Het forum bij het WAOcafe getest

Inleiding

De website van het WAOcafe hield nieuwtjes bij, en er was een forum. Maar toen de subsidie stopte lag die website stil. In 2010 bleek de website niet meer te bestaan.

2005

Het WAOcafe op Internet (www.waocafe.nl) heeft een forum, waar iedereen iets bij kan schrijven.
Iemand stuurde mij een bericht dat hij samen met enkele anderen uit het forum geknikkerd was. En aangezien het WAOcafe subsidie van o.a. de overheid en het UWV krijgt, zou dat er mee te maken kunnen hebben.
Het leek mij goed om anderen op het forum dat te laten weten, en tegelijkertijd wilde ik het forum zelf ook eens testen.
Ik plaatste het onderstaande bericht in de groep: "Berichtgeving over instanties".


forumleden worden eruit geknikkerd bij veel kritiek op UWV
Gestart door: dossierd op 15-09-2005 om 10:46

Hallo allemaal,
Sommigen zijn de afgelopen tijd uit dit forum geknikkerd, omdat ze veel kritiek op het UWV hadden.

Zolang het netjes blijft is pittige kritiek niet erg, en kan ook positief uitwerken. Maar blijkbaar is het het waocafe niet geheel neutraal.

Het UWV zegt zelf dat ze zorgvuldig werken, maar ik heb dozen vol papieren die zeggen dat het niet zo is. In het begin vroeg me nog af: "Hoe kan dit?", en daarna dacht ik: "De volgende keuringsarts zal toch wel normaal doen?", maar dergelijke vragen stel ik me niet meer.

Mijn dossier staat op Internet: www.dossierd.nl
En laat zien hoe de keuringen er werkelijk aan toe gaan. Het is een wat onoverzichtelijke brij van gegevens, maar de laatste jaren staat zelfs de uitgeschreven gesprekken van de keuringen erbij, tot en met de uitspraak van de rechter.

Ik ben geen stichting, dus ik ben niet afhankelijk van anderen. Ik heb geen reclame op mijn site, ontvang er geen subsidie voor (ik heb wel een WAO-uitkering), en ik hou de bezoekers niet bij.

Het allerbeste toegewenst voor iedereen,
dossierd.

Op bovenstaande bericht kwamen een aantal reacties. Iemand vroeg zich af wanneer ik zou leven en genieten, en dat mijn levensgeluk in gevaar kan komen als ik er zo mee bezig ben, en als ik op het laatst gelijk zou krijgen, of dat de prijs wel waard zou zijn, en melde aan mij: carpe diem!!!.
Dat is natuurlijk een heel terechte vraag, ik schreef daarop de onderstaande reactie:


dossierd 15-09-2005, 20:34

Carpe diem

Hallo ###,

Er zijn een heleboel redenen waarom ik mij zo verweer tegen het UWV (mijn positieve bijdrage aan de maatschappij; iemand moet het doen; het UWV denkt dat iedereen toch het onderspit delft; etc. etc.).

Je gaat ervan uit dat ik op het laatst m'n gelijk krijg, maar volgens mij is niet zo. Door de invloed van het UWV wordt ik in de gezondheidszorg niet meer serieus genomen. Mede daardoor ben ik in 1997 veel te ver doorgegaan met halve dagen werken, waarvan ik nu iedere minuut de gevolgen heb. Het UWV heeft dus allang 'gewonnen'. Ik weet dat er een grote kans bestaat dat ik verbitterd raak, en ik probeer daarvoor te waken.

Mag ik de vraag terugkaatsen? Denk je dat die keuringsartsen die zo hun werk doen, echt kunnen leven en genieten? Ik weet dat sommigen tegen hun gezin vertellen dat ze hun werk goed proberen te doen, terwijl dat helemaal niet zo is (dat kunnen hun gezinsleden nu zelf nagaan).

groeten van dossierd.

