Brief over herbeoordeling

2004


thumbnail thumbnail
UWV
Amsterdam

Datum 5 oktober 2004
Bijlage(n) Brochure 'Uw arbeidsongeschiktheid opnieuw bekeken'

De heer D.

18000_005/W30+/2/07

Onderwerp
Herbeoordeling WAO/WAZ/Wajong

Geachte heer D.,

U heeft er misschien al over gehoord of gelezen: met ingang van 1 oktober 2004 veranderen de regels voor de herbeoordeling van mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. De overheid wil daarmee iedereen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering stimuleren om zo veel te werken als zijn of haar gezondheid toelaat.

UWV roept de komende tweeënhalf jaar zo'n 450.000 mensen op voor een herbeoordeling. Ook u zult een oproep krijgen. Bij deze beoordeling zal vooral de arbeidsdeskundige nog meer kijken naar wat voor soort werk u nog wél kunt. Daarnaast vervallen voor u de periodieke beoordelingen. Tot nu toe werd u na één jaar uitkering beoordeeld en moest u de uitkering vervolgens iedere vijfjaar opnieuw aanvragen. Vanaf 1 oktober hoeft dat niet meer.

In de brochure bij deze brief kunt u lezen hoe de herbeoordeling in zijn werk gaat en wanneer u een oproep kunt verwachten. U vindt daarin ook informatie over hoe u zelf kunt werken aan uw reïntegratie en welke ondersteuning UWV u daarbij kan bieden.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze herbeoordeling veel vragen bij u oproept. Bijvoorbeeld als er reden is om aan te nemen dat u vanwege uw gezondheid nooit meer kunt werken. Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan. Bij de oproep voor de herbeoordeling houden wij zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Indien u nog geen werk heeft, kunt u ook al vóór uw herbeoordeling op zoek gaan naar een baan die past bij uw gezondheidssituatie. UWV helpt u daar graag bij. Wilt u meer weten? Bel dan de Reïntegratietelefoon van UWV, via ### (lokaal tarief). Daar kunt u terecht voor informatie over een reïntegratietraject, het volgen van een opleiding of aanpassingen van de werkplek.

Wij realiseren ons dat de nieuwe regeling tijdelijk een onzekere situatie voor u met zich meebrengt. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. Wel doen wij ons uiterste best om u de komende tijd zo goed mogelijk te informeren. Meer algemene informatie over herbeoordeling kunt u krijgen:
- via het speciale themanummer van UWV Perspectief dat u in september ontvangt;
- via www.uwv.nl. Naast algemene informatie vindt u hier de meest gestelde vragen en antwoorden daarop;
- op informatiebijeenkomsten die UWV vanaf oktober organiseert. Kijk regelmatig op www.uwv.nl om te zien wanneer er een bijeenkomst in uw regio is.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan gerust contact op met UWV Telefoon ### (lokaal tarief), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Uitvoering werknemersverzekeringen
Mr. O.
Directeur divisie Arbeidsgeschiktheid


Door het UWV werden advertenties in kranten geplaatst, waarin het UWV schrijft dat de herkeuring zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd.
Onderstaande advertentie werd op 30 augustus 2005 in een regionale krant in het zuid-westen van Nederland geplaatst.

thumbnail
Hoe zit het met de herbeoordeling voor de WAO?

Op 1 oktober 2004 ging de herbeoordeling van mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering van start. UWV voert die herbeoordeling zeer zorgvuldig en met oog voor de specifieke situatie van iedere cliënt uit. Toch blijft het een omvangrijke operatie, die ook veel vragen oproept. Om misverstanden te voorkomen, hebben we de belangrijkste punten hier op een rij gezet.
Zijn er nog meer vragen, dan zal UWV die graag beantwoorden.

Voor wie geldt de herbeoordeling en wanneer worden mensen opgeroepen?
In principe wordt iedereen die een van de genoemde uitkeringen ontvangt en na 1 juli 1954 geboren is, opgeroepen. Jongeren zullen over het algemeen eerder worden opgeroepen dan ouderen.

Wat is het verschil met eerdere beoordelingen?
Bij de herbeoordeling stelt UWV opnieuw vast hoeveel iemand ondanks lichamelijke of psychische klachten zelf nog kan verdienen. Dit is bepalend voor de mate van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige bekijkt dus net als vroeger wat voor werk er nog wel kan worden gedaan, maar hanteert daarbij strengere regels. Iemand kan daarom op grond van dezelfde medische beoordeling toch arbeidsgeschikter worden bevonden dan voorheen.

Welke consequenties heeft de herbeoordeling voor de uitkering?
Kort gezegd: wanneer het oordeel over de mate van arbeidsongeschiktheid hetzelfde blijft, verandert er niets. Maar wordt iemand arbeidsgeschikter beoordeeld dan voorheen, dan kan de uitkering omlaag gaan of zelfs worden stopgezet. Dat gebeurt dan overigens niet meteen: de uitkering loopt eerst nog twee maanden door om zo ruimte te bieden om naar werk te zoeken en andere stappen te nemen.

Hoe kan ik mij het beste op de herbeoordeling voorbereiden?
In de oproep voor uw herbeoordeling staat aangegeven wat u minimaal mee moet brengen. Meer voorbereiding is eigenlijk niet noodzakelijk. Maar wilt u er zeker van zijn dat u de arts een goed en volledig beeld kunt geven, dan is het goed om vooraf een aantal zaken op een rij te zetten. Verzamel uw medische gegevens of stel een korte medische geschiedenis op. Vraag uw behandelende artsen zonodig om een medisch verslag. En hou eens een paar dagen een dagboekje bij van uw bezigheden en activiteiten.

Mag ik iemand meenemen als ik dat prettiger vind?
Maakt u zich nerveus over uw herbeoordeling en ziet u er tegenop? Neem dan gerust iemand mee als u komt. Die kan u bijvoorbeeld helpen als u niet goed uit uw woorden kunt komen. Of ervoor zorgen dat u geen dingen vergeet, als u met onze arts in gesprek gaat. Bovendien kunt u samen het gesprek achteraf nog eens nalopen, als u met vragen of onduidelijkheden blijft zitten. En dat is wel zo prettig.

Waar moet ik zijn als ik meer over de herbeoordeling wil weten?
Heeft u nog vragen over de herbeoordeling en mogelijke gevolgen voor mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Kom dan naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten die ook in uw regio worden gehouden. Kijk voor de data en locaties op uwv.nl. Of bel UWV Telefoon: 0900 - ### (lokaal tarief).

Heeft u nog meer vragen? Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl.
Of bel UWV Telefoon: 0900 - ### (lokaal tarief)

UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.

UWV
VOOR REÏNTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN


In november 2005 kreeg ik een oproep van een keuring door keuringsarts K4..

Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2006