Psychiater is ergens anders gaan werken

2001

In een regionale krant van 15 september 2001 staat een artikel over psychiater E2. bij zijn afscheid van de instelling waar hij toen werkte.
In dat artikel wordt hij geciteerd waarbij hij de indruk wekt dat er nooit iets op zijn werk aan te merken zou zijn. Er staat: "Mijn vakinhoudelijk werk is een onbesproken blad".

2004

Omdat ik niet wist dat de psychiater ergens anders is gaan werken stuurde ik onderstaande brief:

thumbnail
Aan: E4., afdeling "I.",
t.a.v. drs. E2., (kinder)psychiater

aangetekend met ontvangstbevestiging

21 januari 2004
Bijlagen: verslag van telefoongesprek van 8 feb. 1999, d.d. 11 november 2000.

Geachte psychiater E2.,

Op 18 maart is er een zitting bij de rechtbank in R. tussen mij en de UWV (G.), en ik denk erover, om daar een stukje uit het telefoongesprek tussen u en mij te laten horen, zoals uw opmerking dat er de afgelopen jaren van alles gebeurd kan zijn.

Zonder tegenbericht ga ik er van uit, dat ik stilzwijgend uw toestemming heb, om die opname voortaan te gebruiken. Een kopie van die opname stuurde ik u eerder al.

Indien u toch op deze brief reageert, dan wil ik ook dat u toegeeft, dat u uw beroepsgeheim geschonden heeft, door drs. K7. over uw rapport uit 1994 te vertellen.

De reden voor deze brief is, dat het UWV (G.) nog steeds op dezelfde manier doorgaat, en zich op achterhaalde gegevens blijft baseren, en ik nu met mijn zevende beroepszaak bezig ben.

Met vriendelijk groet,
D.


De bovenstaande aangetekende brief werd bij mij terug bezorgd. Hij was niet afgehaald.
Ik belde daarop met de afdeling waar psychiater E2. werkt. Die afdeling is in een apart gebouw. Maar ik kreeg te horen dat de psychiater daar al een hele tijd niet meer werkt, en ook niet meer werkzaam is bij die instelling. Hij was wel werkzaam als psychiater.


Laatste wijziging van deze bladzijde: februari 2004