie

thumbnail thumbnail

### ZIEKENHUIS
Aan de voorzitter van de klachtencommissie
Ziekenhuis ###
Alhier

Betreft patient ### BSN:###, briefnummer 262087
D. (M), geboren ###

###, 4 april 2011

Uw kenmerk: TA/AK/023-11/Kl.cie2

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de klacht van de heer D., door u ontvangen op 17 maart 2011 wil ik graag als volgt reageren.

In de eerste plaats moet ik vaststellen dat de bezoeken van dhr. D. aan mij in 2008 en de brief die ik over hem heb geschreven, blijkbaar tot veel ontevredenheid en teleurstelling hebben geleid bij hem. Ik betreur het zeer dat zijn contacten met mij en de brief die ik heb gericht aan de huisartsenpraktijk in ### aanleiding hebben gegeven tot onzekerheid bij de heer D. in zijn contacten met (huis)artsen dan wel ziekenhuizen of andere medische instellingen. Dit is uiteraard nooit mijn bedoeling geweest en ik wil mij hiervoor graag verontschuldigen en mijn welgemeende excuses aanbieden.

Voor wat betreft het onderdeel van de klacht ten aanzien van het negeren van de klachten van de heer D. heb ik, zoals de heer D. ook aangeeft in zijn brief, ruim de tijd genomen voor het consult en vanuit mijn specialisme neurologie de klachten van de heer D. beoordeeld teneinde een diagnose te kunnen stellen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er sprake was van chronisch pijnsyndroom.
Dit is niet meer dan een beschrijving van de feitelijke toestand, namelijk dat de heer D. reeds gedurende lange tijd pijn heeft. Dit bevat zeker geen waarde oordeel. Ik heb daarbij vermoedelijk ook proberen aan te geven dat, als je al zolang pijn hebt, de oorzaak daarvan niet langer goed kan worden vastgesteld. Met de omschrijving chronisch pijnsyndroom, bedoel ik zeker niet te zeggen dat de pijn zoals de heer D. deze ervaart geen echte pijn zou zijn. Dat is zeker niet de strekking van deze uitdrukking. Ik hoop dat met deze uitleg een en ander duidelijker is geworden en het spijt mij dat de heer D. dit anders heeft opgevat.

De heer D. vraagt of ik mijn brief, gericht aan de huisarts, wil intrekken. Ik zie hiertoe op dit moment geen aanleiding omdat ik geen andere diagnose heb kunnen stellen dan dat er sprake is van een chronisch pijnsyndroom. Ik zou mijn brief in die zin wel willen aanpassen dat ik het woord "bizar" terugneem. Ik bedoelde daarmee uit te drukken dat de consequenties voor de heer D. extreem zijn en dan met name gezien het feit dat hij op zo'n ongewone manier zijn rust moet vinden op een bed en gebruik moet maken van een tuinstoel.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben graag bereid, indien gewenst, een en ander mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
H18., neuroloog

Printdatum/tijd: 08-04-2011 14:54 Laatste mutatie:08-04-2011 08:23

Op vrijdag 29 april 2011 en op maandag 2 mei 2011 belde ik naar het telefoonnummer van de secretaresse van de klachtencommissie, maar toen was zij er niet.
Op 3 mei 2011 was de secretaresse van de klachtencommissie er wel. Ik vertelde dat ik aanwezig zou zijn op 10 mei 2011 en ik vroeg of de neuroloog daar ook bij zou zijn. Zij zou dat navragen.
Op 4 mei 2011 ontving ik een korte email:
thumbnail
In die korte email staat dat de arts daar niet bij aanwezig zou zijn.
Die korte email bevatte een lange "disclaimer". Daarin stond dat het bericht vertrouwelijk is en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde, en dat openbaarmaking of vermenigvuldiging van de informatie aan derden niet is toegestaan.