Binnen twee dagen waren al die berichten verdwenen. Iemand schreef op het forum dat er misschien een technische storing zou zijn. Dat leek mij onwaarschijnlijk maar die berichten heb ik teruggeplaatst. Dat werd na ruim een dag verwijderd. De berichten heb ik een paar dagen later voor een derde keer toegevoegd, maar op vrijwel datzelfde moment werd door de redactie een nieuwe groep aangemaakt die men "Aan de redactie" noemde, waarin die berichten die eerder waren verwijderd werden geplaatst. Dat werd echter nergens vermeld, en omdat ik niet wist dat die berichten in de groep "Aan de redactie" waren geplaatst heb ik die berichten zelfs nog voor een vierde keer toegevoegd.

De laatste keer dat ik al die berichten terugplaatste, startte ik een nieuwe discussie met onderstaand bericht in de groep: "Berichtgeving over instanties".


U mag dit niet lezen!
Gestart door: dossierd op 24-09-2005 om 01:10

Beste forumleden, deze discussie zal binnenkort ook wel verwijderd worden, maar het is nu weekend en de-grote-discussie-slurper gaat volgens mij pas weer maandag beginnen met het verwijderen.
Ik ontving een bericht dat enkele leden waren geblokkeerd. Dat is bij mij niet gebeurd, maar sommige discussies met veel kritiek op het UWV worden wel verwijderd.

Voor alle duidelijkheid: Naast gezondheidsproblemen heb ik veel problemen met het UWV, o.a. doordat het kwaliteitsniveau van de keuringen zeer laag is. Volgens mij zijn mijn eigen belevenissen representatief voor de algemene werkwijze van het UWV, en is het een maatschappelijk probleem.

Enkele voorbeelden:
-- een keuringsarts beweert dat in een rapport staat dat het psychisch bepaalde klachten zijn. Volgens mij staat dat er niet, en dan zegt de arts dat ik dan maar zelf de consequenties moet dragen. Later geeft het tuchtcollege mij gelijk, maar de arts krijgt geen waarschuwing want volgens het tuchtcollege maakt het toch niets uit als er geen rekening gehouden wordt met mijn klachten.
-- de volgende keuringsarts bepaalt mijn mogelijkheden aan de hand van een belastbaarheidsprofiel dat niet bestaat. Het tuchtcollege geeft deze keuringsarts de complimenten dat hij zijn conclusies goed onderbouwd door zich op dat niet-bestaande belastbaarheidsprofiel te baseren.
-- de volgende keuringsarts zegt dat ik zes uur kan werken, met als onderbouwing dat de ervaring leerde dat ik daarbij beter zou funktioneren. Die ervaring is echter verzonnen, en na wat doorzeuren krijg ik helemaal geen onderbouwing meer hoe men aan die zes uur komt.
-- Een psychiater en psycholoog schreven een brief voor het UWV, waarvoor zij allebei een waarschuwing kregen. Het UWV baseert mijn uitkering juist daarom op die brieven, terwijl de serieuze onderzoeken worden weggewuifd.

Iedereen het allerbeste en veel sterkte toegewenst.
groeten van www.dossierd.nl

Ik dacht het bovenstaande bericht wel het hele weekend zou blijven staan, maar nog diezelfde zaterdag werd het verwijderd.
Ik paste mijn bericht wat aan, en plaatste het bericht dat hieronder staat.


U mag dit niet lezen!
Gestart door: dossierd op 24-09-2005 om 10:37

Beste forumleden,

Op dit forum worden allerlei discussies verwijderd, o.a. als er veel kritiek op het UWV is. Deze discussie zal daarom ook wel binnenkort verwijderd worden. Maar zolang de redactie mij niet laat weten waarom het verwijderd wordt, en zolang mijn gebruikersnaam nog niet geblokkeerd is, kan ik nog berichten plaatsen.

Voor alle duidelijkheid: Naast gezondheidsproblemen heb ik veel problemen met het UWV, o.a. doordat het kwaliteitsniveau van de keuringen zeer laag is. Volgens mij zijn mijn eigen belevenissen representatief voor de algemene werkwijze van het UWV, en is het een maatschappelijk probleem.

