Bedrijfsarts B11.

1990...1996

Met Bedrijfsarts B11. heb ik wisselende ervaringen. Hij is iemand die medische informatie geeft, zodat je zelf kunt bepalen wat je doet, en wanneer je naar de huisarts gaat.

Op 16 april 1992 had ik om 10:45 een afspraak bij hem. Hij had ook een huisartsenpraktijk. Vanwege al mijn klachten raadde hij aan een tijdje ziek te melden om uit te rusten. Vanaf 21 april 1992 meldde ik me ziek, en kon 5 weken amper iets doen vanwege de vermoeidheid. Daarna lukte het niet om mijn conditie te verbeteren. Pas toen ik rekening ging houden met de beperkte belastbaarheid van mijn nek ben ik december 1992 halve dagen gaan werken.

Toen ik halve dagen werkte, had ik o.a. last van vermoeidheid. Doordat ik gewoon door bleef gaan met halve dagen werken, reageerde mijn lichaam op die vermoeidheid door m'n hartslag en bloeddruk te verhogen. Mijn bloeddruk was vaak 160/80, wat soms voor langere tijd dag en nacht zo doorging.
Toen bedrijfsarts B11. tijdens een jaarlijkse keuring mijn bloeddruk meette heeft hij daar verder niets over gezegd. Een dokter kan zoiets interpreteren alsof ik me druk zou maken voor het bezoek bij de dokter. Maar ik weet niet bedrijfsarts B11. zoiets gedacht heeft.

Toen ik hem een keer de röntgenfoto van mijn nek liet zien, zei hij dat ik daar last van kon hebben.

Bij het laatste gesprek dat ik in 1995 met hem had, noemde hij huisarts B2., en dat die was gestopt met zijn huisartspraktijk. Ik zei toen: "Ja, gelukkig wel". Omdat ik vind dat huisarts B2. zijn werk niet meer aan kon, en ten koste van zijn patiënten te ver is blijven doorwerken.
Vanaf dat moment ging bedrijfsarts B11. heel raar op mij in zitten praten. Hij zei dat ik een "bedekte depressie" had. Hij had zich daar speciaal mee bezig gehouden, en men wist niet precies wat het was, of hoe het vast te stellen was, en ook niet hoe het behandeld moest worden. En alhoewel ik mij niet depressief voelde, zou ik het toch hebben.


1999

Middels onderstaande brief vroeg ik mijn dossier op bij de Arbo-dienst.

thumbnail
Aan: Arbo G. B.V.
t.a.v. dhr. K., bedrijfsarts

Per Fax

15 december 1999

Geachte dokter K.,

Graag zou ik willen weten, of u gegevens over mij heeft. Indien dat zo is, dan zou ik een kopie van het dossier willen ontvangen. De kosten daarvan zal ik vergoeden.

Toelichting:
Ik ben ex-werknemer van V.-C. (1990-1999). Mogelijk heeft u het dossier van de vorige bedrijfsarts overgenomen, en ik zou daarvan graag een kopie willen hebben.

Met vriendelijke groet,
D.


Door de Arbo-dienst werd ik opgebeld, en zij hadden niet het dossier van de bedrijfsarts overgenomen. Dus vroeg ik bij de bedrijfsarts mijn dossier op. Die bedrijfsarts is ook huisarts.

thumbnail
Aan: de Weledelgeleerde Heer,
B11., huisarts

21 januari 2002
bijlage: kopie paspoort

Geachte dokter B11.,

Hierbij doe ik een beroep op het inzagerecht. Graag zou ik een kopie willen ontvangen van mijn gehele dossier.

Van 1990 tot 1997 heb ik gewerkt bij C., waar u toen de bedrijfsarts was.
Mijn adres was indertijd: ###, mijn huidige adres staat onderaan deze brief.

De kosten die hieraan verbonden zijn zal ik vanzelfsprekend voldoen.

Met vriendelijk groet,
D.


Daar kreeg ik geen reactie op, dus dan maar aangetekend.

thumbnail
Aan: de Weledelgeleerde Heer,
B11., huisarts

(aangetekend)

1 maart 2002
bijlage: kopie identiteitskaart/rijbewijs

Geachte dokter B11.,

Hierbij doe ik een beroep op het inzagerecht. Graag zou ik een kopie willen ontvangen van mijn gehele dossier.

Van 1990 tot 1997 heb ik gewerkt bij C., waar u toen de bedrijfsarts was.
Mijn adres was indertijd: ###, mijn huidige adres staat onderaan deze brief.

De kosten die hieraan verbonden zijn zal ik vanzelfsprekend voldoen.

Een dergelijk verzoek deed ik ook in mijn brief van 21 januari 2002, maar daarop kreeg ik geen reactie, vandaar deze aangetekende brief.

Met vriendelijk groet,
D.


Daarop ontving ik de volgende brief:

thumbnail
B11. huisarts
B. 6-3-2002

Geachte heer D.,

Jammer genoeg kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek tot inzage van uw dossier, omdat wij deze gegevens niet meer hebben
Zoals u weet heb tot 1996 de jaarlijkse onderzoeken bij C. verricht.
5 jaar heb ik deze gegevens nog bewaard, en vorig jaar heb ik alles vernietigd.
Het spijt me U niet verder te kunnen helpen.


Met vriendelijk groet,
B11.Bij navraag blijkt het inderdaat zo te zijn, dat het dossier van een bedrijfsarts na 5 jaar weggedaan wordt. Een bedrijfsarts werkt namens het bedrijf, en is geen behandelend arts.

Laatste wijziging van deze bladzijde: juli 2005