Toelichting

2000


thumbnail
toelichting

30 december 2000

Hierbij wil ik enkele dingen toelichten. Dit jaar heb ik een aantal klachten bij het G. ingediend om sommige punten wat duidelijker te krijgen, maar door de omvang van het dossier is het er niet zondermeer duidelijker op geworden.

1)   Allereerst wil ik vermelden, dat ik altijd de adviezen van mijn huisarts heb opgevolgd. Ik heb ook meerdere malen een beroep gedaan op de geestelijke hulpverlening, voor hulp of voor onderzoek, soms op eigen initiatief, en soms in overleg met mijn huisarts. Tijdens de gesprekken bij het G. heb ik wel verteld dat er problemen met mijn wervelkolom zijn vastgesteld. Maar doordat een secretaresse bij het R. een rapport verkeerd heeft overgeschreven, en doordat een rapport van reumatoloog S8. verkeerd is uitgelegd, hadden sommige verzekeringsgeneeskundigen daar een andere mening over.

2)   Vanzelfsprekend ben ik steeds onder behandeling, van voornamelijk manuele therapie. Ik heb daarvoor de juiste, serieuze behandelaars gezocht. Daarnaast heb ik aangepaste spullen gekocht of gemaakt, danwel laten maken.

3)   Mijn klachten zijn soms duidelijk te merken aan de manier waarop ik spreek; mijn gezichtsuitdrukking; de manier waarop ik me beweeg; en de manier waarop ik op een stoel zit (of probeer te zitten). Soms wordt dat objectief beschreven, maar soms wordt dat gezien als een uiting van persoonlijksheidskenmerken.

4)   De rapporten in het dossier bevatten nog steeds onjuistheden, ook de rapporten waar al correcties in zijn aangebracht. Ik wil die rapporten nog steeds laten corrigeren, alhoewel dat vrijwel onmogelijk wordt gemaakt.

D.Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2000