18 mei 2011, naar de klachtencommissie


Op 18 mei 2011 ging ik naar de klachtencommissie.
De dag ervoor zag het er nog naar uit dat ik het af zou moeten zeggen, maar ik ben toch gegaan.
Ik had vier dagen daarvoor meegeholpen om een draad langs een schutting te trekken. Daardoor zat mijn nek een stuk meer te wringen en was liggen en slapen een stuk lastiger.
Om toch naar de klachtencommissie te gaan heb ik de nacht ervoor met een halskraag om geslapen. En met een flinke warme douche vooraf ben ik toch gegaan. Pijnstillers had ik niet genomen, dat zou misschien kunnen helpen om wat beter te ontspannen, maar dan zou ik ook minder helder zijn.
bij de ingang van het ziekenhuis

Zij vonden dat het al uitgebreid op papier stond, en ik vond zelf ook dat het allemaal op papier stond. Toch heb ik nog een paar dingen verteld om het wat duidelijker te maken, en zij stelden nog een paar vragen. Op die manier duurde het toch nog ruim 20 minuten.
De neuroloog was er helaas niet bij aanwezig, zoals ik al had vernomen. Dat vond ik wel erg jammer. Ik had graag bij de klachtencommissie laten zien hoe stelselmatig hij mij klachten ontkent.
Ik had me voorgenomen om het gedrag van neuroloog H18. "raar" te noemen, op die manier voorkwam ik dat ik al te scherp zou zeggen hoe ik over de neuroloog denk.
Ik probeerde ook om niet al te verbitterd over te komen, en volgens mij is dat wel aardig gelukt.

Vervolgens ontving ik de beslissing van de klachtencommissie.

thumbnail thumbnail thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS

De heer D.

###, 31 mei 2011
Onderwerp : uw klacht ontvangen op 17-03-11
Kenmerk : TA/AKB/23-11/Kl.cie 5
Uw kenmerk :

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van uw klacht ontvangen op 17 maart jl. zend ik u bijgaand een afschrift van de schriftelijke uitspraak van de Klachtencommissie.

Afschriften van deze uitspraak zijn eveneens toegezonden aan de beklaagde en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Het medisch lid van de Raad van Bestuur zal u naar aanleiding van de uitspraak nog nader berichten.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
mw. K16.
secretaresse Klachtencommissie
HET ### ZIEKENHUIS

Uitspraak van de Klachtencommissie van Het ### Ziekenhuis op de klacht van de heer D., wonende te ###, tegen Het ### Ziekenhuis te ###.

De klacht
Op 17 maart 2011 is bij de klachtencommissie een brief ontvangen van de heer D., die een klacht indient. De brief omvat een klacht over de verleende specialistische zorg door een neuroloog. Namens het ziekenhuis heeft gereageerd de heer H18., neuroloog.

Het verloop
Na ontvangst van de klacht heeft het ziekenhuis bij brief van 21 maart 2011 klager de ontvangst daarvan bevestigd. Vervolgens is de betrokken medewerker in de gelegenheid gesteld om te reageren op de klacht. Deze reageerde bij brief van 4 april 2011. Een afschrift van deze reactie is aan klager toegezonden. Partijen zijn geïnformeerd, dat de behandeling van de klacht zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de klachtencommissie op 18 mei 2011. Klager heeft tijdens de vergadering nog een toelichting gegeven op zijn klacht. De formele behandeling van de klacht door de klachtencommissie is afgesloten en de uitspraak is bepaald op heden.

Beoordeling van de klacht
De commissie stelt vast dat het hier een klacht betreft tegen Het ### Ziekenhuis. Het betreft hier een klacht in de zin van het klachtenreglement en klager is derhalve ontvankelijk in zijn klacht.

De klacht van klager komt samengevat erop neer, dat de heer H18. niet serieus genoeg naar zijn klachten heeft gekeken. De heer D. heeft al jarenlang last van nekproblemen en pijnklachten. Deze klachten hebben grote gevolgen voor de fysieke gesteldheid van klager. Omdat zijn klachten toenamen heeft hij zich in 2008 gewend tot de heer H18. voor nader onderzoek. De heer H18. heeft klager op resp. 8 april en 13 mei 2008 gezien. Met name tijdens de afspraak op 13 mei 2008 heeft een fysiek onderzoek plaatsgevonden. Klager had tijdens deze bezoeken onderzoeksresultaten, waaronder foto's, bij zich van eerdere onderzoeken. Deze zijn niet door de heer H18. bekeken.

