Vraag aan klachtencommissie

1999



Aan: Klachtencommissie
t.a.v. ambtelijk secretaris

4 maart 1999
betreft: een vraag over het indienen van een klacht

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag zou ik uw advies willen omtrent het indienen van een klacht. Mijn vraag aan u is, of u mijn klacht in behandeling zal nemen, of dat ik mijn klacht beter ergens anders in zal kunnen dienen.

De situatie is als volgt:
In 1994 was ik verwikkeld in een beroepszaak tegen het G., omtrent mijn arbeidsongeschiktheid. De rechtbank heeft mij in oktober 1994 laten onderzoeken door dr. E., psychiater bij E.. Het gesprek wat ik met hem had, heb ik ervaren als een goed gesprek, maar zijn rapport bevat vele fouten. Alhoewel niet iedereen dat rapport serieus neemt, wil ik er toch een klacht over indienen.

Met vriendelijke groet,
D.




KLACHTEN COMMISSIE
ONAFHANKELIJK ORGAAN VAN E., CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De heer D.

ONS KENMERK 0211/AK
DATUM 12 maart 1999
ONDERWERP Indienen klacht


Geachte heer D.,

In antwoord op uw brief van 4 maart jl. deel ik u hierbij mee dat uw klacht betrekking heeft op een activiteit van de heer E., verricht buiten verantwoordelijkheid van E./Stichting P.. Zodoende is onze klachtencommissie niet bevoegd uw klacht in behandeling te nemen.

Ik adviseer u in beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Hoogachtend,
K.



Laatste wijziging van deze bladzijde: april 2001