Samenvatting huisarts A.G. Bouwmeester

Huisarts A.G. Bouwmeester was tot 1993 huisarts in Arnemuiden.
Hij was de eerste huisarts waar ik naar toe ging, toen ik in 1992 mijn werk niet meer kon doen.

In 1991 werd ik naar fysiotherapie verwezen voor rugklachten.
In 1992 kon ik mijn werk niet meer doen. Mijn klachten waren voornamelijk hoofdpijn, rugpijn, vermoeidheid en duizeligheid.
Dat was achteraf het directe gevolg van verkeerde fysiotherapie-oefeningen die erg belastend voor mijn nek waren. Dat de oorzaak mijn nekklachten waren bleek echter pas in de loop van 1992 en werd vastgesteld in 1993 door de eerste specialist in het ziekenhuis die mij onderzocht.
Huisarts Bouwmeester gaat in de richting van iets psychisch denken. Hij maakt op mij soms geen evenwichtige indruk en gedraagt zich onprofessioneel. Hij heeft minachting voor mij en neemt mijn klachten niet serieus. Hij schrijft onder andere op "eigen instelling bijstellen".

Hij verwijst mij naar het Riagg om te onderzoeken of mijn lichamelijke klachten een psychische oorzaak hebben. Ik weet niet of dat per brief of via de telefoon is gegaan, dat heb ik nooit kunnen achterhalen.
Volgens het Riagg vraagt hij niet alleen om een onderzoek, maar heeft hij aangegeven dat de bedoeling is dat het Riagg een psychische diagnose stelt en een behandeling nodig zou zijn.

Op 5 augustus 1992 gaat het pas echt mis.
Ik kom met een duidelijk verhaal. Ik vertel dat het onderzoek door het Riagg niets oplevert en dat lichamelijke inspanning (zoals iedere dag fietsen) mijn klachten verergert.
Huisarts Bouwmeester wil daar niets van weten, hij blijft geobsedeerd om mijn klachten niet serieus te nemen en het als iets psychisch te bestempelen.
Hij stuurde mij vrij bot weg met de woorden: "Het ligt aan jezelf, succes er mee".
Dat vind ik zeer onprofessioneel. Naar mijn mening is dit het belangrijkste punt waar hij ernstig tekort geschoten is.
Later lees ik dat het gesprek op de medische kaart is samengevat met slechts één woord: "apatisch".
Ik ben daarna niet meer naar deze huisarts geweest.

In 2010 blijkt dat huisarts A.G. Bouwmeester ook contact heeft gehad met keuringsarts R. Roozen van het UWV (toen "het Gak"). Daarbij heeft huisarts Bouwmeester de indruk gewekt dat ik al in het ziekenhuis door specialisten was onderzocht en dat er niets zou zijn gevonden. De keuringsarts heeft dat weer doorgegeven aan het Riagg, die vervolgens dat weer als aanleiding zagen om een soort van psychische diagnose te stellen.

Als iemand van hen aan mij zou hebben gevraagd welke specialist mij onderzocht heeft of om een kopie van de brief van de specialist, dan had ik kunnen vertellen dat ik nog niet in het ziekenhuis was onderzocht. Dat heeft echter niemand aan mij gevraagd.

In 1993 stopte huisarts Bouwmeester met zijn werk als huisarts.

Ik weet niet of huisarts A.G. Bouwmeester de bedoeling had om mijn leven te ruïneren, maar áls dat zijn bedoeling was dan is dat hem gelukt.
Hij heeft zich naar mij toe onprofessioneel gedragen, en mij onheus bejegend.
Hij had een flinke minachting voor mij, en heeft met kwaadwillende bedoelingen anderen beïnvloed.
Ik was toen 26 jaar oud, en ik kon mijn werk niet meer doen. Hij had dus kunnen weten dat zijn handelen van invloed zou kunnen zijn op de rest van mijn leven.
Zijn handelen heeft mijn leven een zeer negatieve wending gegeven, met name omdat hij anderen beïnvloed heeft. Tot op de dag van vandaag heb ik daar zeer veel nadeel van.

In 2020 is het 28 jaar geleden dat ik naar deze huisarts ging. Als gevolg daarvan kan ik nog steeds niet bij mijn huidige huisartsen terecht met mijn rug- en nekproblemen, terwijl ik daar dag en nacht mee zit te tobben.

In de volledige bladzijde over huisarts A.G. Bouwmeester staat het hele verhaal met de ingescande medische kaart en meer onderbouwing.

Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2020