Tijdens de mondelinge behandeling liet klager weten, dat hij zijn klacht vooral wenst te concentreren op het gegeven, dat de heer H18. zijn klachten negeerde alsmede de papieren die hij had meegenomen.

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van gegrondheid van een klacht dient vooraleerst te worden opgemerkt, dat een medisch specialist een grote mate van vrijheid heeft bij de wijze van het verrichten van een onderzoek. Wanneer mocht blijken, dat een onderzoek niet zorgvuldig genoeg is uitgevoerd kan dit aanleiding geven voor de klachtencommissie om een klacht gegrond te verklaren.

Uit de beschikbare informatie blijkt, dat de heer H18. veel tijd heeft genomen om de klachten van klager te kunnen achterhalen. De heer H18. geeft aan, dat hij klager heeft onderzocht op neurologische kenmerken. Deze zijn door hem tijdens het fysieke onderzoek niet aangetroffen. Dit is waarschijnlijk dan ook de reden geweest voor de heer H18. om geen verder onderzoek in te stellen met behulp van bijvoorbeeld het maken van foto's. Nadat de heer H18. geen neurologische afwijkingen had aangetroffen heeft hij klager doorverwezen naar de revalidatiearts.

Naar de mening van de klachtencommissie staat het een arts vrij om al dan niet gebruik te maken van oude onderzoeksresultaten. Het is de commissie bekend, dat de meeste artsen graag onbevooroordeeld een patiënt onderzoeken. Wanneer er dan oude en wellicht verouderde informatie wordt verstrekt kan dit een mogelijke diagnose beïnvloeden. Klager heeft dit echter opgevat als een gebrek aan belangstelling. Wellicht dat het voorgaande een afdoende verduidelijking is voor klager.

De heer H18. heeft in zijn diagnose aangegeven, dat naar zijn mening klager lijdt aan een chronisch pijnsyndroom. Hiermee wordt door hem geen waardeoordeel uitgesproken, maar slechts een constatering. Wanneer klager het niet eens is met deze diagnose staat het hem vrij om een second opinion aan te vragen bij een andere neuroloog. Desgevraagd liet klager weten hier geen gebruik van te hebben gemaakt, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat de opvolgend arts door de eerste arts op de hoogte wordt gesteld. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. De commissie adviseert klager om hier alsnog gebruik van te maken.

Aan de hand van de beschikbare stukken kan de commissie niet tot de conclusie komen, dat de heer H18. onzorgvuldig heeft gehandeld jegens klager. Alleen al het gegeven, dat de heer H18. twee consulten achter elkaar heeft gehad met klager doet anders vermoeden.

De commissie ziet geen aanleiding om de klacht gegrond te verklaren. Wel is zij van mening, dat klager gebaat is bij bijvoorbeeld een second opinion en/of bij een nader onderzoek door een multidisciplinair pijnteam. Zij adviseert klager dan ook om over deze mogelijkheden na te denken.

Beslissing

De Klachtencommissie van Het ### Ziekenhuis verklaart de klacht ongegrond.

Aldus op 18 mei 2011 gegeven door de Klachtencommissie van Het ### Ziekenhuis, bestaande uit bestaande uit de leden A8., H19., H20., mevrouw L12. en mevrouw M10..

De voorzitter van de Klachtencommissie
mr. A8.

