Aanvraag voor stukken bij rechtbank

1999


thumbnail
Aan: Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

16 april 1999
betreft: verzoek voor afschrift van "93 / 732" en "94 / 432".

Zeer geachte mevrouw, mijnheer,

Indien mogelijk, zou ik graag een kopie willen ontvangen van de volgende beroepszaken, welke ik enkele jaren geleden heb gevoerd:
• reg.nr.: 93 / 732 AAW / WAO
• reg.nr.: 94 / 432

Mijn adres was indertijd: ###.
De kosten zal ik vanzelfsprekend vergoeden.

Aanvullende informatie:
De beroepszaak "93 / 732" werd indertijd samen genomen met de beroepszaak "94 / 432". Deze beroepszaken spelen een rol bij mijn huidige beroepszaak (nu bij CRvB) "97 / 847 ZW", maar de reden van mijn verzoek is dat ik een deskundige wil aanklagen bij het Medisch Tuchtcollege.

Met vriendelijke groet,
D.


Hieronder staan de nota's van de Rechtbank, die ik moest betalen.

thumbnail thumbnail
De nota's zijn 49,80 gulden en 52,20 gulden.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2009