Letterlijk verslag met arbeidsdeskundige

2006


thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
letterlijk verslag
van het gesprek bij de arbeidsdeskundige
op 27 maart 2006

datum van gesprek : 27 maart 2006
locatie : UWV te Goes
arbeidsdeskundige : dhr. L1.
ook aanwezig : mijn begeleider

1 december 2006
D.

L1.: Goeden middag.
Begeleider: Goeden middag.
D. : D..
L1.: L1..
D. : Mijn begeleider kent u nog wel van de vorige keer.
L1.: Ja, van gezicht wel. Hoe was uw naam?
Begeleider: ###.
L1.: Juist. Dan ga ik eens kijken waar 58 is. Dat is hier. Die eerst weg.
D. : Ja, bedankt. Ik wilde dit gesprek weer graag opnemen.
L1.: Dat is Prima. Dan krijg jij die terug. Die is van mevrouw P2.. Die zei van: goh als je hem ziet. Want zij gaat uh, wat is het, juli of zo, er uit. Ze zegt dan uh, en hij wil het bandje hebben, geef hem dan eens terug.
D. : Nee, nee liever niet.
L1.: Liever niet. Dan hou ik hem hier.
D. : Want dat is nog lang niet afgerond, dat, dat,
L1.: Nee, dat, kijk, andere spul dat hem ik hier ook in zitten.
D. : Ja.
L1.: Maar zij zei mij dat, omdat zij de dienst gaat verlaten. Dus ik zeg gewoon tegen haar van: "goh, houd het hier". Geen enkele punt, ja?
D. : Uhm, ik, dat, vorige keer, dat is uitgewerkt, ja,
L1.: Wil je je jas misschien uitdoen? Dan heb je er straks meer aan. Ja, je mag hem aanhouden.
D. : Ik hou hem liever aan.
L1.: Ja, prima. Maar, ik zeg het alleen maar even omdat je, het is buiten wel warm hè?.
D. : Nha, beter dan de afgelopen tijd.
L1.: Ik ben net buiten geweest en ik vond het lekker van temperatuur.
D. : Dit heeft verder, ja, de waarde, ik denk dat het geen waarde heeft, maar dat doe ik voor de volledigheid. Dus dat is dan de uitwerking van vorige keer.
L1.: Prima.
D. : Bij dokter K4. was het toch nog belangrijk, maar, ja.
L1.: Ja. Goed. Uh, ik heb je uitgenodigd, uh in verband met de hernieuwde beoordeling. Ik ben dus met K4. in overleg geweest voor dat ik met jou hier aan tafel zit. Want de vorige keer was het zo, was je eerst bij K4. geweest, en toen heb ik gezegd: "goh dat, de herbeoordeling ASB zit er aan te komen". Wat daaruit komt wist ik niet, weet ik nu wel. Dus vandaar dat ik je nou heb opgeroepen. En gelet op de, de briefwisseling tussen jou en K4. nadat hij het verslag heeft opgesteld, heb ik hem het laatst van hem begrepen dat hij je een uitvoerige verklaring heeft gegeven op papier, wat betreft zijn standpunt.
D. : Dat klopt. Die heb ik vorige week ontvangen, maar die heb ik nog niet helemaal doorgelezen.
L1.: Oké, maar dat, dat heb ik dan van hem vernomen.
D. : Maar hij schrijft dacht ik achteraan dat het daarmee, wat hem betreft, afgerond is.
L1.: Ja.
D. : Dus,
L1.: Ja, dus hij zegt ook tegen mij: "mijn, mijn medische visie staat vast".
D. : Ja.
L1.: Jullie zijn met elkaar in overleg geweest. Maar hij heeft gezegd van: "kijk, dat is mijn visie", uhm, en hij, hij schrijft dus niet voor jou op dat dat zeg maar nog een opening is, dat hij nog links en rechts iets zal veranderen. Dus de visie van hem met betrekking tot het laatste onderzoek, die staat vast. En dat is voor mij van belang, want als het namelijk zo is dat ik een onderzoek doe terwijl hij bijvoorbeeld nog items zou wijzigen. Dan betekend het gewoon dat ik mijn onderzoek niet moet starten. Hè, dus vandaar dat ik van hem wil weten: "is dat de eindversie of komt er nog een bijstelling?". Nou, van hem komt er geen bijstelling. Als het goed is heb je het laatst nog een keer een een, ja een uit, een behoorlijke uiteenzetting van hem gekregen.
D. : Ja, dat moet ik nog doorlezen, maar,
L1.: Prima. Nou, dan doe ik net zoals de vorige keer, toen ik verteld heb hoe het in elkaar zit, ga ik niet allemaal heel uitgebreid doen hoor, dat heeft allemaal geen nut natuurlijk. Tenminste, lijkt mij, uh en ik speel dus nu in op de visie van de arts zoals die laatstelijk bij de herbeoordeling jou beoordeeld heeft.
D. : Ja.
L1.: Hetgeen wat daarvoor zit, daar blijf ik vanaf, want daar kan ik niks aan doen. Ik ben de arbeidsdeskundige en ik doe dat onderzoek aan de hand van de medische bevindingen en dan gelet op de huidige richtlijnen die er vanuit de regering gekomen zijn in verband met de herbeoordelingsoperatie. Vorige keer was de beoordeling op de oude methodiek en nu in feite gewoon op de nieuwe methodiek. En de nieuwe en oude verschilt hierin, dat eigenlijk alleen met betrekking tot het aantal functies, uh er nu een beperking, een verruiming voor ons ligt, maar een verarming/verschraling eigenlijk voor de mensen. Namelijk dat we drie arbeidsplaatsen moeten hebben per functie en het moeten ook drie functies zijn. Terwijl dat voorheen dus drie keer tien respectievelijk zeven arbeidsplaatsen was. En dan ligt het eraan of de arts ja dan nee urenbeperkingen opstelt enzovoort enzovoort. En dat bepaalt natuurlijk ook sterk de mate van arbeidsongeschiktheid. Dan pak ik toch even dat verhaal van uh K4. erbij. Want dat is voor mij het vertrekpunt. Dan wil ik jou vertellen wat ik dus gedaan heb. Ik heb zijn verhaal uh gepakt met betrekking tot de belastbaarheid en dan komt er voor mij in feite naar voren aan de hand van zijn bevindingen, dat met betrekking tot de beperkingen die nog aanwezig zijn, die hij vaststelt, er beperkingen zijn op persoonlijk functioneren op het gebied van deadlines en productiepieken. Dus eigenlijk zegt hij daarmee: "je moet niet te stresserend werk hebben". Op sociaal functioneren zegt hij: "je bent niet de persoon die uh conflicten kan hanteren, dat moeten we zien te voorkomen", ja? Ja, ik zie je lachen, je zegt niks, maar.
