Belastbaarheidsprofiel, zelf ingevuld.

2001

Aangezien het UWV nog nooit een belastbaarheidsprofiel had opgesteld, heb ik dat zelf maar gedaan. Daarbij gebruikte ik een soort formulier waarop dat was in te vullen.

thumbnail
BELASTBAARHEID (vragen betrekkinbg hebbend op wat u kunt presteren)

Wilt u indien u nog beperkingen meent te hebben, aangeven (omcirkelen) bij welke van de hieronder genoemde onderwerpen dit het gevat is en in welke mate

1. Zitten         ernstig beperkt
2. Staan         ernstig beperkt
3. Lopen         ernstig beperkt
4. Traplopen       ernstig beperkt
5. Klimmen        ernstig beperkt
6a. Knielen        ernstig beperkt
6b. Kruipen        ernstig beperkt
6c. Hurken        ernstig beperkt
7. Voorover buigen    ernstig beperkt
8. Draaien v.d. romp   matig beperkt
9. Gebruik v.d. nek    ernstig beperkt
10. Reiken (armen)    ernstig beperkt
11. Bovenhands werken   ernstig beperkt
12. Hand-/vingergebruik  matig beperkt
13. Tillen        ernstig beperkt
14. Duwen/Trekken     ernstig beperkt
15. Dragen        ernstig beperkt
16. Tocht/wind      matig beperkt
17. Stof/rook/gas/damp  licht beperkt
18. Koude         ernstig beperkt
19. Hitte         niet beperkt
20. Temperatuurwisseling matig beperkt
21. Luchtvochtigheid   niet beperkt
22. Droge lucht      niet beperkt
23. Huidcontact      niet beperkt
24. Trillingen      matig beperkt
25. Zintuigen       ernstig beperkt
26. Veiligheidskleding  niet beperkt
27. Persoonlijk risico  ?
28. Psychische inspanning licht beperkt / matig beperkt
Zijn deze beperkingen de laatste maanden afgenomen/gelijk gebleven/toegenomen

Toelichting: ingevuld op basis wat ik meerdere uren achtereen, en meerdere dagen achter elkaar kan doen.

Datum: 9 januari 2001

Handtekening: ###
Naam: D.Laatste wijziging van deze bladzijde: mei 2005