Kritische functionele mogelijkhedenlijst

2006


thumbnail thumbnail thumbnail
Kritische Functionele Mogelijkheden Lijst

Deze lijst geeft een overzicht van mogelijkheden om in het algemeen gedurende een hele werkdag (tenminste 8 uur) te functioneren. Beperkingen van deze mogelijkheden ten opzichte van normale waarden worden in aparte rubrieken weergegeven, voor zover deze naar het oordeel van de verzekeringsarts uitingen zijn van ziekten, gebreken of ongevallen. Als normale waarden zijn die niveaus van functioneren gekozen die het dagelijks leven regelmatig vereist. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn incidentele piekbelastingen boven de aangegeven niveaus van functioneren eveneens mogelijk. Deze lijst is niet geschikt voor toepassing los van een verzekeringsgeneeskundige rapportage waarin de mogelijkheden en beperkingen aan de hand van een probleemanalyse in hun onderlinge samenhang beoordeeld, gemotiveerd en beschreven zijn.

Verzekeringsarts: K4.
Client: D.
Sofinummer: ###
Geslacht: Man
Onderzoeksdatum: 03-02-2006
VA-mutatiedatum: 03-02-2006 14:18
Uren: 40,00
Laatste/huidige werk: programmeur
Werkhervatting:
Versie FML: November 2002

Conclusie
De client beschikt over duurzaam benutbare mogelijkheden

Toelichting
De client heeft beperkingen ten opzichte van normaal functioneren (zie rubrieken)

1   Persoonlijk functioneren

9   Specifieke voorwaarden voor het persoonlijk functioneren in arbeid (is het functioneren in arbeid door de genoemde beperkingen, of het daarop gerichte compensatiegedrag, afhankelijk van specifieke voorwaarden?)
7   ja, de client is aangewezen op werk zonder veelvuldige deadlines of productiepieken
2   Sociaal functioneren

8   Omgaan met conflicten
2   sterk beperkt, kan meestal geen conflicten hanteren
3   Aanpassing aan fysieke omgevingseisen

1   Hitte
1   beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp. boven 30 graden


2   Koude
1   beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
niet langer dan 5 minuten bij temp. onder 10 graden


8   Trillingsbelasting 1   beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
geen forse trillingsbelasting (nek, rug).
4   Dynamische handelingen

1   Dominantie
1   rechts

6   Werken met toetsenbord en muis
1   licht beperkt, kan zo nodig gedurende de helft van de werkdag (ongeveer 4 uren) toetsenbord bedienen en muis hanteren (beleidsmedewerker)
Toelichting Verzekeringsarts
Niet te lang aaneengesloten per keer.


9   Frequent reiken tijdens het werk
3   sterk beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 300 keer reiken

11   Frequent buigen tijdens het werk
2   beperkt, kan zo nodig tijdens elk uur van de werkdag ongeveer 150 keer buigen

12   Torderen
1   beperkt, namelijk.....
Toelichting Verzekeringsarts
kan de romp wel tenminste 45 graden draaien, maar is qua frequentie beperkt. zie ook vorige item als richtsnoer.


13   Duwen of trekken
1   beperkt, kan ongeveer 10 kgf duwen of trekken (volle vuilniscontainer)

14   Tillen of dragen
1   licht beperkt, kan ongeveer 10 kg tillen of dragen (peuter)

16   Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur)
1   beperkt, kan niet tijdens ongeveer een uur per werkdag frequent lasten van ongeveer 15 kg hanteren

17   Hoofdbewegingen maken
1   beperkt, kan het hoofd beperkt bewegen
Toelichting Verzekeringsarts
rotatie is beperkt, 30 graden links en rechts is mogelijk


21   Klimmen
1   licht beperkt, kan tenminste een huishoudtrap op en af
6   Werktijden

1   Perioden van het etmaal
1   beperkt, kan 's nachts niet werken (00.00 - 06.00uur)

1   Perioden van het etmaal
2   beperkt, kan 's avonds niet werken (18.00 - 24.00uur)
Toelichting Verzekeringsarts
geen wisselende diensten

De versie die ik ontving en hierboven staat is de "Kritische functionele mogelijkhedenlijst". Dat is de lijst met enkel opgesomd waar beperkingen zijn. De volledige lijst is de "Functionele mogelijkhedenlijst". Deze bleek ook in het dossier te zitten:
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


In het dossier zaten ook een paar schermafdrukken:
thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2006