Ik vind dat de klachtencommissie hun eigen gedachtengang volgt, en niet mijn klacht behandelde.
En het lijkt me goed, om dat aan de voorzitter van de klachtencommissie te laten weten. Daarom stuurde ik onderstaande brief.

thumbnail
Aan: Raad van Bestuur ### Ziekenhuis
De Klachtencommissie
T.a.v. mr. A8., voorzitter Klachtencommissie
(aangetekend)

Datum : 9 juni 2011
Uw kenmerk : TA/AKB/23-11/Kl.cie 5

Geachte heer A8.,

Deze brief schrijf ik u naar aanleiding van de beslissing van 18 mei 2011 van de klachtencommissie over mijn klacht tegen neuroloog H18..
De reden dat ik de handelswijze van neuroloog H18. publiceer en de reden dat ik die klacht indiende, is mede omdat ik dat als mijn maatschappelijke plicht en mijn christelijke taak zie. Volgens mij is er dus ook een maatschappelijk belang om openbaar te maken hoe mijn ervaringen met de klachtencommissie zijn.

Bij de websites www.zorgkaartnederland.nl en www.independer.nl/zorgverzekering is ruimte voor een korte toelichting. Ik ben van plan om daar over twee of drie weken deze toelichting te plaatsen:

In 2011 heb ik gebruik gemaakt van de klachtencommissie.

Een dokter negeerde vrijwel al mijn klachten en stelde de diagnose "chronisch pijnsyndroom". Hij wilde vervolgens niet vertellen hoe hij tot die diagnose kwam.

Als reactie op mijn klacht weigert de dokter nog steeds om te vertellen waarom hij vrijwel al mijn klachten negeert en hoe hij aan zijn diagnose komt.
De dokter schrijft dat zijn "chronisch pijnsyndroom" een "beschrijving van de feitelijke toestand" is, en "zeker geen waardeoordeel".
Maar die bewering is wel heel erg onjuist.
In de beslissing van de klachtencommissie wordt dat echter gewoon overgeschreven.

De klachtencommissie vindt dat de dokter niet onzorgvuldig is geweest, omdat hij onder andere twee consulten achter elkaar heeft gehad met mij.
Maar zo'n onderbouwing lijkt mij niet juist.

De klachtencommissie had zich volgens mij beter op mijn klacht moeten richten.
Blijkbaar kan een dokter zelf iemands klachten verzinnen en een diagnose verzinnen.

Indien er iets staat dat u onredelijk of onjuist vind, dan kijk ik er nog eens naar.

Hoogachtend,
D.

Daar kreeg ik geen reactie op.

Volgens de procedure van de klachtencommissie wordt de uitkomst ook naar de Raad van Bestuur van het ziekenhuis verstuurd.
Daarom ontving ik op 25 juni 2011 onderstaande brief.

thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS

De heer D.

###, 20 juni 2011

Onderwerp uw klacht ontvangen op 14 maart 2011
Kenmerk PvdV/ims/042-11
Uw kenmerk

Geachte heer D.,

Van de correspondentie tussen de klachtencommissie en u heb ik afschriften ontvangen betreffende de door u ingediende klacht over de heer H18., neuroloog.

Deze revisie vindt altijd plaats, omdat bevindingen tijdens een klachtenprocedure soms aanleiding kunnen zijn voor het treffen van maatregelen binnen de ziekenhuisorganisatie.

Uit de zeer uitgebreide correspondentie is het mij duidelijk dat er sprake is van zeer ernstige klachten. Dit neemt niet weg dat ik de redenering van de klachtencommissie onderschrijf, waarbij ik als medicus wil benadrukken dat het ook mij bekend is dat, indien gesproken wordt van een chronisch pijnsyndroom, hiermee allerminst een waardeoordeel wordt gegeven, doch dat er slechts sprake is van een constatering.

Aan het slot van de brief van de klachtencommissie lees ik ook de suggesties welke gedaan worden. Zoals u wellicht bekend is, is sinds korte tijd in ons ziekenhuis een pijnpolikliniek operationeel, welke bemand wordt door op dit gebied grondig onderlegde pijnspecialisten. Wellicht is een bezoek aan deze polikliniek zinvol. Uit uw brief is mij zeer duidelijk hoe ernstig de gevolgen van het pijnprobleem dat u heeft, immers voor u zijn.