D. : Ja, mijn uh,
L1.: Maar ik zie je, je gezicht uh betrekken, dus,
D. : Tussen UWV en mij, dat is een conflict. Op het werk was er geen conflict.
L1.: -oop ik niet, maar hij schrijft dit op, denk ik niet zijnde het conflict tussen uh het UWV en jou, maar hij zegt gewoon in zijn algemeenheid "conflicten". Ja, dat, dat is zijn visie, dus dat hanteer ik. Want stel dat dat niet het geval was, dan zou ik kunnen zeggen: "goh, nou dan zijn er misschien nog een heleboel andere functies". Ja? Maar ik zal je dat straks uitleggen. Ditte, zegt hij, daar liggen de beperkingen. Temperaturen boven 30 graden. Nou in Nederland zul je die niet veel, veel hebben, maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan werken bij ovens en dergelijke. Koude, precies hetzelfde, uh vriescellen, nou. Trillingsbelasting, hij zegt geen forse trillingsbelasting nek-rug. Dan geeft hij verder even aan dat jij in principe rechts bent en uh dat je met werken met toetsenbord-muis niet te lang aaneengesloten per keer achtereen moet werken. Dus je kan wel iets, maar je moet bijvoorbeeld geen uh, nou wat zal ik zeggen datatelefoniste worden, waarin je hele dagen dat typewerk moet doen. Dat staat hier. Frequent rijken, buigen, torderen, liggen beperkingen. Je kan wel je romp draaien, maar hij zegt uh: "maximaal 45 graden". Duwen-trekken ligt een beperking, 10 kilo. Dus daar beperkt hij je sterk. Ook tillen-dragen en uh frequent zware lasten hanteren zegt hij, maximaal 15 kilo. Hoofdbeweging, je, het roteren, is beperkt tot 30 graden. Uhm, 30 graden links en rechts mogelijk, zegt hij. Dus je, het kan wel, maar het is beperkt, zodra jij in een functie zou zitten waar het heel sterk omgedraaid moet worden, zegt hij: "niet doen". Klimmen, daar geeft hij aan: "licht beperkt". Je kan wel een huishoudtrapje op, maar we moeten je niet bijvoorbeeld een ladder met weet ik hoeveel treden op laten gaan. En werktijden geeft hij aan, dat je 's nachts van nul tot nul-zes uur niet kan werken en 's avonds van zes tot vierentwintig uur. Dus eigenlijk zegt hij daarmee, er liggen beperkingen op avond-nachtarbeid, overdag: geen probleem. Hij geeft mij niet aan dat er een urenbeperking voor arbeid is, dus in feite zegt hij: gewoon normaal een fulltime dag.
D. : Ja, nou dat is het punt eigenlijk. Dat is gewoon fysiek, gewoon ja letterlijk onmogelijk.
L1.: Onmogelijk ja. Dan adviseer ik je, maar dat zul je al vaker gehoord hebben, omdat ik K4. met name gevraagd heb, gelet op jouw berichtgeving, ga je daar bijstelling doen?: "Nee". Dan zeg ik, dan moet je dus wederom bezwaar maken tegen deze beslissing.
D. : Ja, dat wordt mijn negen, mijn negende beroepsprocedure.
L1.: Sorry.
D. : Dat wordt mijn negende beroepsprocedure.
L1.: Ja, ik kan er helaas niks anders aan veranderen.
D. : De afdeling Bezwaar en Beroep, die moet nog een nieuwe beslissing maken.
L1.: Voor de vorige?
D. : Van een vorige.
L1.: Ja.
D. : Dat wordt dan de tiende.
L1.: Dat zou kunnen. Ja, kijk als jij het oneens bent, kan ik alleen maar zeggen: als je het oneens bent, dan kun je dit laten toetsen door in bezwaar, een andere arts, een andere arbeidsdeskundige en eventueel weer de gang naar de rechter. Maar K4. die zegt dus uh: "geen urenbeperking" en hij heeft er ook nog bij gezegd van: "geen wisselende diensten". Dus je moet uh wel proberen in een uh, in een gelijk patroon te zitten. Dat is zijn visie, daar werk ik mee en ik doe daarmee het onderzoek. Ja?
D. : Ja.
L1.: Maar goed je bent verder, zul je misschien nog re, je reageert sowieso omdat je zegt: "goh, ik ben het er niet mee eens". Maar het is wel van belang, of ik hier dus bijvoorbeeld 38 uur heb staan, waar ik vanuit kan gaan of dat de arts jou beperkt tot 20 uur. Want als hij je beperkt tot 20 uur ten opzichte van normaal, ja, dan praten we sowieso al over een klasse van de helft: 45-55. En nou zoek ik dus naar functies die zouden passen, gelet op de beperkingen en de opleidingsmogelijkheden, maar uitgaande van een fulltime aantal uren net zoals dat je voorheen gemaakt hebt. Ja? Dat is de methodiek hè?
D. : Jaha, dat begrijp ik, maar met de realiteit heeft het weinig te maken, vind ik.
L1.: Ja dat vind jij. Nogmaals, ik zeg dus, als arbeidsdeskundige, ik ben in goed overleg met K4. getreden met betrekking tot de bespreking die ik nu moet gaan doen aan de hand van zijn conclusie. Hij blijft bij zijn standpunt met betrekking tot de items die hier liggen en als je het dan niet eens bent met dat medisch verhaal, dan kan ik alleen maar zeggen: "ja dan moet je bewaar aantekenen".
D. : Ja, nee, maar goed, daar ging ook die briefwisseling tussen uh, dokter K4. en mij,
L1.: Die ging daarover.
D. : Die ging daarover, dus dat dat gaat gewoon zo door.
L1.: Prima. Nee maar dan, ik heb er behoefte aan om te vertellen hoe ik er als arbeidsdeskundige,
D. : Dat begrijp ik.
L1.: nu in zit, wat mijn vervolgende, wat mijn volgende stap is.
D. : Ja.
L1.: Maar wat de vertrekpunten zijn, opdat jou duidelijk is dat ik nu handel aan de hand van de vastgestelde belastbaarheid laatstelijk door K4.. En daar zit een heel verhaal voor, dat snap ik, maar daar kan ik niks aan doen. Ja? Nou wat ik gedaan hebt, net zoals de vorige keer, is gekeken naar je je opleiding uh, de beperkingen. En dan heb ik dus een hulpmiddel middels de computer die mij functies presenteert. De bedoeling is te zoeken naar het hoogste loon wat eventueel passend zou zijn en dan moet ik de functies op een goudschaal leggen en afwegen met betrekking tot eventuele signaleringen in het systeem.