Enkele voorbeelden:
-- een keuringsarts beweert dat in een rapport staat dat het psychisch bepaalde klachten zijn. Volgens mij staat dat er niet, en dan zegt de arts dat ik dan maar zelf de consequenties moet dragen. Later geeft het tuchtcollege mij gelijk, maar de arts krijgt geen waarschuwing want volgens het tuchtcollege maakt het toch niets uit als er geen rekening gehouden wordt met mijn klachten.
-- de volgende keuringsarts bepaalt mijn mogelijkheden aan de hand van een belastbaarheidsprofiel dat niet bestaat. Het tuchtcollege geeft deze keuringsarts de complimenten dat hij zijn conclusies goed onderbouwd door zich op dat niet-bestaande belastbaarheidsprofiel te baseren.
-- de volgende keuringsarts zegt dat ik zes uur kan werken, met als onderbouwing dat de ervaring leerde dat ik daarbij beter zou funktioneren. Die ervaring is echter verzonnen, en na wat doorzeuren krijg ik helemaal geen onderbouwing meer hoe men aan die zes uur komt.
-- Een psychiater en psycholoog schreven een brief voor het UWV, waarvoor zij allebei een waarschuwing kregen. Het UWV baseert mijn uitkering juist daarom op die brieven, terwijl de serieuze onderzoeken worden weggewuifd.

Iedereen het allerbeste en veel sterkte toegewenst.
groeten van www.dossierd.nl

Daarop werd de eerste alinea verwijderd. Mijn bericht was dus niet meer hetzelfde, maar mijn gebruikersnaam en de datum (die samen een soort ondertekening vormen) stonden er nog steeds bij. Die eerste alinea voegde ik vervolgens weer toe, door middel van een tweede bericht. Dat tweede bericht werd vervolgens verwijderd, en de discusse werd verplaatst naar de groep: "Aan de redactie". In die groep had ik het echter niet geplaatst.

Ik stuurde vervolgens onderstaande e-mail aan de redactie van het WAOcafe. Daarbij gaf ik mijn volledige naam en adres.


Beste redactie (admin2 ?),

Kunt u mij misschien uitleggen waarom mijn discussies op het forum worden verwijderd of aangepast?

Mijn gebruikersnaam is 'dossierd'.

Ik zou het steeds opnieuw kunnen toevoegen, of daar iets automatisch voor kunnen verzinnen, maar daar ziet u wellicht de humor niet van in.

met vriendelijke groet,
D.
(P.S.: ik zou graag anoniem willen blijven)

Op de eerstvolgende werkdag ontving ik onderstaande e-mail.


Beste Dossierd

Het afgelopen weekeinde heb ik een posting van jou aangepast. Dat wil zeggen dat ik de intro, waarin je schreef dat WAOCafe berichten 'censureert', verwijderd heb. Niet omdat het niet waar zou zijn wat je schreef (de forumregels die je op onze site kan vinden zijn heel duidelijk over ons beleid dienaangaande, al is censuur iets heel anders).
Ik heb die intro verwijderd om te vermijden dat die heilloze discussie weer van voren af aan zou beginnen en ook dit forum weer helemaal vervuild zou raken met deze discussie. Ik heb geaarzeld: of het hele bericht, vanwege die intro, verplaatsen naar het forum Aan de redactie. Of, waartoe ik uiteindelijk besloten heb, de intro weg te halen om de hierboven genoemde reden.
Discussies over 'censuur' blijven, zolang ze in het forum Aan de redactie staan, gewoon voor iedereen toegankelijk.

Ik hoop je hiermee een afdoende antwoord te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,

S., redacteur WAOCafe.

Naar aanleiding van die e-mail ga ik denken dat er misschien meerdere redacteuren zijn, die elk onafhankelijk van elkaar de berichten gaan wijzigen.