Hoogachtend,
dr. V15.,
medisch lid Raad van Bestuur

In de brief staat dat ook hem bekend is dat: "...indien gesproken wordt van een chronisch pijnsyndroom, hiermee allerminst een waardeoordeel wordt gegeven, doch dat er slechts sprake is van een constatering".
Maar volgens mij is een syndroom toch echt iets anders dan een constatering. Een syndroom omvat een geheel van verschijnselen, en een constatering is iets dat vast gesteld wordt.
In dit geval is het helemaal onjuist omdat neuroloog H18. zelf verzint dat mijn leven wordt beheerst door pijn. En de neuroloog verzint dat de ernst van die pijn die ik zou ervaren, niet verklaard zou kunnen worden lichamelijke oorzaak. Terwijl ik duidelijk heb gezegd dat het grootste probleem de druk op mijn nek is. Het onderzoek van neuroloog stelde nauwelijks iets voor, in ieder geval onvoldoende om daar zulke rare verzinsels op te baseren.

Op 5 juli 2011 belde ik naar het ziekenhuis of ik eens zou kunnen spreken met dokter V15.
Ik zou terug gebeld worden door zijn secretaresse.

Op 7 juli werd ik gebeld door dokter V15. zelf. Het was een goed en serieus gesprek, van ongeveer 10 minuten.
Ik vertelde hem dat mijn grootste probleem de druk op mijn nek is, en dat die zover kan oplopen dat ik niet meer de kracht heb om ergens naar toe te kruipen. En dat valt natuurlijk niet onder het chronisch pijnsyndroom. Ik vertelde verder dat als ik pijnstillers neem, dat het dan meestal pijnstillers tegen de migraine is, en ook dat hoort niet bij het chronisch pijnsyndroom.
Ik vertelde ook dat volgens mij de klachtencommissie een blunder heeft gemaakt, en dat hij misschien zou kunnen zeggen dat de klachtencommissie hun werk overnieuw zou moeten doen.
Dokter V15. wekte de indruk dat hij begreep dat die gezondheidsklachten die ik noemde iets anders is dan wat hij eerst dacht.
Maar de uitspraak van de klachtencommissie is het eind van dat traject. Hij betwijfelde of hij daar nog iets aan zou kunnen doen, ook omdat de klachtencommissie onafhankelijk is.
Verder informeerde dokter V15. mij dat er nog meer mogelijkheden zijn zoals het Tuchtcollege en de inspectie voor de volksgezondheid.

Tijdens het gesprek was dokter V15. heel correct. Ik begrijp natuurlijk ook wel, dat hij als medisch directeur van het ziekenhuis en als lid van de Raad van Bestuur zich aan de regels van de klachtenprocedure moet houden.
Ik was al van plan om een klacht tegen neuroloog H18. in te dienen bij het Medisch Tuchtcollege, maar dat heb ik tijdens het gesprek met dokter V15. niet verteld. Ik weet ook nog niet of mij dat gaat lukken, en of ik daarvoor misschien nog eens een keer een afspraak met neuroloog H18. zal proberen.

Ik kreeg daar verder geen verdere reactie van medisch directeur dokter V15.

Op 13 juli 2011 plaatste op deze websites:
www.zorgkaartnederland.nl.
www.independer.nl.
de volgende reactie:

In 2011 heb ik gebruik gemaakt van de klachtencommissie.

Een dokter negeerde vrijwel al mijn klachten en stelde de diagnose "chronisch pijnsyndroom". Hij wilde vervolgens niet vertellen hoe hij tot die diagnose kwam.

Als reactie op mijn klacht weigert de dokter nog steeds om te vertellen waarom hij vrijwel al mijn klachten negeert en hoe hij aan zijn diagnose komt. De dokter schrijft dat zijn "chronisch pijnsyndroom" een "beschrijving van de feitelijke toestand" is, en "zeker geen waardeoordeel". Maar die bewering is wel heel erg onjuist.
In de beslissing van de klachtencommissie wordt dat echter gewoon overgeschreven.