D. : Mag ik daar iets over vragen?
L1.: Ja dat mag.
D. : Dat, ja, sommigen hebben het over een 'black box', maar kan ik dat computerprogramma thuis eens uitproberen?
L1.: Nee. Dat uh,
D. : Oh.
L1.: Als jij hier zou werken dan mag je dat hier uitproberen. Maar dan moet je hier dus gemachtigd zijn om om dat systeem te hanteren. Ik als arbeidsdeskundige mag dat bijvoorbeeld. Er zijn andere arbeidsdeskundigen die dat dus ook kunnen en bijvoorbeeld een Arbo Dienst, waar een Arbo-arts ons moet informeren in termen van dat CBBS-systeem, die hebben ook op een bepaald niveau daar een ingang in. Maar het is een door de overheid eigenlijk opgezet overgenomen systeem, waarin analisten, arbeidsdeskundigen, een heleboel functies beschreven hebben op een heleboel punten: zitten, lopen, staan, trekken, tillen hè, en bijvoorbeeld ook psychische, maar ook sociale factoren. En wat er dan gebeurd is dat dat niet in een 'black box' maar ik noem dat maar in die 'witte box' gestopt wordt en die functies zijn beschreven op taak, inhoud, maar ook qua belasting en hoofdtaken. En dan gaan we dus kijken, gelet op de signaleringen die naar voren komen, wat zou er nou technisch mogelijk zijn. En wat ik zoek is dus wat arbeidskundig-medisch verantwoord is. En als hier bijvoorbeeld een functie bijstaat, ik noem nu maar iets raars hoor, uhm parkeerwachter en je hebt een vreselijke hekel aan uh parkeerwachters, dan ga ik jou nooit verplichten om parkeerwachter te worden. Alleen kom ik misschien wel samen met de arts tot de conclusie dat je medisch-arbeidskundig gezien in staat bent om dat werk te doen. Maar je hebt daarin altijd een eigen keus. Maar de functies die ik nu heb, dat zijn functies waarbij ik dus getracht heb te letten op hetgeen wat je in het verleden gedaan hebt en daarnaast de beperkingen in ogenschouw nemend. Want er zitten misschien best leuke dingen bij die ik weggeknikkerd heb, omdat namelijk de belasting in die functie te zwaar was. En dat zie jij allemaal niet, en dat maakt jou nieuwsgierig met betrekking tot die black box. Ja, snap ik. Nou, je weet, jij, het dossier is van jou hè?.
D. : Ja.
L1.: Je kan altijd in dit dossier kijken. Alleen je kan niet in die black bok kijken bl kijken, want dit is een deel uit de black box.
D. : Ja, dat begrijp ik.
L1.: Ik heb wel een voorblad en in dat voorblad daar zie ik bijvoorbeeld, als ik signalen van de arts in het systeem zet, met wat toevoegingen die ik moet doen om mijn onderzoek te doen. Dan signaleert het systeem mij functies en die signaleert bijvoorbeeld in de klasse minder dan 15, signaleert die er 54, 15-25: 38, voor klasse 25-35: 57, 35-45: 33. En ik kan ook lezen hoeveel functies die qua belastbaarheid bijvoorbeeld geëlimineerd heeft en dan zijn dat bijvoorbeeld qua belastbaarheid zijn dat 2443 functies die niet in aanmerking komen en die hebben 19.457 arbeidsplaatsen. Nou laat ik jou die niet zien,
D. : Nee.
L1.: Want die zijn niet relevant. Ik laat je dus alleen zien wat wij gekozen hebben, en gemotiveerd waarom dat dan eventueel past. Ja, anders dan uh, ja dan wordt het dossier uh weet ik het hoe dik. Snap je? Goed, nou ik uh kom tot de conclusie dat er passende functies zijn, uhm ik heb er een heleboel, die die noem ik zo dadelijk. En het lijdt wel tot een verlies, maar dat verlies dat komt uit in de klasse 15-25. En dat gaat,
D. : Is de laagste klasse.
L1.: Nee, er is een nog lagere klasse, dat is de klasse minder dan 15.
D. : Uhm,
L1.: En minder dan 15 betekent dat je minder dan 15% arbeidsongeschikt bent en geen uitkering krijgt en de klasse 15-25 houdt in dat er een verlies is tussen je oude verdienste en de verdiensten die horen bij deze functies. Tussen de klasse 15 en 25 in, namelijk, dan moet ik even spieken, 18,93% kom ik op uit en dat houdt dus in dat de klasse wordt: 15-25.
D. : En daar hoort nog een uitkering bij.
L1.: En daar hoort een uitkering bij van 14%. En jij zit dus nu, laatstelijk, voor zover ik weet, even los van bezwaarzaken en noem maar op. Uh, je zit nu in 55-65, hè want mijn voorlaatste opmerking, laatste ja, vo, nee, de de vorige beoordeling moet ik zeggen. Dit is de laatste. Maar de vorige beoordeling, toen heb ik dus uhm een hogere klasse daar uit gekregen. Dat weet je hè?
D. : Ja.
L1.: Ja. Toen is die iets, is die uitkering omhoog gegaan.
