Manueel therapeut H22.

1999

thumbnail
17-9-1999

Aan J5., huisarts

Onder behandeling bij mij is geweest de heer D. geb.###.
De heer D. is juli 1999 kwam onder behandeling met klachten van nek,rug zich uitend in hoofdpijn, concentratie vermindering, duizeligheid en algemene moeheid.
Dit zijn klachten die vaak aanwezig zijn bij whiplash patienten . Het beweging onderzoek bevestigde op niet mis te verstane wijze mijn voorlopige diagnose.
Vooral de cervicale mobiliteit was extreem slecht te noemen gecombineerd met zeer veel stugheid in de weke delen.
De door mij gegeven manuele therapie had de intentie om deze enorme beperkingen en stugheid te doen verminderen . Dit is tot op zekere hoogte ook gelukt maar het is nog veel te weinig om vermindering van klachten te krijgen. Vervelend is dat de heer D. alleen na de eerste behandeling een duidelijke stap voorwaarts maakte maar de volgende drie behandelingen nauwelijks.
De behandeling is momenteel gestopt

Met vriendelijke groeten, hoogachtend
H22.
Manueel therapeut methode meyer


Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2011