Melding verhuizing

1997

In 1997 stuurde ik een verhuisbericht naar de uitvoeringsinstelling:

thumbnail thumbnail
ADRESWIJZIGING
changement d'adresse

G.
Kantoor G.
G.

Naam D.
Straat en huisnummer ###
Postcode en woonplaats ###
Nieuw adres
Ingangsdatum 9 JULI 1997
Straat en huisnummer ###
Postcode en woonplaats ###
Aanvullende informatie
Postbusnummer
Postcode en woonplaats van postbus
Telefoon ###
Handtekening ###


Later dat jaar stuurde ik ook onderstaande brief:

thumbnail
Aan:
  G. bv
  Kantoor G.
  t.a.v. afdeling WAO
G.

###, 10 november 1997

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij deel ik u mee, dat er iets is gewijzigd. Er is sprake van een duurzaam gezamelijke huishouding.

Ik ben inwonend bij mijn moeder, en om gezondheidsredenen zal dit voorlopig zo blijven. Er zal ook een huurkontrakt opgesteld gaan worden, zodat er nu sprake is van een duurzaam gezamelijke huishouding.

Met vriendelijke groet,

D.


Bij bovenstaande brief heeft de uitvoeringsinstelling er met de hand bijgeschreven: "Betr woont samen met z'n moeder = familie in eerste graad. Heeft geen gevolgen voor uitkering. Heeft overigens niet eens toeslag. 11/11'97".

Achteraf gezien had ik toen al toeslag kunnen aanvragen, maar ik dacht dat ik daar niet voor in aanmerking zou komen.
Pas in september 2001 vroeg ik een toeslag op mijn uitkering aan.

In het dossier bij de uitvoeringsinstelling zit ook een kaartje. Ik weet niet wat het betekend, maar hieronder staat de tekst:

thumbnail
UITVOERING ZIEKENFONDSWET: art. 11a Besluit nadere regeling inschrijving
MODEL V

[X] wao registratienummer ###
[ ] zw/wwo sofi-nummer
[ ] ww BV-corresp.nr.
[X] man [ ] vrouw

inschrijvingsnummer ziekenfonds
G.-dk-nr. 07
geboortedatum ###

DE BEDRIJFSVERENIGING verklaart dat met ingang van 23-3-93 verplicht verzekerd is, maar met ingang van ... niet langer verplicht verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet op grond van een uitkering van een aangekruiste wet.

voorletter(s)/achternaam ###
adres ###
postcode/woonplaats ###
beëindiging wegens
  [ ] werkhervatting
  [ ] samentellingregeling
  [ ] zw-uitkering
  [ ] overige redenen
datum afgifte afmelding

voor de bedrijfsvereniging ...
datum afgifte aanmelding 8-12-97

06-412-0000 . 05-'93(e)Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2005