De klachtencommissie vindt dat de dokter niet onzorgvuldig is geweest, omdat hij onder andere twee consulten achter elkaar heeft gehad met mij.
Maar zo'n onderbouwing lijkt mij niet juist.

De klachtencommissie had zich volgens mij beter op mijn klacht moeten richten.
Blijkbaar kan een dokter zelf iemands klachten verzinnen en een diagnose verzinnen.

Op 14 juli 2011 ontving ik toch nog een brief van de medisch directeur dokter V15.

thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS

De heer D.

###, 12 juli 2011
Onderwerp : uw klacht ontvangen op 14 maart 2011
Kenmerk : PvdV/ims/055-11

Geachte heer D.,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van hedenmiddag, waarin u stelde dat de klachtencommissie van ons ziekenhuis - inzake de uitspraak naar aanleiding van de door u ingediende klacht - een blunder had begaan, had ik overleg met de voorzitter van de klachtencommissie. Deze ziet geen aanleiding om de uitspraak van de klachtencommissie te herroepen.

Ons klachtenreglement voorziet niet in een beroep tegen de uitspraken van de klachtencommissie.

In het telefoongesprek heb ik u er op gewezen dat het u uiteraard vrij staat u met uw klacht tot een ander gremium dan onze klachtencommissie te wenden.

Met vriendelijke groet,

dr. V15.
Medisch lid Raad van BestuurIk had de voorzitter van de klachtencommissie een brief willen schrijven om uiteen te zetten dat hij zijn werk slecht had gedaan. Vervolgens had ik neuroloog H18. bij het Medisch Tuchtcollege willen aanklagen. Daar had ik mijn brief aan de voorzitter van de klachtencommissie bij willen doen, zodat ik daarmee meteen een goed en duidelijk weerwoord op de uitspraak van de klachtencommissie had.
Ik had voldoende gegevens om een goed onderbouwde klacht in te dienen, maar helaas lukte me dat niet door mijn gezondheidsproblemen.
Dat vind ik heel erg jammer, dat mij dat niet lukte. Deze arts is een van de slechtste dokters die ik ken, en dat is mede omdat hij zichzelf als christen profileert (ik ben zelf ook christen). Nu is er niemand die hem terecht wijst, en ik heb geen duidelijke uitspraak van een klachtencommissie of Tuchtcollege dat hij verkeerd bezig was.

2017

Verwijderen van mijn dossier

In 2017 deed ik een verzoek om mijn dossier van deze neuroloogen en de revalidatiearts te verwijderen.
Dat bleek via email te kunnen.

Op 7 september 2017 stuurde ik onderstaande mail.

Onderwerp: Vernietiging van mijn dossier.

Beste mevrouw, heer,

Bijgaand een verzoek tot vernietiging van mijn dossiers.

Met vriendelijke groet,
D.


Als bijlage had ik daarbij het ingevulde formulier toegevoegd.

thumbnail thumbnail

Ik kreeg geen bevestiging dat het in behandeling werd genomen. Er gebeurde niets.
Op 11 oktober 2017 stuurde ik daarom onderstaande email:

Onderwerp: Nog geen reactie ontvangen.

Op 7 september 2017 stuurde ik een verzoek voor het verwijderen van mijn dossiers naar ###.
Dat emailadres staat in de beschrijving bij het formulier.

Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen.

Met vriendelijke groet,
D.


Daarop ontving ik op 13 oktober 2017 de volgende reactie:

Onderwerp: reactie op aanvraag vernietiging medische gegevens

Geachte heer D.,

Hiermee bericht ik u, dat ik uw aanvraag tot vernietiging medische gegevens op 15 september jl. heb uitgezet.
Van de neuroloog heb ik de aanvraag inmiddels getekend terug. Op dit moment is het nog wachten op de getekende brief van de revalidatiearts.
Graag nog even geduld.


