psychologisch expertise bureau

1998Aan: Psychologisch Expertise bureau N.
t.a.v. dhr. drs. B.

18 juli 1998
bijlagen:
- antwoordblad van MMPI test (uit 1992).
- opmerkingen, aan achterzijde van antwoordblad.
betreft: evaluatie van oude MMPI test.

Geachte drs. B.,

Op 29 juni j.l. heb ik met u gesproken over een MMPI-test, waarover ik graag een 'second opinion' zou willen hebben. Hierbij stuur ik u het antwoordblad, met daarbij opmerkingen en vragen.

Vragen
Wat is de globale/algemene uitkomst van de in de bijlage meegestuurde antwoordlijst? Aan de achterzijde hiervan had ik enkele opmerkingen gemaakt, daarvan heb ik ook een kopie toegevoegd.
In hoeverre kunt u iets zeggen over de psychische lijdensdruk, en de daarbij behorende lichamelijke klachten?

Kunt u aan de hand van het antwoordblad vaststellen, dat er volgens de MMPI-test mogelijk sprake is van een passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis? En zo ja, in welke mate?

Doelstelling
Allereerst zou ik voor mijn eigen gemoedsrust duidelijkheid willen over de uitkomsten van deze test. Ook ben ik van plan om mij te laten onderzoeken door een neuro-psycholoog, waarbij ik een duidelijk beeld wil geven van voorgaande onderzoeken. Tenslotte is het is ook mogelijk dat ik uw evaluatie gebruik bij een rechtzaak.

Details
In verband met een beroepsprocedure met het G., zijn verschillende onderzoeken uit het verleden plotseling aktueel geworden. Er is nu onduidelijkheid ontstaan over het persoonlijksonderzoek, welke ik in 1992 bij het R. heb gemaakt. Een onderdeel daarvan was de MMPI-test. Omdat ik indertijd een kopie heb gemaakt van het antwoordblad, zou ik graag een onafhankelijke evaluatie daarvan willen. Ik begrijp dat de MMPI-test slechts een onderdeel van een persoonlijkheidsonderzoek kan zijn, en dat de conclusies daarvan niet zondermeer gebruikt mogen worden. Het gaat mij echter alleen om de mogelijke uitkomsten van het antwoordblad wat bij de bijlagen zit. In 1992 had ik een ander adres, dus op het antwoordblad staat nog mijn oude adres.

met vriendelijk groet,
D.


Maar dat buro wilde de test niet opnieuw beoordelen.

Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2001