Opvragen bijbanen van leden Regionaal Tuchtcollege

2006

Ik stuurde onderstaande brief naar het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondsheidszorg.

thumbnail
Aan: het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris
H.

Datum : 27 februari 2006
Betreft : Opvragen hoofd- en nevenfuncties

Geachte secretaris,

Hierbij wil ik u vragen om mij een lijst met hoofd- en nevenfuncties te doen toekomen van de leden van het Regionaal Tuchtcollege die bij de beoordeling van mijn klachten zijn betrokken.

Het betreft onderstaande leden:

procedure: 99 T 107     D./E.
  • mr. H., voorzitter
  • C., geneeskundige
  • P., geneeskundige
  • mr. H., secretaris


procedure: 2001 T 63     D./L.
  • mr. T., voorzitter
  • dr. B., geneeskundige
  • dr. P., geneeskundige
  • dr. W., geneeskundige
  • mr. D., jurist
  • mr. S., secretaris


procedure: 2003 T 20     D./K.
  • mr. T., voorzitter (hierboven al genoemd)
  • mr. K., jurist
  • dr. W., arts (hierboven al genoemd)
  • dr. B., arts (hierboven al genoemd)
  • prof. dr. P., arts
  • mr. V., secretaris


procedure: 2004 O 053     D./S2.
  • mr. O., voorzitter
  • prof. dr. D., arts
  • prof. dr. B., arts
  • mr. V., secretaris (hierboven al genoemd)


Hoogachtend,
dhr. D.


Ik kreeg geen antwoord, dus ging er een aangetekende brief achteraan.

thumbnail
Aan: het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
t.a.v. de secretaris
Den Haag

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

Datum : 8 april 2006
Betreft : Opvragen hoofd- en nevenfuncties
Bijlage : Mijn brief van 27 februari 2006.

Geachte secretaris,

Op mijn brief van 27 februari 2006 heb ik nog geen antwoord ontvangen. Zou u alsnog mijn brief willen beantwoorden.

Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,
D.


Vervolgens ontving ik onderstaande brief.

thumbnail
REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
G.

De heer D.

Onderwerp: hoofd- en nevenfuncties leden

's-Gravenhage, 13 april 2006

Geachte heer D.,

Hierbij bevestig ik de goede ontvangst van Uw brief d.d. 8 april jl.

Op dit moment is het secretariaat van het College nog doende de lijst met hoofd- en nevenfuncties van de leden te complementeren. Het ziet er naar uit dat deze lijst binnen afzienbare termijn gereed zal zijn. Ik zal Uw adresgegevens op de verzendlijst plaatsen, zodat U een kopie van de ledenlijst tegemoet kan zien als deze lijst volledig gereed is.

Hopende U hiermede voldoende van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

mw. mr. V.,
secretaris


Enige tijd later ontving ik onderstaande brief met 7 kantjes als bijlage met de "Hoofd- en nevenfuncties juristen en overige leden Tuchtcollege voor de Gezondheidzorg te 's-Gravenhage".

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

De heer D.

Onderwerp: ledenlijst

's-Gravenhage, 30 juni 2006

Geachte heer D.,

Hierbij zend ik U de door U opgevraagde lijst met hoofd- en nevenfuncties van de leden van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage.

Hopende U hiermede voldoende van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
mw. mr. V. plv. secretaris


Het meest opvallende aan die lijst was dat bezwaarverzekeringsarts D2. (waar ik van 2003 tot 2006 mee te maken had) lid is van dat Regionaal Tuchtcollege. Het bleek dat zij in 2006 niet meer bij het UWV werkte, maar bij het Regionaal Tuchtcollege was gaan werken. Ook vernam ik, dat toen zij nog wel bij het UWV werkte ook al af en toe iets voor het Regionaal Tuchtcollege deed. Dus mogelijk was zij al bij het Regionaal Tuchtcollege betrokken toen ik enkele verzekeringsartsen (van dezelfde vestiging van het UWV waar zij ook werkte) bij het Tuchtcollege aanklaagde.

Laatste wijziging van deze bladzijde: juli 2006