Opvragen van betekenis diagnosecodes

2006

Tijdens mijn tweede verzoek voor herziening vroeg ik bij het UWV de betekenis van diagnosecodes die ik in papieren van meer dan 10 jaar geleden tegen kwam. Dat deed ik met mijn brief van 2 maart 2006. Daarop kwam geen antwoord, dus stuurde ik onderstaande aangetekende brief.

thumbnail
Aan: UWV B.
afdeling Bezwaar en Beroep
t.a.v. dhr. mr. G4., beambte bezwaar en beroep
B.

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

Datum : 10 april 2006
Uw kenmerk : B&B ###
Betreft : vraag over diagnosecodes
Bijlage : mijn brief van 2 maart 2006 met bijlagen.

Geachte heer G4.,

In mijn brief (fax) van 2 maart 2006 vroeg ik bij punt 4 naar de verklaring van enkele diagnose-codes. Daar heb ik nog geen antwoord op ontvangen.

Zou u mij binnen een maand daar alsnog antwoord op willen geven.
Als dat niet lukt, zou u dan mij willen informeren wie of welke afdeling die vraag gaat beantwoorden, en op welke termijn ik een antwoord kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
D.thumbnail
UWV
B.

Datum 26 APR. 2006
Van Klantencontactcentrum   T (0900) ###, F ###
Ons kenmerk B&B ###

Onderwerp
Diagnosecodes

Geachte heer D.,

In antwoord op uw brief d.d. 10 april 2005 delen wij u mee dat code 0309 overige reacties op ernstige stress inhoudt, code 780.7 overige klachten en code 301.9 persoonlijkheidsstoornis.

Hoogachtend,
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
G4.
beambte bezwaar en beroepLaatste wijziging van deze bladzijde: april 2006