Briefwisseling over term mogelijk passief-agressief

2002

Door sociaal-psychiatrisch verpleegkundige mevr. K9. is in 1992 bij een eerste aanmeld-gesprek opgeschreven dat ik mogelijk passief-agressief zou zijn. Deze term is niet alleen zonder goede reden opgeschreven, maar wordt ook nog eens door dokters verkeerd uitgelegd.
Daarom heb ik in 2002 daarover wat briefwisseling gehad.

Later vroeg ik of de instelling wilde uitleggen wat die term "passief-agressief" nu eigelijk betekende.

thumbnail
Aan: Raad van Bestuur E.

11 juni 2002
betreft: verzoek voor uitleg over term "mogelijk passief-agressieve persoonlijkheid"

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hierbij wil ik u vragen of u een term uit de psychologie (uit 1992) kunt verduidelijken. Het betreft de term "mogelijk passief-agressieve persoonlijkheid". Volgens de vestiging in M. kon ik deze vraag aan u voorleggen.

In 1992 heeft sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige mevr. K. in een eerste evaluatiegesprek opgeschreven, dat ik een "mogelijk passief-agressieve persoonlijkheid" zou hebben. Zij noteerde de code 301.84.

Inmiddels weet ik dat het een term uit de DSM-IIl-R classificatie betreft. Een juiste uitleg is voor mij van belang, omdat iedere arts die zich daarover heeft uitgelaten, die term verkeerd heeft opgevat. Volgens mij heeft een verkeerde uitleg van die term ook invloed gehad op beslissingen van het G.. Inmiddels behandelt de rechtbank opnieuw de beslissingen van het G. uit 1993 en 1994. De zitting daarvan is in augustus, en daarvoor is het van belang, dat ik duidelijk kan maken, wat die term in 1992 inhield.

Gaarne zie ik uw reactie tegemoet.

met vriendelijke groet,
D.


Hieronder volgt het antwoord:

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
E.
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Raad van Bestuur

De heer D.

ONS KENMERK 0360/JB/RP
DATUM 22 juli 2002
ONDERWERP Uitleg

Geachte heer D.,

In uw brief van 11 juni jl. informeert u naar een nadere uitleg over de term "mogelijk passief-agressieve persoonlijkheid". Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij de omschrijving uit het 'Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition' die binnen onze organisatie hiervoor wordt gehanteerd.

Ik vertrouw erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
B.
zenuwarts/vice-voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE(N) 1


Bij bovenstaande brief zat als bijlage een kopie uit het DSM-IV boek. Ik denk niet dat het geoorloofd is, om dat letterlijk hier weer te geven. De beschrijving van de term passief-agressief beschrijft een wel zeer vervelend persoon. Dus dat heb ik niet aan de rechtbank overhandigd, dan zou misschien iemand kunnen denken dat één of meer van die dingen op mij zou slaan. Verder betreft het de DSM-IV standaard, terwijl in 1992 de DSM-III-R werd gebruikt.

Als oplossing schreef ik onderstaande brief aan klinisch psycholoog dhr. drs. K7., die daarover wat gezegd had.

thumbnail
Aan: E., volwassenzorg
t.a.v. drs. K7., klinisch psycholoog

(aangetekend met ontvangstbevestiging)

26 juli 2002

Geachte drs. K7.,

In uw verslag van 1992 gebruikt u de term "mogelijk passief-agressief". Omdat die term door artsen verkeerd wordt uitgelegd, wil ik voor een procedure bij de rechtbank uitleggen wat die term wel betekend. Dat wil ik doen, aan de hand van onderstaande bevestiging.

Hierbij bevestig ik dat op 8 januari 2001, in het bijzijn van mijn begeleider, de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, u het volgende heeft gezegd:

Volgens u wordt bij het R. (tegenwoordig onderdeel van E.) onder passief-agressief verstaan, dat iemand iets blijft ontkennen wat volgens een medewerker van het R. wel zo is, en er een situatie onstaat van "nee", "ja, maar", enzovoorts.

Het voorbeeld dat u daarbij gaf, zal ik niet herhalen, omdat het zo niet gegaan is. De term "mogelijk passief-agressief" is namelijk door een sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige bij het eerste evaluatiegesprek opgeschreven.
En in uw brief aan het G., d.d. 19 november 1992, is ten onrechte het woord "mogelijk" weggevallen.

Indien u hierop wilt reageren, dan kunt u uw reactie vóór de zitting aan mij sturen. Deze brief zal dan niet zonder uw reactie aan de rechtbank overlegd worden. De zitting bij de rechtbank is waarschijnlijk op 18 september 2002.

Met vriendelijke groet,
D.


Op deze brief kreeg ik geen reactie.
Er zit trouwens een schrijffout in. Het woord "onstaat" moet "ontstaat" zijn.


Laatste wijziging van deze bladzijde: september 2003