Dus nog maar weer een maand gewacht.
Op 13 november 2017 stuurde ik de volgende mail:

Onderwerp: Re: reactie op aanvraag vernietiging medische gegevens

Beste mevrouw B29.,

Het is intussen ruim twee maanden geleden dat ik mijn verzoek indiende.
Zou u er voor willen zorgen de dossiers verwijderd worden ?

met vriendelijke groet,
D.


Dezelfde dag kreeg ik antwoord:

Onderwerp: reactie op aanvraag vernietiging medische gegevens

Geachte heer D.,

Vandaag heb ik de getekende brief van de revalidatiearts binnen gekregen.
Dit betekent, dat ik u vandaag per post een brief verzend, waarin wordt gevraagd de akkoordverklaring vernietiging medische gegevens in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

Na ontvangst van deze akkoordverklaring worden uw medisch gegevens binnen drie maanden vernietigd, hiervan ontvangt u een bevestiging.

Met vriendelijke groet,
B29.


De volgende dag, op 14 november 2017, ontving ik onderstaande brief:

thumbnail thumbnail
HET ### ZIEKENHUIS

De heer D.

Datum : 13 november 2017
Onderwerp : akkoordverklaring vernietiging medische gegevens
Kenmerk : PvdV/mba/brief 3 a

Geachte heer D.,

Op 7 september 2017 heeft u een verzoek ingediend tot vernietiging van uw medische gegevens. Uw verzoek hebben wij voorgelegd aan uw behandeld artsen.

De behandelend artsen hebben beoordeeld of uw medische gegevens van aanmerkelijk belang zijn voor een ander dan uzelf of dat de behandelend artsen uw medische gegevens moeten bewaren vanwege een wettelijke verplichting, dan wel dat de gegevens naar oordeel van de behandelend artsen om een andere reden bewaard dienen te blijven zoals in geval van lopende klachtenprocedures of gerechtelijke procedures.

De behandelend artsen zijn van mening dat van bovenstaande geen sprake is en dat er, conform uw verzoek, kan worden overgegaan tot vernietiging van uw medische gegevens.

Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier te ondertekenen en retour te sturen naar:

Het ###
t.a.v. secretariaat Raad van Bestuur
Antwoordnummer ###
###

Na ontvangst van deze akkoordverklaring worden uw medische gegevens binnen drie maanden vernietigd, hiervan ontvangt u een bevestiging.

Hierbij verzoek ik ### Ziekenhuis om de volgende medische gegevens van ondergetekende te vernietigen:

- opnemen welke gegevens:

Naam: D.
Geboortedatum: ###
Patiëntnummer:
Datum: ...........................
Handtekening: ...........................


Ik begreep niet wat de bedoeling was. Daarom heb ik er voor gekozen om geen begeleidende brief te schrijven maar het tweede A4-tje te ondertekenen en beide A4-tjes zo terug te sturen. Bij "opnemen welke gegevens" heb ik "neurologie" en "revalidatie" ingevuld, maar ik weet niet of dat de bedoeling was.

thumbnail thumbnail

Vervolgens kreeg ik een bevestiging dat die dossiers vernietigd waren.

thumbnail
Het ### Ziekenhuis

De heer D.

Datum : 20 november 2017
Onderwerp : bevestiging vernietiging medische gegevens
Kenmerk : PvdV/mba/brief 3b

Geachte heer D.,

Op 7 september 2017 heeft u een verzoek ingediend tot vernietiging van uw medische gegevens. Uw verzoek hebben wij voorgelegd aan uw behandelend artsen, die hebben beoordeeld dat kan worden overgegaan tot vernietiging van uw medische gegevens.

Hierbij bevestigen wij dat uw medische gegevens conform uw verzoek d.d. 7 september 2017 zijn vernietigd per heden.

Met vriendelijke groet,
p/o B29.
V15.
medisch lid raad van bestuur2018

In 2018 ging neurloog H18. met pensioen.
Misschien dat ik in de komende jaren contact met hem opneem. Aangezien ik grote nadelen heb van zijn volslagen idiote conclusies.
Een dokter is buiten zijn of haar werk of na pensioen soms wat menselijker en meer bereid om naar iemand te luisteren.

Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2018