Orthopeed J4.

Hierna noem orthopeed J4. ook wel J.. Dit moet ik later nog eens corrigeren.

1999

Terwijl ik een weekje in het ziekenhuis was opgenomen, kwam orthopeed J4. naar mij toe met iemand in zijn kielzog (waarschijnlijk een assistente die zijn agenda bijhield). De orthopeed had een plaatsje in zijn agenda voor mij gemaakt in de week daarna op woensdag 3 februari 1999, om 13:15. Maar dinsdag 2 februari had ik al een afspraak in het ziekenhuis, met een psychiater. Dan zou ik dus twee dagen achtereen de reis naar het ziekenhuis moeten maken, en dan zou ik niet fit zijn, met als gevolg dat sommige dokters zich dan snel aan mij gaat irriteren. Maar orthopeed J4. bleef aandringen, dat dat de enige mogelijkheid was, en omdat hij heel ontspannen en vriendelijk over kwam, ben ik daarmee akkoord gegaan.

Woensdag 3 februari 1999 was ik op 13:15 aanwezig, maar de orthopeed kwam pas tegen twee uur. Het kan natuurlijk best zo zijn dat hij een operatie had, die langer duurde. Maar er was toen wel een volle wachtkamer. Ik had zelf een stoel meegenomen, maar had die tijd grotendeels staande doorgebracht, want op die stoel zit ik ook niet echt ontspannen. Maar door dat staan waren mijn klachten ook opgelopen. Ik nam mijn stoel mee naar de orthopeed, maar dat was achteraf niet nodig, omdat ik weinig hoefde te zitten. Ik dacht het misschien beter was om te zeggen dat ik niet fit was, dus ik vertelde dat en zei daarbij dat ik gisteren ook al de reis naar het ziekenhuis had moeten maken naar een psychiater. De manier waarom ik overkwam en het noemen van het woord 'psychiater' was blijkbaar verkeerd, want hij ging vragen of ik misschien problemen had met het GAK/UWV. En toen ik dat bevestigde toen zei hij dat verder onderzoek door andere artsen niet meer nodig was en dat hij het wel eens tegen neuroloog R3. zou gaan vertellen.

Volgens mij is dat een soort van weigeren van zorg.

Tijdens het bekijken van de röntgenfoto's en MRI-scans van mijn nek vroeg hij of ik wel een tintelende vingers had. Dat kwam wel eens voor, en dat zag hij als een extra reden om te zeggen dat het niet orthopedisch is. Hij zag nog wel verkalking op de röntgenfoto's en liet nog een extra bloedonderzoek doen op een bepaalde ziekte.

De reden dat neuroloog R3. mij door ook een psychiater liet onderzoeken is onduidelijk. Maar doordat ik dat eerlijk noemde was dat nadelig voor mij.

Hieronder staat de brief die orthopeed J4. schreef aan neuroloog R3..

thumbnail thumbnail
ORTHOPAEDISCH CHIRURGEN I. ZIEKENHUIS

De Weledelgeleerde Vrouwe
R3., neurologe
I. Ziekenhuis

Betreffende:
D.

B., 19-02-1999.

Ons kenmerk: PJ/yvdm

Geachte collega,

Bovengenoemde patiënt zie ik op uw verzoek in consult i.v.m. nek- en rugklachten. Er is een uitgebreid klachtenpatroon. In 1992 begonnen er pijnklachten laag in de rug die geleidelijk aan zich verplaatsen naar meer hoog gelegen in de rug. Aanvankelijk was er sprake van moeheid en vage pijnklachten, later steeds toenemende pijn in de nek. Patiënt beschrijft nu een brandende pijn met druk op de nek "gloeiend gevoel". De pijn straalt uit naar zijn hoofd en gaat gepaard met duizeligheid. Met name hoofdpijn en duizeligheid geeft de meeste beperking. Er zijn geen uitstralende pijnen naar de armen. Ten tijde van het begin van zijn klachten was patiënt computerprogrammeur. Inmiddels werkt hij niet meer, hij is voor 15 à 25% WAO-gerechtigd. Sinds '97 woont hij weer thuis bij zijn moeder in. Betrokkene is ook bekend bij collega S., psychiater en collega S., rheumatoloog te V..