D. : Eén klasse omhoog gegaan.
L1.: Ja. Ja? Nou de functies die ik gevonden heb zijn bijvoorbeeld: calculator, elektro, samensteller, metaalwaren, ik heb een elektronicamonteur. Ik had nog een functie chauffeur bijzonder vervoer bestel- personenwagen, maar die heb ik weggelaten gelet op onder andere de mogelijkheid van trillingsbelasting nek-schouder. Dus ik heb voor mezelf gezegd: "die haal ik weg". Ja? Administratief medewerker, correspondent, een productiemedewerker textiel, geen kleding, controleur/tester elektronische apparatuur, archiefmedewerker, medewerker bibliotheek. Die hebben allemaal arbeidsplaatsen, die hebben minimaal drie arbeidsplaatsen, anders mag ik ze niet meenemen. Hè, want er staat hier bijvoorbeeld nog een medewerker bank/kassier. Dan zag ik onder bepaalde omstandigheden, gelet op de beperkingen ook dat werk kunnen doen, maar die heeft maar één arbeidsplaats, dus die neem ik voor de schatting niet mee. Dan zijn de drie bovenste functies, die geven het hoogste loon aan wat je per uur zou kunnen verdienen en ik kom op een gemiddelde uurloon, ik pak de tweede in hoogte, van 11,78 en die 11,78 die moet ik afzetten tegen jouw oude loon omgerekend naar heden. En dan heb ik geïndexeerd naar februari van dit jaar. In februari van dit jaar zou jouw oorspronkelijke loon zijn 14 euro 53. Nou dat afgezet tegen die 11,78 die ik hier vind, betekent dat die 18,93 waar ik het net over had. Nou maak ik even een stapje vooruit. Je gaat in bezwaar. Ik kan, uh, jou straks een formulier in laten vullen, als je dat wilt, om de beoordeling in het kader van de ASB, uh technisch gezien, financieel voorlopig even soepel te laten verlopen. Daar is een mogelijkheid als je geen recht op WW zou hebben, om dan een tijdelijke regeling inkomens-aanvulling te krijgen. Die kun je aanvragen. Dat formulier heb ik hier, als je zegt: "dat wil ik", dan kan ik in ieder geval zorgen dat de WAO-uitkering die gaat wijzigen, maar die gaat pas wijzigen, formeel, twee maanden na datering van mijn brief. Dat dan aansluitend een WW- dan wel TRI-uitkering moe, kan komen. Als je zegt: "moet je luisteren, ik kan niet werken", dan ben je ook niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, dan wordt de WW wordt moeilijk. Dan kan ik los daarvan, kunnen we wel een TRI-uitkering verstrekken. En die TRI-uitkering die kan duren maximaal een half jaar. En die kan aansluitend aan de wijziging van de klasse. Dan heb je misschien in bezwaar de uitspraak. Stel dat Bezwaar je gelijkstelt, dan dan heb je in ieder geval financieel dezelfde uitkering. Stelt Bezwaar je niet in het gelijk, dan zul jij waarschijnlijk de volgende stap maken naar de beroepsrechter. Neem ik aan? En als je dat doet, ja dan, dan ben ik de termijnen kwijt, want normaal gesproken, dat weet je zelf, duurt dat effe iets langer dan die paar maanden waar wij over praten.
D. : Ja, vooral als het overnieuw moet, dan zit je zo aan uh vijf,zeven jaar.
L1.: Ja nou dat vind ik gewoon uh belachelijk, bezopen dat het zo lang kan en mag duren.
D. : Maar,
L1.: Ik zeg het hè, terwijl jouw apparaat daar ligt, maar daar blijf ik dus bij. Ik, dat, dat vind ik belachelijke termijnen.
D. : Ja, eh ik kan ook vertellen wat ik belachelijk vind.
L1.: Nee, maar goed, dat stellen we dan samen vast, dat dat het zo is. Maar misschien ben jij nog wel andere dingen, nog wat meer belachelijk, ja, dat kan.
D. : Ja. Dat gaat over het UWV natuurlijk.
L1.: Ja ja.
D. : Um, moet ik, ja, ik denk dat dat misschien te ingewikkeld word.
L1.: Wat?
D. : Ik heb natuurlijk geen hypotheek en geen gezin te onderhouden.
L1.: Nee.
D. : En omdat ze, lange processen zijn en achteraf wordt het toch berekend, misschien moet ik dat niet doen denk ik.
L1.: Wat niet doen?
D. : Vooruitlopend uh,
L1.: Die TRI bedoel je?
D. : Nee, wat u zei, die aanvragen voor ehh.
L1.: WW of TRI.
D. : Nee, u had het net over een derde.
L1.: Hoe bedoel je een derde?
D. : Oh ik dacht dat u, ik dacht dat u vertelde dat er iets was dat je uitkering door kon lopen ter, zolang het beroep loopt.
L1.: Nee, nee nee. Ik vertelde dus, de uitkering wordt gewijzigd per toekomst datum. Over twee maanden na datering van mijn brief.
D. : Ja.
L1.: Dan kun je normaal gesproken WW aanvragen. Als je je niet beschikbaar stelt zegt die WW: "je bent niet beschikbaar, dus je krijgt geen WW". Dan vertel ik je dat in het kader van de ASB-herbeoordelingen er een maatregel ligt van de overheid die zegt dat mensen die ten gevolge van de ASB-maatregel naar beneden gaan en dit is dus het aangepaste schattingsbesluit waar we over praten. Daarvoor komt de keuring nu. Dat mensen die ten gevolge daarvan de uitkering verliezen/verlaagd worden, dat dat aangevuld kan worden tot maximaal 6 maanden na wijzigingsdatum.
D. : Ja, oké, nu begrijp ik het.
L1.: En daar heb ik een formulier voor. Dat wil ik samen met je invullen, dan is het in ieder geval gedurende de eerste twee plus zes maanden, acht maanden, blijft die uitkering op hetzelfde niveau. En dan heb ik dat na verteld van, als dan in bezwaar je in het gelijk gesteld wordt, ja goed, dan moeten we zaak overnieuw doen, komt er een oplossing, voor jou. Is in bezwaar, blijven ze bij het standpunt dat de arts en ik het goed gedaan hebben conform de regels, dan moet je weer beroep, dan ga je naar de beroepsrechter zei ik. En dan hadden we het over die, zoals wij zeiden, belachelijke termijnen.
D. : Ja, ja.
L1.: Maar dat is gewoon ja.
D. : Ik voelde mij niet zo lekker, dus ik ben al duf en ik heb ook nog pijnstillers genomen, dat helpt er ook niet echt,
L1.: Prima, maar je snapt hem nu.
D. : Maar die TRI, bestaat er een kans dat ik die terug moet betalen.
L1.: Eh nee, eh de TRI dat is gewoon, dat dat is een recht wat je hebt.
D. : Dat is een aanvulling.
L1.: Dat i, dat is een recht wat je hebt als verlengstuk van het intrekken van de uitkering.
D. : En als mijn uitkering toch hoog blijft dat wordt het vanzelf verrekend.
L1.: Als het voor, als het om hoog zou blijven en je haalt straks je gelijk, ja dan zeggen we van: luister, wat is er betaald,
D. : Ja, oké.
L1.: Uh wat moet er nog aangevuld worden. Maar het is niet zo, dat als je je in je ongelijk gesteld wordt in bezwaar en ook nog eens keer door eventueel door de beroepsrechter, de rechter hè, dat we dan zeggen: dan moet die TRI terugkomen. Nee, die TRI is gewoon een wettelijke maatregel, iedereen die naar beneden gaat, die kan die TRI aanvragen.
D. : Oké.
L1.: Ja, als je hem aanvraagt en je vindt volgende week werk en je werkt 40 uur, ja dan snap je natuurlijk dat die TRI-uitkering, dat die dan stopt hè? Als je meldt dat je werkt.
D. : Ja.
L1.: Dus het is niet zo dat dat en-en is. Maar in jouw situatie is dit, denk ik, in ieder geval iets dat, vind ik, dat je moet oppakken. Dus daarom roep ik het nu al en heb ik het meegenomen om dat samen met je in te vullen, en dan bespaar ik je een extra procesgang, maar dan vullen we dat samen hier in. Dan doe ik het zo dat als je het ingevuld hebt, krijg je een kopie van mij mee, wat je hebt ingevuld. Dan weet je ook nog eens een keer straks van goh, ik heb dat formulier ingevuld.