Mijn conclusie

Het lijkt erop dat er wel redelijk wat kritiek op het UWV geduld wordt. Op het forum ben ik niet geblokkeerd, en ik krijg antwoord op mijn e-mail.
Maar het blijkt ook dat de redactie van het forum berichten verwijderd, veranderd of verplaatst, zonder dat ergens te vermelden en zonder de schrijvers van die berichten te informeren. Vooral kritiek op de redactie van het forum word verwijderd.
De redactie zou best kunnen vermelden wanneer er een complete discussie verwijderd wordt. En als er zinnen uit een bericht gehaald worden zou dat eenvoudig aangegeven kunnen worden (bijvoorbeeld met het woord "knip" tussen rechte haken). Soms geeft de redactie commentaar in een bericht van iemand anders terwijl de oorspronkelijke schrijver van dat bericht nog steeds bij dat bericht staat. De daardoor ontstane verwarring is eenvoudig te verhelpen als de redactie een andere kleur voor de tekst zou kiezen.

Dus bij het lezen van berichten is het niet duidelijk of de schrijver daarvan het oorspronkelijk wel zo geschreven heeft. Ook zelf berichten toevoegen heeft soms weinig nut, want de hele discussie kan opeens verdwenen of verplaatst zijn.

Omdat het een forum is voor mensen met gezondheidsproblemen, kan iemand die zich beroerd voelt of slecht nieuws van een specialist of keuringsarts heeft gekregen zich negatief uiten, en het forum als uitlaatklep gebruiken. Dat is heel menselijk. Vanzelfsprekend zullen de leden van de redactie dan bepaalde dingen verwijderen. Maar als de redactie dat met zoveel onduidelijkheid doet, dan kunnen de leden van het forum zich tegen de redactie keren. Vooral als de werkwijze van de redactie overeenkomsten gaat vertonen met de werkwijze van het UWV, waar men soms "creatief" met gegevens om gaat.

Kortom: Ik denk dat het WAOcafe wel een functie vervult doordat er nieuws en informatie gegeven wordt. Het forum van het WAOcafe heeft volgens mij echter een beperkte waarde doordat de redactie bij het wijzigen en verwijderen van berichten niet transparant te werk gaat.

Naschrift
Ik liet deze pagina aan de redactie van het forum lezen, daarop kreeg ik nog de onderstaande reactie:


Beste ###,

Ik heb kennis genomen van de bijlage.

Een paar opmerkingen:
- Als je op de homepage van WAOCafe linksboven de knop Forum aanklikt, kom je bij de spelregels van het forom terecht. Daar staat duidelijk dat wij ons het recht voorbehouden reacties te wijzigen of te verwijderen.
- Verwijderen en veranderen doen we inderdaad zonder inhoudelijke toelichting. De praktijk leert dat dáár dan weer op gereageerd wordt, waarop wij dan wéér moeten' gaan reageren etc. etc. Op die manier slokt het forum veel te veel tijd op.
- Je hebt gelijk wat betreft je opmerking omtrent het weinig eenduidige beleid tot nu toe. Dit komt doodat de redactie beurtelings forumdienst draait. Ik ben, naar aanleiding van de recente perikelen op het forum, bezig eenduidige richtlijnen op te stellen over het moderaten van het forum.
- Tot slot: kritiek op de redactie wordt niet verwijderd maar geplaatst in het forum Aan de redactie.

Vriendelijke groet,

S.,
redactie WAOCafe.

Op het forum van het WAOcafe vroeg iemand die het bovenstaande had gelezen of het waar was. De redactie antwoordde daarop dat één keer per ongeluk een hele dicussie is verdwenen, maar dat die is blijven staan nadat ik het had teruggeplaatst.
Ik denk dat er meer is gebeurd dan dat alleen. Toch vond ik via de zoekfunctie van het forum nog een bericht terug (een verwijderde alinea, die ik met een tweede bericht weer had toegevoegd) dat op de normale manier niet te vinden was.
In de loop van 2005 heeft de redactie van het forum de regels nog bijgewerkt.

2010

In 2010 bleek de website van WAOCafe niet meer te bestaan.
De subsidie was al jaren eerder gestopt, maar de site heeft er nog een tijd gestaan.

Dat forum uitproberen is niet waarvoor ik mijn website heb. Dit was een uitzondering omdat het WAOcafe met publiek geld werd gesubsidieerd.

Laatste wijziging van deze bladzijde: mei 2020