Zitting

1994


thumbnail
Arrondissementsrechtbank te M.
Sector Bestuursrecht

AANTEKENEN

De heer D.

reg.nr.: 93 / 859 ZW REN M3
casusnr.:
onderwerp: het beroep van D.
uw kenmerk:
M., 28 april 1994

Geachte heer,

Hierbij deel ik u mede dat het beroep zal worden behandeld ter openbare terechtzitting van de rechtbank (enkelvoudige kamer) op 19 mei 1994, om 10.55 uur te M., Arrondissementsrechtbank.

Ik nodig u uit om daarbij aanwezig te zijn. U bent niet verplicht om ter terechtzitting te verschijnen, tenzij u naast deze uitnodiging een oproeping ontvangt.

U kunt getuigen en deskundigen ter terechtzitting meebrengen of hen bij aangetekende brief of deurwaardersexploit oproepen om ter zitting te verschijnen. U dient daarvan uiterlijk een week voor de zitting aan de rechtbank en aan de andere partijen mededeling te doen, met vermelding van de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen.

Aan de door u opgeroepen of meegebrachte getuigen en deskundigen bent u een vergoeding wegens reis- en verblijfkosten en tijdverzuim verschuldigd, die na de zitting op uw verzoek ter griffie wordt vastgesteld.

U kunt tot tien dagen voor de terechtzitting nadere stukken hij de rechtbank indienen.

Hoogachtend,
griffier


De zitting

Tijdens de zitting bleek, dat mijn beroep 'niet ontvangkelijk' was. De rechter bood mij aan, om mijn beroep in te trekken, en zij vertelde daarbij dat de Rechtbank dan het dossier niet hoeft op te slaan. Dus daarmee heb ik toen maar ingestemd. Achteraf had ik dat niet moeten doen, want als er geen geldige rechtzaak was tegen de beslissing van Gak, dan was die beslissing onjuist. En dat was nu precies de reden dat ik de procedure bij de Rechtbank had gestart.

Wie de rechter was, dat weet ik niet zeker meer. Het zou dezelfde rechter kunnen als bij mijn vierde beroepszaak, maar dat weet ik dus niet zeker meer. Het registratienummer van de Rechtbank van deze procedure is "93 / 859 ZW REN M3", en die "REN" staat volgens mij inderdaad voor die rechter.

Laatste wijziging van deze bladzijde: oktober 2007