D. : Oké.
L1.: Ja? Uh, moet ik uitgebreid de functies uh met je doornemen of zeg je van uh,
D. : Nee hoor, dat is, zo theoretisch voor mij.
L1.: Ja, ja, ik roep toch even wat en als je zegt van: "he uh, hou er mee op", dan hou ik er mee op. Ik heb calculator staan, er staat een MBO-diploma niveau elektrotechniek en uh volgens mij heb je dat niveau want je bent een HTS-er. Bijvoorbeeld samensteller hydraulische componenten is de volgende functie, vragen ze VMBO niveau. Ervaring staat alleen voor aanname wordt in de praktijk getest op fijne m, motoriek. Dus je moet wel iemand hebben, die uh, die in staat is om, om iets met z'n handen te doen, kun jij. Assemblage medewerker, VMBO-diploma, ervaring niet noodzakelijk. Chauffeur, heb ik gezegd, die heb ik weggehaald, gelet op de mogelijkheid van trillingsbelasting. Hoewel je hebt tegenwoordig ook stille auto's, maar je kan heuveltjes over moeten en om niet in discussie te raken van welles-nietes, haal ik die weg. Maar dat heeft geen relevantie voor de schatting. Dan heb ik hier medewerker controle medische codering, er staat HAVO-diploma. Nou je hebt een ander diploma, dus je hebt in ieder geval dat niveau. Ervaring hoef je niet te hebben. Want zou hier bijvoorbeeld staan 30 jaar ervaring als secretaris, ja dan is het heel simpel, dan gaat die functie niet door. Medisch codeur nog in het ziekenhuis, hetzelfde. Stikker meubelbekleding, niveau VMBO, ervaring niet vereist. Soms staat er ook bijvoorbeeld dat je 10 jaar ervaring moet hebben in de kledingindustrie.
D. : Ja uh, het zegt mij niet zoveel hoor.
L1.: Nee.
D. : Als ik bijvoorbeeld, ik woon bij mijn moeder nu, en als bijvoorbeeld de keuken gewit moet worden, dan moet er een dure schilder voor komen omdat ik dat niet kan.
L1.: Ja.
D. : Dus ja.
L1.: Maar, kun je dan niet bovenhands werken?
D. : Ja, ik moet in ieder geval bewegen, en naar boven kijken, naar beneden kijken, mijn arm optillen, dat is allemaal een probleem.
L1.: Ja ja. Maar als ik dus kijk naar stikker, daar hadden wij het over en dan gaf jij het voorbeeld van een keuken. Ik ga ook niet tegen jou zeggen dat jij in de bouwwereld als schilder kunt werken en dat jij plafonnen kunt witten, dat hoor je mij dus niet zeggen.
D. : Nee maar goed ook krom zitten ergens achter dat uh, dat is net zo beroerd.
L1.: Ja, dan zeg jij krom zitten. Ik vind dat jij niet krom hoeft te zitten daar. Je kan zitten hoe je nu zit, aan de machine.
D. : Ja, oké, dan kan ik wat doen, maar dan kom ik nog niet aan een uur per dag.
L1.: Dat vind jij, maar,
D. : Dat ik nu met, dit gesprek heb,
L1.: Dat snap ik.
D. : Dat kost mij gemiddeld 2 weken, dus zo gaat het gemiddelde wel erg hard omlaag.
L1.: Klopt, nou, als jij dat zegt "kijk dit zijn mijn bevindingen", dan kan ik alleen maar zeggen: "ja, dat is vervelend dat het jouw bevindingen zijn, maar mijn arts geeft mij medisch aan dat jij medisch instaat bent om". En daar hou ik mij aan.
D. : Ja, dat begrijp ik. Kunt u mij,
L1.: Dus ik waardeer jouw standpunt, maar ik werk met de visie van de arts.
D. : Ja dat is duidelijk. Kunt u niet een privédetective een paar maanden bij mij in de bosjes leggen?
L1.: Uh dat zou ik misschien kunnen, maar dat wil ik niet.
D. : Nee.
L1.: Nee. Ik vind dat de, de arts, die hoort mij duidelijk aan te geven of of die beperkingen er zijn en waar liggen die beperkingen en ja dan wordt er dus een onderzoek gedaan en dan neem ik aan dat K4. heel nauwkeurig, zoals ik het nu heb ervaren, de zaak voor mij op een rij gezet heeft. En dat jij dan toch nog hinder ondervindt, meer dan dat hij genoteerd heeft, ja dat dat wordt dan en strijdpunt. Maar nogmaals, dan moet je in bezwaar en beroep moet je dat zien op te lossen. Dat kan ik hier aan tafel niet oplossen dan.
D. : Nee, dat is, dat is duidelijk.
L1.: En ik heb er geen behoefte aan om, nogmaals die privédetective daar neer te zetten. Nou die die functies die zijn ook allemaal beschreven. Als je wilt dan kun je al die dingen dus krijgen, maar die zul je ook krijgen als je in bezwaar gaat en noem maar op. En dan staat er dus de inhoud van de functies met de hoofdtaken en de beperkingen op, uh of de belasting op de punten uh zoals wij ze in het systeem hebben staan. En dan is dit een deel van die 'black box'.
D. : Ja, oké.
L1.: Is dit duidelijk?
D. : Ja hoor, Oké.
L1.: Nou dan komen er dus drie functies uit met dat bedrag, dat betekent dat ik ga zeggen, zoals ik al eerder gezegd heb, dat de wijziging ingaat twee maanden na datering. Uh, dan wil ik eigenlijk overgaan, als jij verder geen vragen hebt, tot het invullen van het formulier.
D. : Nee, ik heb verder geen vragen.
L1.: Oké. Nou dacht ik dat ik een pen bij me had, die heb ik. Nou, dan staat hier dus op "aanvragen WW/TRI". Ik leg dat ding zo voor je neer, ik lees even op de kop mee. Als je wilt dan doen we dat nu, dus nu, dan vullen we dat netjes in en dan ga ik zorgen dat de afdeling dat uh krijgt. En de bedoeling is dan, dat dat naar de afdeling WW gaat, die in eerste instantie beoordeeld: "is er recht op WW?". Is er geen recht op WW, dan krijg je TRI. Ja?
D. : Ja, oké.
L1.: Zullen we de vragen even doornemen?
D. : Ja. Uhm, ja, ik kan het zo invullen. Ja, ik doe dat nooit op tafel hoor.
L1.: Wat zeg je?
D. : Ik doe dat nooit op tafel.
L1.: Waar doe je dat dan?