Bij onderzoek een duidelijk geremd bewegingspatroon van de gehele WK. De bewegingsuitslagen van de cervicale WK worden zeer omzichtig uitgevoerd uit angst voor optredende pijn. Flexie is duidelijk beperkt. Lateroflexie naar links en rechts beperkt met pijn t.h.v. de para-vertebrale musculatuur. Retroflexie gaat zonder problemen. Rotatie evident geremd; 20-0-20. Drukpijn over de para-vertebrale musculatuur. Thoracale kyphose is afgevlakt met een langwerpige thorax, wat smal met geringe diepte. De lumbale WK heeft een beperkte functie. Lumbale lordose is verstreken. Oriënterend neurologisch geen bij zonderheden.

Röntgenonderzoek van de gehele WK toont normale ossale verhoudingen. Geen aanwijzingen voor oude fractuur of impressie. Geen lytische haarden. Geen degeneratieve afwijkingen.
X-thorax:geen afwijkingen.
MRI cervico-thoracale WK: geen bijzonderheden.

Aanvullend laboratoriumonderzoek:
Bezinking : 2
HLA-B27 : negatief.

Conclusie:
Er is sprake van meer habituele geremd zijn van schoudergordels en WK. Behalve genoemde bewegingsbeperking heb ik geen duidelijk objectiveerbare afwijkingen op orthopaedisch gebied kunnen vaststellen.

In de verwachting u hiermede voldoende te hebben ingelicht, teken ik.

Met collegiale hoogachting,
J4., orthopaedisch chirurg.

Brief aan: R., neurologe.
Copie aan:
    J., huisarts.
    S., psychiater.
    S., rheumatoloog.2000

Omdat ik tijdgebrek had, en niet kon aantonen, wat de orthopeed allemaal tegen mij gezegd heeft, heb ik geen klacht ingediend. Door wel één en ander te vermelden bij mijn verzoek voor inzage, hoop ik toch dat orthopeed J. in het vervolg wat voorzichtiger is.


Aan: I.
t.a.v. de directie

21 januari 2000

betreft: inzage (verzoek voor kopie van dossier)

bijlage: kopie paspoort / patiëntenplaatje

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij wil ik gebruik maken van het inzagerecht. Graag zou ik een kopie willen ontvangen van mijn dossier, van de afdeling orthopedie. De kosten die daaraan verbonden zijn, zal ik vergoeden.

Toelichting:
Op 3 februari 1999, om 13:15 had ik een afspraak bij dokter J.. Ik heb duidelijk verteld dat ik niet fit was (omdat daardoor anderen vaak geïrriteerd raken). Helaas raakte dokter J. toch geïrriteerd, en liet blijken dat hij dacht dat verder onderzoek/behandeling door zijn collega's overbodig zou zijn, en dat ik zou komen voor een uitkering. Hij zou dat ook gaan vertellen aan de neuroloog.

Nu zou ik graag een kopie van mijn dossier willen ontvangen, om te zien of daarin te lezen is, wat hij aan de neuroloog doorgegeven heeft.

Omdat ik zelf niet naar B. kan komen, zou ik graag een kopie van het dossier willen ontvangen, anders zal ik iemand machtigen, om het op te halen.

Met vriendelijke groet,

D.2006

Ik stuurde onderstaande brief naar de orthopedisch chirurg.

thumbnail
Aan: A. Ziekenhuis
Locate M.
t.a.v. dhr. J4., orthopaedisch chirurg
B.

Datum: 14 november 2006

Geachte dokter J4.,

Op mijn website maak ik mijn UWV-dossier en mijn medisch-dossier openbaar. U heeft mij in 1999 onderzocht, en dat staat er ook bij.

Met deze brief laat ik u weten dat ik later uw volledige naam daarbij zal vermelden.

Mijn website: www.dossierd.nl
Als u klikt op de link "WAO- en Medisch-Dossier van D.", dan staat u in het overzicht ongeveer halverwege bij "orthopeed J4.".

met vriendelijke groet,
D.Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2009