E-mail aan politieke partijen

2005

De onderstaande e-mail stuurde ik op 22 juli 2005 aan de verschillende politieke partijen. Daarbij was ik vergeten om het onderwerp in te vullen.


Beste mevrouw, heer,

Hierbij wil ik u de uitvoering van de WAO door het UWV onder de aandacht brengen.
Daar heb ik zelf veel problemen mee, en ik ben van mening dat het niet alleen mijn probleem, maar dat het ook een maatschappelijk probleem is.

Ik was computerprogrammeur, en ik gebruik die kennis om mijn dossier grotendeels automatisch om te zetten naar webpagina's. Daardoor kan ik ook zelf mijn dossier bekijken, omdat in de echte papieren zoeken voor mij erg belastend is.
Mijn eigen dossier heb ik ook op Internet geplaatst (dat is nu nog anoniem): http://www.dossierd.nl/

Veel van mijn tijd, energie en geld besteed ik aan mijn beroepszaken en procedures. Maar ook de Rechtbank besteed er veel tijd aan, om zij iedere keer opnieuw mijn dossier moeten bestuderen. Maar het UWV trekt zich daar weinig van aan, en blijft op de verkeerde weg doorgaan.

Uw reactie zal ik waarschijnlijk op mijn site plaatsen.

met vriendelijke groet,
D.
(ik geef er de voorkeur aan om voorlopig anoniem te blijven)


Ik verstuurde het in de vakantieperiode, daardoor kreeg ik geen duidelijke inhoudelijke reactie. Ik kreeg als reactie het standpunt van een partij, of de mededeling dat men zich niet met individuele zaken bezig houdt, of een reactie waarbij men mij sterkte wenst, of dat ze er na de vakantie naar zouden kijken.
Na de vakantie kreeg ik nog één reactie. Die was van het CDA, en daar stond in, dat ik een klacht bij het UWV kon indienen.
Ik heb helaas niet bijgehouden hoeveel klachten ik al heb ingediend, maar daar wilde ik nog wel op reageren. Ik stuurde onderstaande brief, waarbij ik als bijlage mijn brieven deed die ik verstuurd had naar de regiodirecteur en de Raad van Bestuur van het UWV.

thumbnail thumbnail
Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. mw. V.
Den Haag

13 oktober 2005
Betreft: de werkwijze van het UWV te G./B.
Bijlagen:
* Mijn brief aan regiodirecteur B5., d.d. 10 oktober 2005
* Mijn brief aan de Raad van Bestuur van het UWV, d.d. 12 oktober 2005

Geachte mevrouw V.,

Op 22 juli 2005 stuurde ik deze e-mail naar o.a. het CDA:

Beste mevrouw, heer,

Hierbij wil ik u de uitvoering van de WAO door het UWV onder de aandacht brengen.
Daar heb ik zelf veel problemen mee, en ik ben van mening dat het niet alleen mijn probleem, maar dat het ook een maatschappelijk probleem is.

Ik was computerprogrammeur, en ik gebruik die kennis om mijn dossier grotendeels automatisch om te zetten naar webpagina's. Daardoor kan ik ook zelf mijn dossier bekijken, omdat in de echte papieren zoeken voor mij erg belastend is.
Mijn eigen dossier heb ik ook op Internet geplaatst (dat is nu nog anoniem): http://www.dossierd.nl/

Veel van mijn tijd, energie en geld besteed ik aan mijn beroepszaken en procedures. Maar ook de Rechtbank besteed er veel tijd aan, om zij iedere keer opnieuw mijn dossier moeten bestuderen. Maar het UWV trekt zich daar weinig van aan, en blijft op de verkeerde weg doorgaan.

Uw reactie zal ik waarschijnlijk op mijn site plaatsen.

met vriendelijke groet,
D.
(ik geef er de voorkeur aan om voorlopig anoniem te blijven)
U reageerde op 22 september met het volgende bericht:

Geachte heer D.,

U schrijft mij over de uitvoering van de WAO door het UWV. U heeft problemen met deze instantie. Ik dank u dat u mij van uw moeilijkheden op de hoogte brengt. U specificeert de moeilijkheden echter niet, waardoor het voor mij moelijk is hier een reactie op te geven. Ik adviseer u daarom uw klacht bij het UWV neer te leggen en/of een bezwaarschrift in te dienen. Dat kan met het formulier dat u vindt op www.uwv.nl. Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het direct online verzenden naar het Klachtenbureau. U kunt ook bellen naar het Klachtenbureau van het UWV via ###, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur (3 cpm).

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn,

V.
Disclaimer .....
Middels deze brief wil ik daarop reageren.
Ik heb namelijk al vele klachten ingediend. Ik heb ook al acht beroepszaken gehad (de zevende loopt nog bij de Centrale Raad van Beroep). Verder ben ik vier keer met een klacht naar de Nationale Ombudsman geweest, en ik heb twee verzekeringsartsen en twee door de Rechtbank aangewezen deskundigen bij het Medisch Tuchtcollege aangeklaagd.

Er loopt nog een procedure bij de Centrale Raad van Beroep, maar sinds 1997 heeft het UWV geen beslissing meer langs de rechter gekregen. Vanaf 1992 heb ik al wel meer dan 50.000,- euro aan advocaatkosten uitgegeven.

Als de Rechtbank zegt dat een beslissing van het UWV onzorgvuldig is en opnieuw gedaan moet worden, dan neemt het UWV opnieuw een onzorgvuldige beslissing. Dat kan zo door blijven gaan en daarom ben ik van mening dat de regering zich met mijn persoonlijke situatie kan bemoeien. Al was het alleen maar door te constateren dat bij het UWV de deskundigheid en de wil ontbreken om mij zorgvuldig te keuren.

Indien u specifiek wilt weten hoe onprofessioneel de verzekeringsartsen en het UWV hun werk doen, dan wil ik u graag stukken uit mijn dossier opsturen.
Hieronder geef ik enkele voorbeelden:
* Ik werd pas door een specialist onderzocht toen ik al in de W.A.O. zat, en toen had het Gak al reeds een standpunt ingenomen. De specialist stelde een lichamelijke diagnose, maar daar houdt het UWV nauwelijks rekening mee. Een verzekeringsarts beweerde zelfs dat er staat dat het psychisch bepaalde klachten zijn.
* Een andere verzekeringsarts bepaalde mijn mogelijkheden en beperkingen aan de hand van een belastbaarheidsprofiel. Er bestond op dat moment echter helemaal geen belastbaarheidsprofiel of belastbaarheidspatroon of iets dergelijks.
* Een serieus psychologisch onderzoek wordt door het UWV afgewezen, omdat het niet past bij een ander psychologisch onderzoek en een psychiatrisch rapport. Voor de laatste twee kregen de psycholoog en de psychiater een waarschuwing, maar er wordt nog steeds geen rekening gehouden met dat serieuze psychologisch onderzoek.
* De bezwaarverzekeringsarts beweert dat zij het standpunt van de primaire verzekeringsartsen moet verdedigen tenzij er argumenten zijn om daar van af te wijken. Volgens de jurist van het UWV volgt dat uit Artikel 7.11 van de Algemeen Wet Bestuursrecht. Maar daardoor worden zelfs de uitspraken van de Rechtbank en Tuchtcollege genegeerd.

Met vriendelijke groet,
D.


Daar kreeg ik geen reactie op.

Laatste wijziging van deze bladzijde: november 2005