D. : Ja, dan maar tegen de muur of zo.
L1.: Dat is ook goed. Maar dan moet ik uh, dan kijk ik even over je schouder mee. Want normaal gesproken dan zit ik aan tafel en lees ik zo op de kop en ik heb geen tweede exemplaar bij me. Dus dan ga ik naast je staan. Ik heb een sticker erop gedaan hè, om te voorkomen.
D. : Gewoon. Ik woon bij m'n moeder.
L1.: Ja oké, dan doe je even 'man'.
D. : Oh ja, 'man'. Ik woon bij mijn moeder, maar ik heb een huurcontract.
L1.: Ja, dus doe je 'burgerlijke staat', daar zeg jij uh eens even kijken: 'ongehuwd'. Je hebt, je woont niet, ja, je woont op één adres met anderen dan partner en kinderen. Dus je zet 'ongehuwd'. En als je zegt van: nou, ik woon bij mijn moeder in, dan ben jij dus,
D. : Ik woon niet bij mijn moeder in.
L1.: Nee?
D. : Ik heb, ik huur gewoon twee kamers.
L1.: Je huurt twee kamers. Maar dan woon je op één adres met anderen dan partner en kinderen.
D. : Volgens mij ben ik dan uh, alleenwonend, of,
L1.: Dan krijg je dus dit. Je bent ongehuwd, en voor mij wonend op één adres met anderen dan partner en kinderen. Je woont bij je moeder.
D. : Maar ik woon zelfstandig officieel.
L1.: Maar dat staat hier toch niet, of het zelfstandig of niet zelfstandig?
D. : Oké, nou ja. Dan trekken we dat later wel weer uh, als het niet klopt.
L1.: Nee, maar dit klopt altijd, alleen dit gaat niet over de mate van zelfstandigheid of dat er een contract of weet ik wat. Dat zit hier niet in opgesloten. En als jij vindt: "hé, ik wil dat toevoegen", dan zetten we straks op de achterkant van het formulier: "luister ik heb een uh zelfstandig contract", of weet ik wat je toe wilt voegen, ja? Nummer legitimatiebewijs. Dat ga ik nou even opnoemen. Jij hebt een legitimatiebewijs gegeven, en dat staat dus op ###. En dat is geldig tot en met 9 maart, hier, 9 maart 20-10. Dan staat daar: "officieel woonadres". Je mag daar van mij gewoon 'idem' opzetten als dat hetzelfde is, want dat is alleen maar uh, ja?. Dus als je zegt gewoon 'idem', dan is dat voldoende. Postadres, nou dat heb je denk ik niet. Dat mag je wat mij doorstrepen. En dan zou, ja, en dan zou je hier bijvoorbeeld bij telefoonnummer zou je telefoonnummer op kunnen geven. En dat is zuiver alleen voor de beoordeling "aanvraag WW/TRI" hè? Als die mensen nog wat willen weten. E-mailadres eventueel als je dat wilt. Dat die mensen je zouden je kunnen mailen, als ze je niet kunnen bellen. En als je zegt: "goh, daar hebben ze niks mee te maken", doen we het niet.
D. : Nee, als ik teveel spam krijg dan verander ik van e-mail, dus soms verandert per jaar uh,
L1.: Doe maar niet. Uh, dan laat je dat open, en dan doe je rekeningnummer. Dan staat hier dus het rekeningnummer waar die uitkering naar toe moet, dus de WW, en in ieder geval wij weten jou rekeningnummer.
D. : Dat is gewoon, bekende. Moet ik dit nog invullen?
L1.: Uh, nou kijk, ik neem aan dat dat alleen op jouw naam staat?
D. : Ja hoor.
L1.: Ja dus, dit is alleen maar voor als er eventueel een gemachtigde is, weet ik, broer, zus, vriendin of wat dan ook. Dat is er niet, dus dat hoef je niet in te vullen. Ja?
D. : Oké.
L1.: Dan ga ik door naar 2-1: 'beschikbaarheid'. Nou dat is een belangrijke voor ons, voor de afdeling WW. Ben je ja-dan-nee beschikbaar.
D. : Ik zeg dat ik nog niet aan een uur per dag kom. En ergens gaan werken dat dat eigenlijk onmogelijk is.
L1.: Dan schrijf jij dus op wat jij vindt. Dat je zegt: "nee, omdat", nou en dan moet je zelf formuleren, maar misschien als ik moet souffleren, dan zou ik zeggen: "omdat ik vind dat mijn belastbaarheid dat niet toestaat", of iets dergelijks. Oké, uh, dan zou je hier je bezwaar kun je even invullen hè, want je maakt bezwaar.
D. : Ja.
L1.: Dus kan kun je aanstrepen 'ja'. Oké, nu gaan we de achterkant. Dan staat daar bij 2-3: "werd, was u direct aansluitend aan de dag waarop u wuhhuh wordt verlaagd of ingetrokken op vakantie of gaat u binnenkort op vakantie". Denk dat dat 'nee' zal zijn.
D. : Nee.
L1.: Dit zijn meer vragen voor de WW, maar: "werkt u of werkte u de dag voorafgaande aan de dag waarop uw A.O.-uitkering werd word ingetrokken". Dat is ook denk ik 'nee', en dan kun je door naar 4-1. Vier-één, daar staat: "ontvangt u momenteel nog andere uitkeringen? ja/nee".
D. : Ik heb wel eens uh, aanvulling toegevraagd, hoe heet dat? toeslag.
L1.: ToeslagenWet.
D. : Ja.
L1.: En gekregen?
D. : Ja, maar toen is die dus verhoogd naar 55 tot 65, dus ik weet niet hoe, hoe het opgebouwd is nu.
L1.: Oh dat zet je er gewoon voor mij op uhm: "ja", en dan kunnen we altijd zeggen, uh soort uitkering doe je "TW", ToeslagenWet is dat voor ons. Mogelijk TW, dat is dan het UWV doet dat, en ja, zet maar een vraagteken neer. En periode, dat zal per maand zijn, maar dat weet je niet. Hier kun je eventueel hè, normaal gesproken moet ik dus zeggen als iemand die hier zit: "goh luister, we vinden dat u kan werken, over twee maanden gaat de wijziging in, maar dan moet u gaan solliciteren naar passend werk". En dat heb ik nog niet genoemd, maar ik kan jou eventueel een bemiddelingstraject aanbieden. Dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat weet je,
D. : Ja, dat heeft u, gezegd.
L1.: Toen hebben gezegd: "dat doen we niet". Ik denk dat gewoon de conclusie, gelet op jouw mededelingen, dat je vindt dat je medisch dat niet kan. Dan heeft het denk ik weinig nut dat ik daar een traject op ga zetten. Ja? Dus dat doen we samen bewust niet, totdat jij voor je zelf zegt van: "nou hé, ik ben eruit en kun je me helpen". Dan kunnen wij altijd kijken of we iets kunnen doen. Hier mag je nog eventueel opmerkingen maken. Uh, dan moet je hier daar, dateren, vandaag, en je handtekening. Het is vandaag de 27-ste.
