Opvragen dossier

2006

In een telefoongesprek op 31 mei 2006 met het UWV had ik ook telefonisch mijn dossier opgevraagd.
Op 3 juli 2006 werd ik daarover teruggebeld, en werd mij gevraagd of er een afspraak gemaakt kon worden, om het dossier bij de vestiging van het UWV in te gaan kijken.
Ik vertelde dat ik niet daar dat hele dossier kon gaan zitten doorbladeren en dat ik een kopie wilde ontvangen. Maar omdat het nogal veel was zou dat eerst intern overlegd worden of dat kon. Ik zou kijken wanneer ik het dossier voor het laasts ontvangen had (zodat de stukken die ik al had niet opgestuurd hoefde te worden), en ik zou daarover de volgende dag teruggebeld worden.

Ik had intussen gekeken wanneer ik een kopie van mijn dossier had ontvangen, en dat was bij een brief van 23 december 2004. Ik ontving toen mijn claimdossier (tot november 2001 en een deel van januari 2003 tot november 2004) en mijn betaaldossier (tot december 2004).
De volgende dag werd ik terug gebeld dat ik toch echt langs moest komen, en daar kon aangeven wat zij konden kopieëren. Maar ik vertelde dat zoiets voor mij niet te doen was, en ik dan wel een klacht zou gaan indienen.

Hieronder staat mijn klacht.

thumbnail
Aan: Centraal Klachtenbureau UWV
Amsterdam

Datum: 6 juli 2006
Betreft: Klacht over inzage

Geachte mevrouw of heer,

Hierbij dien ik een klacht in over inzage in mijn dossier. Mijn bedoeling is om een kopie van mijn dossier te ontvangen.

Op 31 mei 2006 heb ik telefonisch mijn medisch-, claim- en betaaldossier opgevraagd. Op 3 juli 2006 werd ik daarover teruggebeld door de afdeling AG te G.. Ik zou voor inzage naar G. moeten komen om daar het dossier in te zien. Ik zou dan kunnen aangeven waarvan ik een kopie zou willen hebben.
Dat is echter voor mij niet te doen. Om ter plaatse het dossier door te bladeren levert voor mij teveel problemen op. En om dat over meerdere keren te verdelen is voor mij ook niet te doen. Ik zou daarom graag een kopie van mijn dossier ontvangen, maar dat werd niet gedaan.

In 2004 diende ik ook een klacht in over het opvragen van mijn dossier (klachtnummer 2004.08.0364). Toen ik vervolgens een klacht bij de Nationale Ombudsman indiende (referentienummer: 2004.09262), werd mij door het UWV het volgende toegestuurd:
• claim-dossier: tot november 2001, en van januari 2003 tot november 2004.
• betaal-dossier: tot december 2004.
• medisch-dossier: niets
Het deel dat ik in 2004 ontving zou eventueel weggelaten kunnen worden.

Ik zou daarom graag het volgende ontvangen:
• claim-dossier: vanaf november 2001 tot heden.
• betaal-dossier: vanaf december 2004 tot heden.
• medisch-dossier: alles

Met vriendelijke groet,
D.


Hieronder staat de ontvangstbevestiging

thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 11 juli 2006
Van Klachtenbureau UWV   T 0900 - ### (3 cpm)
Klachtdossiernummer 2006.07.0468
Uw nummer ###
Bijlage(n) Geen

Onderwerp
Uw klacht

Geachte heer D.,

Wij ontvingen uw klacht op 7 juli 2006.

De wettelijke termijn voor het afhandelen van klachten is gesteld op een termijn van zes weken. Indien deze termijn niet gehaald kan worden, bestaat de mogelijkheid om deze termijn met vier weken te verdagen. UWV streeft ernaar uw klacht binnen drie weken af te handelen.

U kunt uw klacht telefonisch of in een persoonlijk gesprek toelichten. Als u dat wilt, vragen wij u om ons dit binnen een week na ontvangst van deze brief te laten weten. Gaat uw klacht over meer aspecten, geef dan aan welk deel van de klacht u wilt verduidelijken. U ontvangt dan binnen een week een uitnodiging van UWV. Als wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u een toelichting niet nodig vindt.

Als u nog vragen heeft over deze brief, wilt u ons dan bellen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 0900 - ### (3 cpm). Als u het klachtdossiernummer dat rechtsboven in deze brief vermeld staat bij de hand houdt, kunnen onze medewerkers u snel van dienst zijn.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Mw. S.
Directoraat Cliëntenservice & Communicatie


Op 13 juli 2006 werd ik 's middags opgebeld door dhr. B7. van de vestiging van het UWV waar ik mee te maken heb. Zij hadden mijn klacht van het klachtenbureau ontvangen, en wilden het nu wel voor mij gaan kopieëren. Maar ik moest het wel zelf komen ophalen. Om het zelf op te halen was een probleem, maar 's ochtends was ik opgebeld door dhr. G4. van het UWV dat er 1 augustus 2006 een hoorzitting zou zijn als ik dat wilde. Dus toen heb ik gezegd dat ik 1 augustus mijn dossier wel ophaal, als ik er toch ben.
Daarover kreeg ik onderstaande brief ter bevestiging:

thumbnail
UWV
BREDA

Datum 26 juli 2006
Van Klachtafhandeling AG T ###
Ons kenmerk 2006.07.0468
Uw Sofi-nummer ###

De heer D.

Onderwerp
Bevestiging afspraak

Geachte heer D.,

Op 7 juli ontvingen wij van u een klacht over de inzage in dossiers. Naar aanleiding hiervan hebt u op 13 juli telefonisch gesproken met dhr B7.. Hierbij zijn de volgende afspraken gemaakt.
Op 1 augustus komt u persoonlijk naar ons kantoor aan de ### te G.. Alvorens de gekopieerde dossiers te overhandigen dient u zich op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening te identificeren. Wij vragen u dan ook een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
De gebruikelijke kosten voor het maken van kopieën, te weten €0,11 per pagina, zullen u in rekening gebracht worden. U dient een akkoordverklaring te tekenen voor de ontvangst en het aantal.
Er zal geen inhoudelijke discussie en/of correspondentie plaatsvinden met betrekking tot de inhoud van de verstrekte kopieën. Hiervoor gelden de gangbare regels van het inzage- en correctierecht.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Mr. G2. MBA Regiodirecteur AG regio Zuid West


het dossier
Op 1 augustus 2006 ging ik naar de hoorzitting en daar kreeg ik mijn dossier. Dat was erg onvolledig, maar er zaten ook weer papieren bij die ik nog niet had. Het medisch dossier zat in twee afgesloten enveloppen, die waren ondertekend door stafverzekeringsarts P3..

Later kwam ook de rekening:

thumbnail
UWV Factuur

UWV FEZ AUK
Debiteurenadministratie
Amsterdam

Dhr. D.
NEDERLAND

Telefoonnr : 020-###
Datum : 11-08-2006

Betreft
Facturatie inzake uw verzoek om kopieën van (delen) het claim-, betaal- en medisch dossier.
Zie brief d.d. 1 augustus 2006

Debiteurnr. : D00102501
Factuurnr. : 00010679

Specificatie
  Hoeveelheid  Eenheid  Artikel                         Tarief  Bedrag
      1,00              Kopieën medische gegevens  EUR  100,65  100,65

                                           Totaal bedrag in EUR 100,65
Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2006