Financiële kosten 2008

Eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand (22 jan.) 92,00.
Enveloppen, postzegels, tefefoon, etc. 10,00

Totaal 102 euroToelichting:
In 2008 had ik twee procedures lopen bij de Centrale Raad van Beroep. De ene procedure deed ik zelf, de andere mijn advocaat via gesubsidieerde rechtsbijstand. Die procedures lagen in 2008 te wachten om behandeld te worden.


Niet meegetelde kosten:
Domeinnaam en site hosting: 20,23 + 85,68.


Laatste wijziging van deze bladzijde: mei 2009