Doe ik het zo, je krijgt een kopie hè? Dan weet je in ieder geval wat er, wat je ingevuld hebt. Ik laat dit doorsturen naar de afdeling WW/TRI, die dat dus gaat beoordelen. Jij weet van mij dat ondanks het feit dat het geen WW is, dat het in ieder geval minimaal een half jaar TRI is. Uitkeringshoogte blijft hetzelfde totdat dan de uitspraak bekend is en afhankelijk van de uitspraak moet er iets ge, bekeken worden. En wij zorgen dat we bij deze aanvraag wat materiaal doen, dat hun de beoordeling kunnen doen. Want anders zouden ze misschien weer een heleboel vragen stellen van goh wat heb je allemaal gedaan en noem maar op. Dus er worden ook intern wat gegevens aangeleverd voor die beoordeling. Ja?

D. : Oké.
L1.: Nou wat dat betreft is dit eigenlijk mijn verhaal en ja meer kan ik niet voor je betekenen op dit moment.
D. : Nee, ja, ik zie het gewoon maar als een bezuinigingsoperatie, maar,
L1.: De, de herbeoordeling?
D. : Ja.
L1.: Uh, ja ik ga niet zeggen dat het niet zo is, uh de overheid heeft dus gezegd van: "er komt een herbeoordelingoperatie", en wij zouden normaal gesproken met minder arbeidsplaatsen per functie mogelijk tot een lager oordeel komen. Maar als ik kijk naar de uitkomst van mijn onderzoek hè. Dan is de eerste functie hebben bijvoorbeeld drie arbeidsplaatsen, die zou dan in het oude systeem niet mee mogen genomen worden. Maar dan komen er een heleboel functies uit met arbeidsplaatsen: 25, 15, 9, 11, 13, 11. En die zouden in het oude systeem, voor de herbeoordelingoperatie, ook leiden tot hetzelfde resultaat.
D. : Ja, maar,
L1.: In deze situatie. Dus ik kan niet helemaal zeggen dat je gelijk hebt met je operatie die je net noemde. Want voor jou zou hetzelfde er uit komen, los van de ASB.
D. : Ja, nee, ik heb het vooral wat dokter K4. gedaan heeft uh. Ik zie, ik zie het maar als een bezuinigingsoperatie.
L1.: Ja, nou goed dat is, dat is jou visie. Uh, ik ken K4. heel goed. Ik denk dat als er eentje heel contentieus is, is hij het. En daar heb ik geen enkele twijfel aan dat hij uit andere wijze dit rapport invult dan zijn eigen visie. Maar goed dat is mijn mening, ik ken hem wat langer.
D. : Ja, uhm, ik heb hem, ik weet niet of dat in zijn brief nog stond, maar werkte hier hij, hij hier al in 1999 als stafverzekeringsarts?
L1.: Uh, hij is, moet ik eens denken, uh heel kort heeft hij iets gedaan in in de staf. Maar da, dat is niet lang geweest. Maar hij was hier verzekeringsarts.
D. : Ja, in 1999.
L1.: Ja, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Want uh, goh dat is zes jaar geleden en uh ik kan je echt niet vertellen die data of hij dan verzekeringsarts is geweest of staf of weet ik, dat weet, dat weet ik zo niet.
D. : Nee. Ik had hem die vraag gesteld, maar volgens mij wil hij daar geen antwoord opgeven of dat heb ik nog niet gelezen, maar,
L1.: Ik denk dat hij heel, hij is heel kort, is hij dat geweest en vraag mij niet hoe lang. Dat weet ik niet.
D. : Nee.
L1.: Zo niet. Maar dat is denk ik ook niet relevant. Voor jou misschien wel.
D. : Ja, uh,
L1.: Ja, ik zie jou gezicht zo lachen.
D. : Z'n dossier wat helemaal door elkaar krioelt.
L1.: Ja ja.
D. : Maar goed.
L1.: We zijn eruit.
D. : Ja hoor, ik denk het wel.
L1.: Oké. Ik geef dat bandje dus weer terug aan mevrouw P2. hè? Dan wel, ik vraag of ze het opbergt bij de medische stukken. Het bandje wat ik je in het begin gaf hè.
D. : Ja,
L1.: Wanneer dat je zegt van: "hou maar hier". Ze deed dat alleen maar van: goh dan kun je het misschien kun je het nog een keer gebruiken. Ik heb alleen gezegd, nou hij heeft momenteel een andere techniek.
D. : Het is een kopie.
L1.: Ja, maar het is uh, ik heb, je hebt ook een andere techniek. Hij zal het bandje niet speciaal nodig hebben, want, je hebt uh ja wat mijn dochter ook heeft, zo'n, uh,
D. : Er zit nog in mijn achterhoofd dat ik haar misschien bij het Medisch Tuchtcollege aanklaag.
L1.: Ja dat uh,
D. : Dat zijn geen geringe dingen, maar,
L1.: Ja.
D. : Dus als zij dan mijn verslag ter discussie stelt, dan heeft zij dat bandje nodig.
L1.: Ik zal het tegen haar zeggen, dus uh dan moet ze maar houden, danwel hier opslaan. Uh, loop ik even met je, voor naar de balie, om een uh kopietje maken. Nou is dat de voorkant, dit de achterkant, dan zie je, de voorkant, ja? Moet ik hem over maken?
D. : Nee,
L1.: Je kan net niet zien, dat jij lees, ik leg hem even zo open, maar, dat ding dat doet net de onderkant niet, en dat is -----, zie je het, zie je het?
D. : Er zit toch een uh documentinvoer bovenop, dan gaat hij automatisch uh,
L1.: Dat is een uh ding uit de, de weet ik het, kolen stenenkolentijdperk dit, en normaal als ik een A4-tje er op leg, dan moet dat ding gewoon A4 printen, maar dat ding dat verkleint op de één of andere manier. Dan zul je zien. Over de rand gelegd. Dan is de onderkant nu, kijk, die staat er helemaal op en nou is mijn uh,
D. : Ja,
L1.: Ja? En nou is m'n
Begeleider: Logo de helft te klein.
L1.: Ja ha. Ja, maar hoe dat moet. Normaal als ik toch een A4-tje er op leg, dan komt er een A4 uit. Dan moet dat toch helemaal terugkomen. Zie je, daarom zeg ik, het is een kolengestookt ding. Goed.
D. : Bedankt dat u dat even met mij wilde doen.
L1.: Ja, nee maar goed, dat dat k, dat is minimaal wat in dit geval wat voor je kan doen. Ik zou veel meer voor je willen doen, maar ja je bent, denk ik, momenteel ben jij met je, je energie heel sterk tegen ons, tegen ons bezig. En dat kost denk ik je hele leven, zeg ik.
D. : Mijn beste momenten besteed ik aan het UWV.
L1.: Ja, nou dat dat vind ik persoonlijk ook en dat vind ik verdomde sneu en als ik dus, ja gewoon even als mens, los van mijn taak/functie als arbeidsdeskundige, zeg ik van potverdimme man, ik ik kom iets tegen inderdaad, er ligt een hobbel op mijn weg. Maar ik kan mij kapot vechten omdat ik vind dat ze allemaal ongelijk hebben, ja? dat moet dat doen. Maar, daarnaast vind ik wel dat ik voor mezelf dan, zeg ik uit de grond van mijn hart, energie over moet hebben om wat anders te doen. En dat ik dan zeg: en ik ben een bijter, en ik bijt ze in de kuiten en zal godomme zorgen dat dat en dat gebeurd. Daar geef ik je groot gelijk in, want dat zou ik ook doen. Maar daarnaast zou ik persoonlijk voor mijzelf proberen me ook ergens anders op te richten. Want hoe is jouw toekomst, denk ik dan, hè? Hoe, nee maar, daar zit ik dan weer mee. Het is toch zonde van zo'n vent, zeg ik hè, dat voel ik echt als mens hoor. Dan zeg ik: ik vind dat zonde van die kerel.
D. : Ja.
L1.: Doe wat anders man of weet ik het. Doe uh, probeer vrijwilligerswerk, maar dat moet je kunnen. En als jij zegt: "ja, dat kan ik niet". Nou dan vind ik dat jammer en dat vind ik even als mens tegen jou,
D. : Nee, dat, dat,
L1.: Dat moet je proberen te doen.
D. : Dat zeggen meer mensen tegen mij, maar, ja, dat is een heel verhaal.
L1.: Nee, maar dat snap ik, maar da, dat bedoel ik, als ik zeg tegen jou van: "ik zou wat voor je willen doen", weet je wel, dan zou ik zeggen: "nou joh, als ik je een boodschap mee mag geven, probeer dat". Maar,
D. : Maar.
L1.: Maar ik zit niet naast je de hele dag, dus ik kan je niet beïnvloeden.
D. : Maar al die moeite alleen voor mijn WAO-uitkering, kijk, zo dom ben ik ook niet, dat,
L1.: Nee.
D. : Dat, dat zou het niet waard wezen. Dus ik wil dit wel, ik ik hoop hier een maatschappelijk nut aan te geven, door het openbaar te maken.
L1.: Ja, goed, dan dan sta, dan stel je daar dus mee aan aan aan de paal uh van: "luister ik vind dat mij onrecht is aangedaan".
D. : Natuurlijk, ik denk dat er een maatschappelijk probleem is, waar ik tegenaan gelopen ben.
L1.: Ja, ik, ik ga er dus gewoon vanuit, dit is mijn werk, er zit een arts en die arts schrijft een visie op en ik steek mijn hand ervoor nu in het vuur dat de K4. ja?, naar eer en geweten die beoordeling doet. Daar ken ik K4. genoeg voor, en wat daar voor is gebeurd, heb ik mij niet in verdiept, wil ik mij niet in verdiepen, omdat ik daar geen partij in wil zijn. En ik snap best dat dat heel moeilijk is, maar ik zou één ding proberen en dat is naast het gevecht tegen ons, probeer alsjeblieft gewoon voor jezelf het een beetje ja leut in het leven te vinden en ergens anders aan te werken. En dat is het enige wat ik wil zeggen, daar moet je maar doe, mee doen wat je daarmee kan of wil doen. Maar probeer een beetje plezier ergens uit te halen, en vechten moet je, want je zit er nou zover in,
D. : Ja, nee, ja, u heeft toch een beetje een verkeerd beeld van.
L1.: Verkeerd beeld?
D. : Als ik, als ik lig, en ik kan niet normaal ontspannen liggen, dan kan ik toch beter daar ook moeite voor doen.
L1.: Ja.
D. : Ik heb ook wel eens tegen mijn advocaat gezegd van: "stop er allemaal maar mee, ik breng het niet op". Dus ik hoef niet zo per se,
L1.: Nee. Nee.
D. : Maar ik wil ook niet het GAK het profijt van al het onrecht geven.
L1.: Nee, maar ja, dat zeg ik, ik zeg ook niet dat je dat moet doen. Ik zeg dus twee dingen.
D. : Maar het is niet zo dat,
L1.: Ik zeg: "je bent een kuitenbijter", je vast blijven houden, ik zeg tegen jou: "dat zou ik ook doen". Dus ik ben precies hetzelfde als, als dat jij bent, en nou heb ik hem, en nou komt de uitspraak.
D. : Nee, zo denk ik niet, ik zou wel tien keer meer willen doen dan ik nu doe.
L1.: Ja.
D. : Ik probeer gewoon een beetje de belangrijkste dingen eruit te halen.
L1.: Ja, maar ik zeg dus, deze procedure, daar zeg ik van: de rechter beoordelen. Maar ik probeer alleen aan te geven, probeer als je energie hebt, de energie ook op een andere manier aan te wenden dat alleen het vechten er tegen. Dat zie je misschien wat meer uh, ja wat meer z, het zonnetje en dat bedoel ik te zeggen. En ja, dat is heel moeilijk in te vullen, maar dat is gewoon van mij een tip.
D. : Maar, om dat uit te leggen is een heel verhaal voor nodig.
L1.: Ja dat snap ik.
D. : Meer mensen zeggen dat tegen mij.
L1.: Maar toch zeg ik dat op deze manier.
D. : Ja oké.
L1.: Alleen maar een, met de bedoeling er goed aan te doen. Ja?
D. : Nee, ik begrijp uh,
L1.: Ik wens je het beste.
D. : Ik begrijp dat u goed wilt doen daarmee, dat uh,
L1.: Ik ben nieuwsgierig en dat volg ik natuurlijk totdat ik hier niet meer werk, wat de uitspraak van uh, bezwaar c.q. de beroepsrechter is.
D. : Dat wordt alleen maar een stap in de zoveel stappen. Dit gaat nog wel lang door hoor.
L1.: Ja dat weet ik niet of dat lang doorgaat. Misschien zeggen ze wel van: "nou is het klaar". Goed, het beste, goede reis. Dag.
D. : Goedendag.
Laatste wijziging van deze bladzijde: december 2006